Obrona doktorska ks. Grzegorza Grabarczyka

 

 

 

 

Tytuł pracy:

Nauczanie Kościoła o kulcie Świętych w polskim przepowiadaniu posoborowym

promotor: p. prof. dr hab. Helena Słotwińska
rezenzent: ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof. UAM
rezenzent: ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

Komisja przewodniczący o. dr hab. Ireneusz Ledwoń, prodziekan WT KUL

 

ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

ks. dr hab. Kazimierz Święs

 

 

sekretarz ks. dr Piotr T. Goliszek

 

 

praca wyłożona do wglądu w Bibliotece KUL