ks. dr hab. Jarosław Czerkawski

 

 

 

Wykładowca WSD w Kielcach

 

 

 

 

 

 

I.    Podręczniki do nauczania religii oraz spotkań parafialnych

 

 

1. Radosne dzieci Boże, Podręcznik do religii dla dziecka trzyletniego, Red. Ks. dr J. Czerkawski, Kielce Jedność 2009.


2. Radosne dzieci Boże, Poradnik dla katechetów i rodziców z programem nauczania, Red. Ks. dr J. Czerkawski, Kielce Jedność 2009.


3. Jezus nas kocha, Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej, Red. Ks. dr J. Czerkawski, Kielce Jedność 2007.


4. Jezus nas kocha. Przewodnik metodyczny, Klasa I szkoły podstawowej, Red. Ks. dr J. Czerkawski, Kielce Jedność 2007.


5. Jezus przychodzi do nas, Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej, Red. Ks. dr J. Czerkawski, Kielce Jedność 2008.


6. Jezus przychodzi do nas, Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej, Zeszyt ćwiczeń, Red. Ks. dr J. Czerkawski, Kielce Jedność 2008.


7. Jezus przychodzi do nas, Przewodnik metodyczny, Klasa II szkoły podstawowej, Red. Ks. dr J. Czerkawski, Kielce Jedność 2008.


8. Z wiarą w życie i świat, Podręcznik do religii dla klasy II liceum oraz II i III technikum, Red. Ks. dr J. Czerkawski, Kielce Jedność 2005.


9. Z wiarą w życie i świat, Przewodnik metodyczny, Klasa II liceum oraz II i III technikum, Red. Ks. dr J. Czerkawski, Kielce Jedność 2005.

 

10. Z wiarą na progu miłości, Podręcznik do religii dla klasy III liceum i IV technikum, Red. Ks. dr J. Czerkawski, Kielce Jedność 2006.


11. Z wiarą na progu miłości, Przewodnik metodyczny dla klasy III i IV technikum, Red. Ks. dr Jarosław Czerkawski, Kielce Jedność 2006.

 

12. Dziękuję Ci, Panie Jezu, Materiały katechetyczno-liturgiczne do wykorzystania w czasie Uroczystości Pierwszokomunijnej i w Białym Tygodniu, Red. Ks. dr J. Czerkawski, Kielce Jedność 2009.


13. Wszystko oddam Tobie, Jezu, Spotkania parafialne przygotowujące rodziców i dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, Materiały katechetyczno-liturgiczne, Red. Ks. dr J. Czerkawski, Kielce Jedność 2010.


14. Katechezy dla dorosłych, Materiały duszpastersko-liturgiczne, Red. Ks. dr J. Czerkawski, Kielce 2007, z. 2.


15. Katechezy dla dorosłych, Materiały duszpastersko-liturgiczne, Red. Ks. dr J. Czerkawski, Kielce 2008, z. 2.


16. Katechezy dla dorosłych, Materiały duszpastersko-liturgiczne, Red. Ks. dr J. Czerkawski, Kielce 2009, z. 2.

 

II.    Publikacje naukowe - artykuły

 

17. Czerkawski Jarosław. Szkolna posługa katechety jako nauczyciela, wychowawcy i świadka wiary. "Kieleckie Studia Teologiczne" (KST)  9(2009), s. 23-34.


18. Czerkawski Jarosław. Działania Kościoła na rzecz profilaktyki antynikotynowej.  KPD 6-2010, s. 671-689.

 

19. Czerkawski Jarosław. Wychowanie sumienia istotnym elementem kształtowania ku wartościom, w: red. D. Adamczyk, Fenomen sumienia, Kielce 2012, s. 227-243.


20. Czerkawski Jarosław. Ewangelizacja i nowa ewangelizacja w szkolnej posłudze katechetycznej, KST 11(2012), s. 25-40.


21.  Czerkawski Jarosław. Szkolna posługa katechety jako nauczyciela, wychowawcy i świadka wiary, w: red. A. Kiciński, P. Goliszek, Catechetica porta fidei, Lublin 2012, s. 157-169.


