obrona doktorska Pawła Pelca

 

 

Pelc Paweł, Katechizm Kościoła Katolickiego w wybranych podręcznikach do nauczania religii w Polsce w latach 2001-2010. Studium katechetyczne


promotor: ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL
rezenzent: ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś
rezenzent: ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

Komisja przewodniczący ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL, prodziekan WT

 

 

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL

prof. dr hab. Teresa Paszkowska

ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak

ks. dr hab. Kazimierz Święs

 

sekretarz ks. dr Piotr Goliszek

 

zdjęcie@ AK