Nowa Podstawa Programowa Katechezy

Informujemy, że zgodnie z decyzją Komisji Wychowania Katolickiego KEP prace nad nową Podstawą Programową Katechezy będą trwały około 2 lat. W okresie przejściowym obowiązuje Podstawa Programowa Katechezy z 2010 roku oraz zgodne z nią programy i podręczniki. Od roku szkolnego 2017/2018 w VII klasie szkoły podstawowej stosowane będą podręczniki do I klasy gimnazjum a od roku szkolnego 2018/2019 w VIII klasie obowiązywać będą podręczniki do II klasy gimnazjum.