Obrona doktorska z katechetyki o. Jana Janusa OFMConv

Sakramenty Święte

w Katechizmie Rzymskim i w Katechizmie Kościoła Katolickiego

 

 

Promotor rozprawy: ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński

Recenzent zewnętrzny: ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś

Recenzent wewnętrzny: o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv

 

Komisja przewodniczący ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL - prodziekan WT

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

ks. dr hab. Paweł Mąkosa

s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL

ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL