Obrona doktorska z katechetyki ks. Marka Winiarskiego

ROZUMIENIE I AKCEPTACJA ZADAŃ RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.
Studium katechetyczne na podstawie badań

wybranych grup maturzystów diecezji rzeszowskiej

 

Promotor ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

Recenzent ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW - JM Rektor elekt

Recenzent ks. dr hab. Paweł Mąkosa

 

Komisja przewodniczący ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL, prodziekan WT

ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

ks. dr hab. Kazimierz Święs

s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL

 

sekretarz ks. dr Piotr Goliszek

foto: &winiarski