Obrona doktorska Alicji Kubiszyn

 

 

Tytuł pracy

Agresja i przemoc wśród młodzieży jako problem wychowawczy w świetle statystyk policyjnych w latach 2004-2014

 

promotor: p. prof. dr hab. Helena Słotwińska
rezenzent: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, prodziekan WT UKSW
rezenzent: ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

Komisja przewodniczący ks. dr hab. Marek Chmielewski, prodziekan WT KUL

 

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

ks. dr hab. Kazimierz Święs

ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

 

sekretarz ks. dr Piotr T. Goliszek

 

 

praca wyłożona do wglądu w Bibliotece KUL