Lwów: pogrzeb katechetki trzech pokoleń Polaków

Trzy pokolenia lwowskich Polaków 17 lipca pożegnało zmarłą w wieku 94 lat Ireną Zappe, która w swoim mieszkaniu uczyła ich religii, języka polskiego i tradycji przodków. Mszy św. pogrzebowej w kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon Mały. Po raz pierwszy władze miasta zezwoliły na pogrzeb w dotychczas nie zwróconej katolikom świątyni.

 

„Całe życie śp. Ireny Zappe było dla Boga, dla Kościoła. Sercem była przywiązana do tej świątyni, i teraz stąd idzie na wieczny odpoczynek, do wiecznej radości” - powiedział ks. Włodzimierz Kuśnierz, proboszcz parafii.

Bp Leon Mały, który wiele lat był proboszczem parafii św. Marii Magdaleny podkreślił, że Zmarła wypełniła swoje serce Bożą miłością, łaską wiary i nadzieją. „Bóg dla niej był zawsze tu obecny. Wszechmogący Bóg dał jej przeżyć różne systemy nieludzkiego życia stworzonego rękoma samych ludzi. W tym wszystkim pozostawała ona latarnią, która nigdy nie zgasła. Bóg posługiwał się nią aby ukazywać swoją obecność w tym świecie” - zaznaczył bp Mały.

Ks. Włodzimierz Kuśnierz podziękował konsulatowi generalnemu RP we Lwowie, który zaangażował się bardzo w organizację uroczystości pogrzebowych.

Irena Zappe została pochowana na Cmentarzu Janowskim we Lwowie, tak jak sobie tego życzyła, obok matki.

źródło: http://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=479057

 

Irena Zappe wraz z siostrą Jadwigą w swoim domu przy dawnej ulicy Potockiego wychowały kilka pokoleń młodzieży. Stworzyły prawdziwą oazę. Dom pełen ciepła, gdzie przychodziliśmy na naukę religii, a przy okazji spotykaliśmy rzesze ludzi, przewijających się przez mieszkanie sióstr. Był teatrzyk, lektury, gra na pianinie, spotkania opłatkowe, gry towarzyskie, dużo śmiechu i wygłupy.

Pani Irenka zawsze wysłuchała, odpowiedziała na najgłupsze pytania i utuliła nasze dziecięco-młodzieżowe dramaty. Była jedną z osób, które nauczyły nas Polski, miłości do miasta. Miłości do Boga i drugiego człowieka, prawd wiary, zasad i po prostu życia.

Urodziła się 5 kwietnia 1919 roku. Po maturze w gimnazjum sióstr urszulanek we Lwowie rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza. We wrześniu 1939, jako harcerka uczestniczyła w obronie Lwowa (pełniła służbę sanitariuszki w szpitalach). W czasie okupacji niemieckiej działała w konspiracji. Po ponownym zajęciu Lwowa przez sowietów w 1944 roku studiowała na Akademii Weterynarii we Lwowie.

Po wojnie, wraz z siostrą, poza pracą zawodową, zajęły się organizacją tajnych zajęć z religii i historii Polski. Uczyły tego, czego nie mogli nauczyć profesorowie w polskich szkołach we Lwowie. W pewnym momencie komplety stały się całą instytucją – zajęcia dodatkowe dla młodzieży prowadzili najlepsi ówcześni nauczyciele, którzy pozostali w mieście. Organizowano wycieczki i wyjazdy na letniska. Opieka obejmowała też dzieci potrzebujące szczególnego wsparcia – sieroty, dzieci z rodzin ubogich i rozbitych. Pomimo represji władz i przerzucania na coraz niższe stanowiska, nie zrezygnowała z pracy z młodzieżą. Siostry Zappe nie zrobiły tego nawet w obliczu grożącego im w czasach radzieckich procesu sądowego i wyroku.

Irena Zappe otrzymała mnóstwo rozmaitych odznaczeń z ramienia państwa polskiego. Wśród najważniejszych jest Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. W 2008 roku została nagrodzona tytułem Kustosz Pamięci Narodowej.


Cześć Jej Pamięci


Lwów, 14 lipca 2013 r.

źródło http://kuriergalicyjski.com/index.php/redakcjapoleca/2390-dzisiaj-we-lwowie-odesza-nasza-przyjacika-wychowawczyni-nauczycielka-i-katechetka-irena-zappe