Obrona doktorska p. Magdaleny Jolanty Rutkowskiej

W dniu 16 maja 2016 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr Magdaleny Jolanty Rutkowskiej. Praca doktorska została napisana na temat: "Rola aktywności sportowej w formacji chrześcijańskiej młodzieży. Studium socjologiczno-katechetyczne w świetle badań gimnazjalistów archidiecezji warszawskiej". Nowej pani doktor serdecznie gratulujemy.

Skład komisji doktorskiej:

Dziekan, ks. prof. Marek Chmielewski - przewodniczący

Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL - promotor

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś, UJPII - recenzent

Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak - recenzent

P. prof. dr hab. Helena Słotwińska - członek komisji

Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL - członek komisji

Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL - członek komisji

Ks. dr hab. Kazimierz Święs - członek komisji