Obrona doktorska z katechetyki ks. Sławomir Molendowski

Założenia i realizacja katechezy parafialnej przygotowującej do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Studium katechetyczne w świetle badań młodzieży gimnazjalnej w Radomiu


promotor - ks. dr hab. Paweł Mąkosa
recenzent - ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
recenzent - ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Komisja przewodniczący ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL
ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL
ks. dr hab. Kazimierz Święs
s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL
ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

sekretarz
ks. dr Jacek Goleń

fot. AK

 • ks. Molendowski z promotorem ks. prof. P. Mąkosą
  ks. Molendowski z promotorem ks. prof. P. Mąkosą
 • ks. Molendowski z Dziekanem ks. prof. M. Chmielewskim
  ks. Molendowski z Dziekanem ks. prof. M. Chmielewskim
 • Promotor ks. Mąkosa, Dziekan ks. Chmielewski, Recenzent ks. Kostorz
  Promotor ks. Mąkosa, Dziekan ks. Chmielewski, Recenzent ks. Kostorz
 • Modlitwa przed rozpoczęciem obrony
  Modlitwa przed rozpoczęciem obrony
 • ks. Molendowski w trakcie prezentowania sylwetki naukowej przez ks. Promotora
  ks. Molendowski w trakcie prezentowania sylwetki naukowej przez ks. Promotora
 • Promotor ks. P. Mąkosa prezentuje sylwetkę naukową doktoranta
  Promotor ks. P. Mąkosa prezentuje sylwetkę naukową doktoranta
 • Mama ks. S. Molendowskiego dumna z dorobku naukowego syna
  Mama ks. S. Molendowskiego dumna z dorobku naukowego syna
 • Brat z żoną Iloną
  Brat z żoną Iloną
 • Brat
  Brat
 • Komisja ks. prof. M. Zając i ks. prof. W. Przygoda
  Komisja ks. prof. M. Zając i ks. prof. W. Przygoda
 • Komisja ks. dr J. Goleń - sekretarz i ks. prof. K. Święs i s. prof. H. Wrońska
  Komisja ks. dr J. Goleń - sekretarz i ks. prof. K. Święs i s. prof. H. Wrońska
 • s. prof. H. Wrońska i ks. prof. J. Kostorz - recenzent z Uniwersytetu Opolskiego
  s. prof. H. Wrońska i ks. prof. J. Kostorz - recenzent z Uniwersytetu Opolskiego
 • ks. prefekt WSD w Radomiu i koledzy z roku święceń ks. Molendowskiego
  ks. prefekt WSD w Radomiu i koledzy z roku święceń ks. Molendowskiego
 • zakonne wsparcie doktoranta
  zakonne wsparcie doktoranta
 • ks. promotor P. Mąkosa
  ks. promotor P. Mąkosa
 • Dziekan ks. prof. Marek Chmielewski wypełnia dokumentację
  Dziekan ks. prof. Marek Chmielewski wypełnia dokumentację
 • ks. S. Molendowski słucha recenzji
  ks. S. Molendowski słucha recenzji
 • ks. Dziekan kończy publiczną dyskusję i zarządza obrady komisji
  ks. Dziekan kończy publiczną dyskusję i zarządza obrady komisji
 • obrady komisji
  obrady komisji
 • obrady komisji
  obrady komisji
 • obrady komisji
  obrady komisji
 • obrady komisji
  obrady komisji
 • obrady komisji
  obrady komisji
 • Dziekan gratuluje ks. dr S. Molendowskiemu merytorycznej obrony
  Dziekan gratuluje ks. dr S. Molendowskiemu merytorycznej obrony
 • gratulacje od promotora
  gratulacje od promotora
 • ks. dr Sławomir Molendowski - końcowe słowa podziękowania Uczelnii i Specjalizacji Katechetyki KUL
  ks. dr Sławomir Molendowski - końcowe słowa podziękowania Uczelnii i Specjalizacji Katechetyki KUL