22. Czerkawski Jarosław. Twierdzą każdy próg, KPD 6-2011, Kielce 2011, s. 661-676.


23. Czerkawski Jarosław. Wychowanie człowieka do odbioru wartości, KPD 3-2012, Kielce 2012, s. 272-288.


24. Czerkawski Jarosław. Bermudzki trójkąt, Obecni 1/2011(23), Kielce 2011, s. 19-24.


25. Czerkawski Jarosław. Sprawozdanie za rok akademicki 2009/2010 w Świętokrzyskim Instytucie Teologicznym, KPD 1-2011. Kielce 2011, s. 71-73.

 

III. Promotor prac magisterskich

 

1. Katecheza biblijna szkoły podstawowej Kieleckiego Programu Katechetycznego. Tarka Dariusz.


2. Katecheza miejscem kształtowania dojrzałych postaw moralnych młodzieży ponadgimnazjalnej.  Nartowski Kamil


3. Katecheza miejscem kształtowania postaw moralnych w szkołach gimnazjalnych na podstawie Kieleckiego Programu Katechetycznego. Piskorek Michał


4. Program katechezy "Otrzymacie jego moc" jako próba realizacji postulatu katechezy parafialnej. Stawowczyk Karol


5. Wzorzec osobowy katechety w posoborowej odnowie katechetycznej. Barczyk Janusz

 

IV.    Działalność naukowa poza WSD


1.    Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych – redaktor prowadzący serię wydawniczą:

 

  • S. Radziszewski, Kamieńska ostiumiczna, Red. naukowa: J. Czerkawski, T. Siemieniec, A. Kwaśniewski, Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych  BKST 1(2011).
  • T. Siemieniec, Rola „Zasiadającego na Tronie” w dziejach świata i ludzi. Studium z teologii Apokalipsy św. Jana, Red. naukowa: J. Czerkawski, T. Siemieniec, A. Kwaśniewski, Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych BKST 2(2012).
  • T. Gocel, Duszpasterstwo w Diecezji Kieleckiej w latach II wojny światowej 1939-1945, Red. naukowa: J. Czerkawski, T. Siemieniec, A. Kwaśniewski, Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych BKST 3(2012).

 

2.    Twierdzą każdy próg – koncepcja wychowania według Jana Pawła II. Wykład dla nauczycieli i dyrektorów szkół województwa świętokrzyskiego, sympozjum naukowe, Kielce 25.05.2011.

 

3.    Dyrektor Świętokrzyskiego Instytutu Teologicznego – opieka nad studentami teologii dla świeckich w Kielcach.

 

4.    Dyrektor Studium Kształcenia Permanentnego Diecezji Kieleckiej.

 

5.    Studia podyplomowe z zakresu duszpasterstwa rodzin i katechetyki dla księży i świeckich – wykłady.

 

 

Życiorys

 

 

Urodzony 18.05.1968 r. w miejscowości Szczekociny; studia filozoficzno-teologiczne w Kielcach ukończył obroną pracy magisterskiej Wpływ formacji liturgicznej na posługiwanie i życie prezbitera szafarza Eucharystii napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Stanisława Czerwika na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 1994 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa prof. dra hab. Kazimierza Ryczana i został skierowany do pracy duszpasterskiej do parafii Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu. W latach 1998-2000 podjął studia specjalistyczne z zakresu liturgiki na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2000 roku skierowany do pracy duszpasterskiej do parafii pw. Bł. Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie; 2001 roku rozpoczął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z zakresu katechetyki. Obronił rozprawę doktorską Liturgiczna formacja katechetów w 2005 roku napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Stanisława Kulpaczyńskiego.

 

Po powrocie ze studiów został skierowany do pracy w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz do pracy w Kurii Diecezjalnej na stanowisku wizytatora diecezjalnego w Wydziale Katechetycznym oraz do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego. Od 2006 roku ćwiczenia z katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach; dyrektor Centrum Kształcenia Permanentnego Diecezji Kieleckiej odpowiedzialny za formację młodych kapłanów. W 2009 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Katechetyki Szczegółowej w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL; wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Redaktor naczelny serii wydawniczej Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych; do głównych kierunków badan należy: katecheza dzieci i młodzieży, katecheza parafialna, metodyka katechezy. Należy do Stowarzyszenia Katechetyków Polskich i Polskiego Towarzystwa Teologicznego.