obrona doktorska Damiana Beliny

 

 

W dniu 15 grudnia 2016 r.  o godzinie 11.00 w sali C-1031
odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgra Damiana Beliny

Tytuł pracy: Koncepcja matury z religii w Republice Federalnej Niemiec. Studium katechetyczne


 

promotor: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

rezenzent: bp dr hab. Wojciech Osial, prof. UKSW

rezenzent: ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś

 

Komisja przewodniczący ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL Dziekan Wydziału

 

 

ks. dr hab. Piotr Goliszek

ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

ks. dr hab. Kazimierz Święs

ks. dr hab. Jarosłw Woźniak

 

sekretarz

ks. mgr lic. Damian Fleszer

 

zdjęcia @ks. dr GU