Ks. prof. Andrzej Kiciński prorektorem KUL

5 maja 2016 r. Senat KUL wybrał ks. prof. Antoniego Dębińskiego na rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dokonano również wyboru dwóch prorektorów: ds. nauki i współpracy z zagranicą (o. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL), ds. administracji i finansów (dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL).

Senat KUL na posiedzeniu 19 maja 2016 r. wybrał dwóch kolejnych prorektorów: ds. studenckich (ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL), ds. kształcenia i promocji (dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL).

Na wniosek i prośbę studentów, (aby prorektor ds. studenckich zajmował się wyłącznie sprawami studentów) Senat KUL podjął uchwalę, w której ustalił liczbę czterech prorektorów.

Nowym władzom rektorskim serdecznie gratulujemy!