nowość! Powołanie katechety w przekazie biblijnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I Powołanie ogólne i powołanie w Biblii
1.1 Czym jest powołanie?
1.2 Powołanie w Biblii
Rozdział II Powołanie w Starym Testamencie prapoczątkiem powołania katechety
2.1. Powołanie Adama
2.2 Powołanie Abrahama
2.3 Powołanie Izraela
2.4 Powołanie Mojżesza
2.5 Powołanie Aarona
2.6 Powołanie Samuela
2.7 Powołanie Dawida
2.8 Powołanie Jeremiasza
Rozdział III Powołanie w Nowym Testamencie fundamentem powołania katechety
3.1 Jezus posłany przez Ojca
3.2 Prawdziwe bóstwo Jezusa
3.3 Powołanie Jana Apostoła Ewangelisty
3.4 Powołanie pierwszych uczniów
3.5 Powołanie Mateusza
3.6 Powołanie Dwunastu
Zakończenie
Summary
Bibliografia
Magisterium Kościoła
Literatura przedmiotu

 

Odpowiadając na pytania - można zamówić bezpośrednio u autora ks.walentowicz[at]gmail.com lub w księgarni św. Jerzego w Białymstoku czy w Parafii św. Jadwigi w Białymstoku