Obrona doktorska ks. Sylwestra Zwolaka

 

Tytuł rozprawy

 

 

Katechizacja w diecezji zamojsko-lubaczowskiej w latach 1992-2012


 

Promotor ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

Recenzent ks. dr hab. Ryszard Czekalski, prof. UKSW

Recenzent s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL

 

 

 

 

Komisja przewodniczący ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL, prodziekan WT

ks.dr hab. Dariusz Lipiec

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

ks. dr hab. Paweł Mąkosa

ks. dr hab. Kazimierz Święs

 

sekretarz ks. dr Piotr Goliszek