Obrona doktorska z katechetyki ks. Krzysztofa Gałana

Tytuł rozprawy

 

 

Założenia i realizacja awansu zawodowego nauczycieli

w opinii nauczycieli religii wybranych diecezji polskich

Lublin: KUL 2012 ss. 372

 

 

 

Promotor ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Recenzent ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek - UKSW

Recenzent P. prof. dr hab. Helena Słotwińska - KUL

 

 

 

Przewodniczący komisji ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL- prodziekan WT

ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński

ks. dr hab. Paweł Mąkosa

s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL

ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

sekretarz ks. dr Piotr Goliszek

foto@gałan