obrona doktorska Katarzyny Jaworskiej

 

 

Tytuł pracy: Katecheza integracyjna w Ruchu Wiara i Światło

 

promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński

rezenzent: ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
rezenzent: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Komisja przewodniczący ks. dr hab. Jarosław Woźniak

 

ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda

ks. dr hab. Kazimierz Święs

ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

 

sekretarz p. mgr Magdalena Koper

 

zdjęcie@ AK