Kto może uczyć etyki?

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia kto może uczyć etyki. Z tą informacją można się zapoznać na stronie:

 

http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1040-komunikat-dotyczacy-kwalifikacji-nauczycieli-do-nauczania-przedmiotu-etyka

 

 

Ostatni akapit brzmi:"Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego, można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może prowadzić również nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum również nauczyciel, który w trakcie studiów wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki".Warto przypomnieć, że absolwenci teologii mieli w programie studiów

min. 240 godzin z filozofii i etyki

 

Zdjęcie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Arystoteles#mediaviewer/Plik:Aristoteles_Louvre.jpg