Obrona doktorska Rostyslava Duchaka

 

 

 

 

Duchak Rostyslav, Formacja liturgiczna w katechezie na przykładzie Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego w latach 1989-2012. Studium katechetyczne


promotor: ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL
rezenzent: ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak
rezenzent: s. dr hab. Halina Wrońska

Komisja przewodniczący ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL, prodziekan WT

 

 

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL

prof. dr hab. Teresa Paszkowska

ks. dr hab. Kazimierz Święs

 

sekretarz ks. dr Piotr Goliszek

 

zdjęcie@ AK