Nowe doktoraty z katechetyki

Ks. Serhiy Riznyk, obrona pracy 24.10.2016
Tytuł pracy "Prawdy katechizmowe w nauczaniu św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)"
Skład komisji:
ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL - przewodniczący
ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL - promotor
p. prof. dr hab. Anna Zellma, UWM - recenzent
ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś, UPJPII - recenzent
ks. dr hab. Jacek Goleń
o. dr hab. Marek Fiałkowski
ks. dr hab. Jarosław Woźniak
p. Joanna Borowicz, obrona pracy 28.10.2016
Tytuł pracy pt. "Przygotowanie bezpośrednie młodzieży w Polsce do sakramentu bierzmowania.
Stan aktualny i perspektywy rozwoju".
Skład komisji:
ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL - przewodniczący
ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL - promotor
bp. dr hab. Wojciech Osial, PWT Warszawa, - recenzent
ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak, UP - recenzent
ks. dr hab. Jacek Goleń
o. dr hab. Marek Fiałkowski
ks. dr hab. Piotr Goliszek
ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak