Nauczanie religii w prawie oświatowym

  • Materiały do ściągnięcia
    Materiały do ściągnięcia

Poniższe pliki zawierają:

1. Artykuł ks. Pawła Mąkosy pt. "Nauczanie religii w szkole publicznej w świetle prawa międzynarodowego i polskiego".

2. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauczania religii

3. Schemat awansu na nauczyciela kontraktowego

4. Fragmenty "Karty Nauczyciela"