Nowi doktorzy katechetyki KUL

Ks. dr Grzegorz Zakrzewski, diecezja płocka.

Tytuł pracy doktorskiej:

Ewangelizacyjna odnowa formacji chrześcijańskiej w Polsce. Studium katechetyczne w swietle adhortacji "Evangelii Gaudium"

 

Ks. dr Piotr Spyra, diecezja zamojsko-lubaczowska.

Tytuł pracy doktorskiej:

Formacja ewangelizatorów w międzynarodowej Szkole Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja

 

Promotor prac: ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

Recenzenci: ks. prof. Ryszrad Czekalski, UKSW; ks. prof. Jan Kochel, UO

Komisja: ks. prof. Andrzej Kiciński, ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, ks. prof. Kazimierz Święs, ks. prof. Marian Zając, ks. dr hab. Jarosław Woźniak