Nowy stopień awansu zawodowego nauczycieli

Zapraszamy zatem na studia doktoranckie. Napisz: katechetyka.kul@gmail.com