Obrona doktorska z Katechetyki p. Anny Piwowar

 

 

Tytuł rozprawy

Wkład księdza profesora Stanisława Kulpaczyńskiego w rozwój Katechetyki
Promotor ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL
Recenzent ks. prof. dr hab. Roman Murawski SDB
Recenzent ks. dr hab. Paweł MąkosaKomisja przewodniczący o. dr hab. Ireneusz Ledwoń, prof. KUL, prodziekan WT

o. dr hab. Marek Fiałkowski
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
ks. dr hab. Kazimierz Święs
s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL


sekretarz ks. dr Piotr Goliszek