Obrona doktorska z Katechetyki ks. Piotra Supierza

Tytuł rozprawy

Realizacja funkcji katechezy w szkolnym nauczaniu religii.

Studium katechetyczne w świetle badań młodzieży gimnazjalnej w Radomiu


 

Promotor ks. dr hab. Paweł Mąkosa
Recenzent JM ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW
Recenzent ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL


Komisja przewodniczący ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL, prodziekan WT

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL
ks. dr hab. Kazimierz Święs
s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL


sekretarz ks. dr Piotr Goliszek