Książka o ks. prof. Stanisławie Kulpaczyńskim

 

 

"Z nieukrywaną satysfakcją mogę się cieszyć, że znajduje się w gronie absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy z wdzięcznością wspominają swojego Księdza Profesora, Jego duchową kulturę, wierność wobec pełnionych posług, zawsze otwarte serce, pogodę ducha i życzliwość względem studentów. Ksiądz Profesor swoim szlachetnym życiem tworzy wspaniałą syntezę ludzkiej, kapłańskiej i profesorskiej służby Kościołowi i człowiekowi"

 

bp dr Marek Mendyk

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

 

 

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wstęp

I. Uwarunkowania działalności księdza profesora Stanisława Kulpaczyńskiego

II. Działalność katechetyczna księdza profesora Stanisława Kulpaczyńskiego

III. Znaczenie działąlności naukowej księdza profesora Stanisława Kulpaczyńskiego

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Aneksy