obrona doktorska ks. Jana Zwierzchowskiego

 

 

 

 

W dniu 30 września 2015 r.  o godzinie 11.00 w sali C-1031
odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
ks. mgra Jana Pawła Zwierzchowskiego.Tytuł pracy: Formacja katechetów świeckich w diecezji kieleckiej

w latach 1938-2015. Studium katechetyczne

 

promotor: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
rezenzent: ks. dr hab. Jan Kochel, prof. UO
rezenzent: ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

Komisja przewodniczący ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL, prodziekan WT

 

 

ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL

ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL

ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

sekretarz ks. dr Piotr Goliszek

 

zdjęcie@ AK