Obrona doktorska z katechetyki ks. Jacek Wojeński

 

Temat:

Katecheta jako ewangelizator

na podstawie polskiej literatury posoborowej

 

promotor - ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

recenzent - ks. dr hab. Bogusław Drożdż PWT Wrocław

recenzent - ks. dr hab. Paweł Mąkosa, KUL

 

Komisja przewodniczący ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL

ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

ks. dr hab. Wiesław Śmigiel

s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL

 

 

„Czy można wyobrazić sobie sytuację szkolną czy parafialną, w której katecheta nie jest zarazem ewangelizatorem? Jeśli tak, to katecheta jest anty-katechetą, a jego świadectwo jest anty-świadectwem. Inne pytanie: czy każdy katecheta jest ewangelizatorem? Jeszcze inne: z jakiego punktu widzenia należy patrzeć na katechetę, aby stwierdzić, czy jest on ewangelizatorem: z pozycji człowieka niewierzącego (poganina), czy też z pozycji samego katechety, który przekazując słowo Dobrej Nowiny, pokornie włącza się w tajemnicę już działającego Ducha Świętego w sumieniu człowieka słuchającego. Tak sformułowane zagajenie podprowadza do problematyki pracy doktorskiej ks. mgra Jacka Wojeńskiego, który swoją naukową uwagę skupił na katechecie jako ewangelizatorze. Temu zagadnieniu poświęcił studium katechetyczne, które zbudował w oparciu o polską literaturę posoborową  (…) Nadto należy podkreślić, że novum dysertacji tkwi nie tyle w sposobie rozwiązania problematyki, co raczej w kwestii postawienia problemu poprzez jego ulokowanie w wielopłaszczyznowo prezentowanej polskiej literaturze posoborowej, zwłaszcza katechetycznej. Pozycje bibliograficzne integralnie związane z rozprawą ukazują, że problem był już stawiany, jednakże śladowo, a Doktorant spróbował go uchwycić punktowo, czyniąc z zagadnienia katecheta jako ewangelizator centralny przedmiot swoich naukowych zainteresowań. Doktorant będąc świadomym tego, co uczynił, w zakończeniu sam siebie pochwalił słowami: «Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że niniejsza praca ukazując posługę ewangelizatora, jest inicjatywą prekursorską» (s. 185). Bez wątpienia rozdziały dysertacji wydobywają to merytoryczne novum, które czyni z recenzowanej rozprawy faktycznie cenną pozycję naukową”.
Z recenzji: Ks. dr hab. Bogusław Drożdż, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

„Autor recenzowanej dysertacji wykazał dużą erudycję i zdolność analizy wielu dokumentów i literatury, nie tylko katechetycznej czy pastoralnej, ale również filozoficznej i socjologicznej. Na szczególne uznanie zasługuje ukazanie w dwóch ostatnich rozdziałach perspektyw działalności ewangelizacyjnej katechety. Bogactwo propozycji tam zawartych stanowi z pewnością cenne źródło informacji dla samych katechetów, jak również odpowiedzialnych za ich formację”.
Z recenzji ks. dr hab. Paweł Mąkosa, KUL

 

zdjęcia AK

 • ks. dr J. Wojeński
  ks. dr J. Wojeński
 • ks. dr J. Wojeński i ks. prof. M. Zając
  ks. dr J. Wojeński i ks. prof. M. Zając
 • JE ks. bp dr Stefan Cichy
  JE ks. bp dr Stefan Cichy
 • ks. dr hab. Bogusław Drożdż
  ks. dr hab. Bogusław Drożdż
 • Dziekan ks. prof. M. Chmielewski
  Dziekan ks. prof. M. Chmielewski
 • gratulacje od promotora
  gratulacje od promotora
 • gratulacje od JE biskupa Ordynariusza
  gratulacje od JE biskupa Ordynariusza
 • gratulacje od ks. prof. R. Kamińskiego
  gratulacje od ks. prof. R. Kamińskiego