Obrona doktorska o. Tomasza Piotra Skibińskiego

 

 

W dniu 25 czerwca 2015 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską o. mgra Tomasza Piotra Skibińskiego.Tytuł pracy

Apostolstwo franciszkanów Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych w latach 1972-2012. Studium teologicznopastoralne
promotor: O. dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
rezenzent: Ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prodziekan WT UT
rezenzent: ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda

Komisja przewodniczący: Ks. dr hab. Marcin Składanowski

 

 

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL

ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

ks. dr hab. Kazimierz Święs

 

 

zdjęcia@akPraca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL