Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

KUL

 

 

II. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2014 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania zostali odznaczeni:1. Pani mgr Helena Błazińska
2. Pani dr Barbara Borowska
3. Pani dr Katarzyna Braun
4. Pani dr hab. Ewa Domagała-Zyśk
5. Pan dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL
6. Ks. dr Piotr Goliszek
7. Ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
8. Pan dr Piotr Magier
9. Ks. dr hab. Paweł Mąkosa
10. Pan dr Wiesław Partyka
11. Pani mgr Justyna Pyszczek
12. Pani prof. dr hab. Stanisława Steuden

 

źródło