Obrona doktorska z katechetyki ks. Jarosław Kowalczyk

Literatura piękna w polskiej katechezie.
Studium katechetyczne w oparciu o wybrane serie podręczników do nauczania religii

 

promotor - ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL
recenzent - ks. dr hab. Radosław Chałupniak, prof. UO
recenzent - s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL

Komisja przewodniczący ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
ks. dr hab. Paweł Mąkosa
ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL
P. prof. dr hab. Helena Słotwińska

 

 

„Mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że przedstawiona do recenzji praca w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawia podjęty temat badawczy, stanowiąc zarazem istotny wkład w rozwój badań nad treściami współczesnej katechezy. Praca powinna stać się ważną lekturą dla osób przygotowujących programy i podręczniki nauczania religii, wskazując, w jaki sposób należy wykorzystywać teksty literackie w wychowaniu religijnym dzieci i młodzieży. Autor wykazał się umiejętnością naukowego formułowania własnych przemyśleń (korzystając przy tym z obszernej literatury przedmiotu), opanowaniem odpowiedniego warsztatu naukowego oraz znajomością trafnie dobranych metod badawczych. Pomocne podczas pisania rozprawy okazały się zapewne osobiste katechetyczne doświadczenia Doktoranta”
Z recenzji: ks. dr hab. Radosław Chałupniak, prof. UO, Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

 

„Rozprawa doktorska ks. mgra lic. Jarosława Kowalczyka daje całościowe spojrzenie na problem literatury pięknej w polskiej katechezie. Praca daje dużą ilość solidnej informacji, prowokuje do dyskusji i pogłębia spojrzenie czytelnika na wykorzystywanie literatury w nauczaniu religii. Przedstawione w pracy wyniki badań mogą być pomocne współcześnie w realizacji procesu wychowywania człowieka. Stąd zgłaszam postulat opublikowania rozprawy doktorskiej w formie książkowej (…). Recenzowana rozprawa doktorska ks. mgr lic. Jarosława Kowalczyka jest dziełem o wysokim standardzie naukowym. Stanowi ona opracowanie ważnego obszaru badawczego dla działalności katechetycznej Kościoła w Polsce. Autor rozprawy wykazał się dużą znajomością warsztatu naukowego, stawiania problemów naukowych i ich rozwiązywania, a także wykorzystania różnych źródeł w rozwiązywaniu problemu pracy. Ponieważ mamy do czynienia z pracą doktorską o wysokich parametrach naukowości i wykonaną w przewidzianym regulaminem czasie, dlatego zgłaszam postulat nie tylko jej opublikowania ale również wyróżnienia”.
Z recenzji: S. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL. Katedra Katechetyki Formalnej

 

 

zdjęcia AK

 • ks. Jarek z promotorem ks. prof. M. Zającem
  ks. Jarek z promotorem ks. prof. M. Zającem
 • ks. Jarek poznaje recenzenta ks. prof. R. Chałupniaka z Uniwersytetu Opolskiego
  ks. Jarek poznaje recenzenta ks. prof. R. Chałupniaka z Uniwersytetu Opolskiego
 • bp Marek Mendyk
  bp Marek Mendyk
 • przed obroną
  przed obroną
 • ks. prof. S. Dyk i bp M. Mednyk
  ks. prof. S. Dyk i bp M. Mednyk
 • komisja - prof. H. Słotwińska
  komisja - prof. H. Słotwińska
 • komisja prof. H. Wrońska, ks. prof. W. Śmigiel, prof. H. Słotwińska
  komisja prof. H. Wrońska, ks. prof. W. Śmigiel, prof. H. Słotwińska
 • Dziekan ks. prof. M. Chmielewski rozpoczęcie publicznej dyskusji
  Dziekan ks. prof. M. Chmielewski rozpoczęcie publicznej dyskusji
 • obrady komisji
  obrady komisji
 • obrady komisji
  obrady komisji
 • obrady komisji
  obrady komisji
 • ogłoszenie wyników komisji
  ogłoszenie wyników komisji
 • ks. dr Jarosław Kowalczyk
  ks. dr Jarosław Kowalczyk
 • po obronie
  po obronie
 • gratulacje s. prof. H. Wrońska
  gratulacje s. prof. H. Wrońska
 • gratulacje P. prof. H. Słotwińska
  gratulacje P. prof. H. Słotwińska
 • gratulacje bp Marek Mendyk
  gratulacje bp Marek Mendyk
 • Gratulujemy ks. doktorze Jarku!
  Gratulujemy ks. doktorze Jarku!