ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL

 

Katedra Katechetyki Integralnej

Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki

 

 

Wykaz publikacji naukowych
ks. dra hab. Stanisława Łabendowicza prof. KUL w latach 1989-2017


A. Opublikowane książki:
1.    Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydaktycznej
po Soborze Watykańskim II. Lublin-Radom 1994.
2.    Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydaktycznej
po Soborze Watykańskim II. Wyd. 2. Sandomierz 1997.
3.    Katecheza dorosłych Kościoła posoborowego w świetle dokumentów i literatury katechetycznej. Radom 2007.

Redakcje książek i czasopism:
1.    Bp Edward Materski – Odpowiedzialność Kościoła za katechezę. Radom 1993.
2.    Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Sandomierz 1999.
3.    Aspekty prawne nauczania religii rzymskokatolickiej w polskim systemie oświatowym. Radom 2001.
4.    „Czynić diecezję domem i szkołą komunii”. II Synod Diecezji Radomskiej. Radom 2008.
5.    „Czynić diecezję domem i szkołą komunii”. II Synod Diecezji Radomskiej. Biuletyn 1. Radom 2008.
6.    „Katecheza w szkole w perspektywie 20-lecia”. Materiały z sympozjum. Radom 2010.
7.    Katecheza w służbie wiary. Radom 2013.
8.    Chrystocentryzm nauczania i posługi Biskupa Edwarda Materskiego. Radom 2015.
9.    „Zeszyty Formacji Katechetów” – od 2001 r. do stycznia 2018 r. ukazało się 69 numerów.
10.    „Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców” – od 1997 r. do grudnia 2017 r. – ukazało się 8 zeszytów.

B. Redakcje podręczników:
Podręczniki do nauki religii przygotowane na bazie Podstawy programowej i Programu nauczania religii z 2001 i 2010 r.

a/ Przedszkole:
1.    „Jezus mnie kocha”. Podręcznik dla ucznia dla klasy „0”. Radom 2002.
2.    „Jezus mnie kocha”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy „0”. Radom 2002.
3.    Program nauczania religii dla przedszkola. Radom 2003.
4.    „Z Jezusem”. Podręcznik do religii dla czterolatków. Radom 2003.
5.    „Z Jezusem”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla czterolatków. Radom 2003.
6.    „Z Jezusem do Boga Ojca”. Podręcznik do religii dla pięciolatków. Radom 2003.
7.    „Z Jezusem do Boga Ojca”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla pięciolatków. Radom 2003.
8.    „Jezus mnie kocha”. Podręcznik dla ucznia dla klasy „0”. Radom 2008.
9.    „Jezus mnie kocha”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy „0”. Radom 2008.
10.    „Pan Bóg kocha dzieci”. Podręcznik do religii – grupa trzy- i czterolatków. Radom 2012.
11.    „Pan Bóg kocha dzieci”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla trzy- i czterolatków. Radom 2012.
12.    „Jesteśmy dziećmi Bożymi”, Podręcznik do religii – grupa pięciolatków. Radom 2012.
13.    „Jesteśmy dziećmi Bożymi”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla dzieci pięcioletnich. Radom 2012.
14.    „Jezus mnie kocha”, Podręcznik do religii. Klasa „0” – dzieci sześcioletnie. Radom 2016.
15.    „Jezus mnie kocha”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla dzieci sześcioletnich. Radom 2016.

b/ Szkoła podstawowa:
1.    „W domu Bożym i rodzinie Jezusa”. Podręcznik dla ucznia dla klasy I szkoły podstawowej. Radom 2002.
2.    „W domu Bożym i rodzinie Jezusa”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy I szkoły podstawowej. Radom 2002.
3.    „Bliscy Sercu Jezusa”. Podręcznik dla ucznia dla klasy II szkoły podstawowej. Radom 2002.
4.    „Bliscy Sercu Jezusa. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy II szkoły podstawowej. Radom 2002.
5.    „Jezusowa wspólnota serc”. Podręcznik dla ucznia dla klasy III szkoły podstawowej. Radom 2002.
6.    „Jezusowa wspólnota serc”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy III szkoły podstawowej. Radom 2002.
7.    „Powołani przez Boga Ojca”. Podręcznik dla ucznia dla klasy IV szkoły podstawowej.
Radom 2002.
8.    „Powołani przez Boga Ojca”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy IV szkoły podstawowej. Radom 2002.
9.    „Umiłowani w Jezusie Chrystusie”. Podręcznik dla ucznia dla klasy V szkoły podstawowej.
Radom 2002.
10.    „Umiłowani w Jezusie Chrystusie”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy V szkoły podstawowej. Radom 2002.
11.    „Uświęceni w Duchu Świętym”. Podręcznik dla ucznia dla klasy VI szkoły podstawowej.
Radom 2002.
12.    „Uświęceni w Duchu Świętym”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy VI szkoły podstawowej. Radom 2002.
13.    „Jesteśmy w rodzinie Jezusa”. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej.
Radom 2012.
14.    „Jesteśmy w rodzinie Jezusa”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy I szkoły podstawowej. Radom 2012.
15.     „Jestem chrześcijaninem”. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej, Radom 2012.
16.     „Jestem chrześcijaninem”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy IV szkoły podstawowej. Radom 2012.
17.    „Kochamy Pana Jezusa”. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej. Radom 2013.
18.     „Kochamy Pana Jezusa”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy II szkoły podstawowej. Radom 2013.
19.    „Wierzę w Boga”. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej. Radom 2013.
20.    „Wierzę w Boga”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy V szkoły podstawowej. Radom 2013.
21.    „Przyjmujemy Pana Jezusa”. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej. Radom 2014.
22.    „Przyjmujemy Pana Jezusa”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy III szkoły podstawowej. Radom 2014.
23.    „Wierzę w Kościół”. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej. Radom 2014.
24.    „Wierzę w Kościół”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy VI szkoły podstawowej. Radom 2014.

c/ Gimnazjum:
1.    „Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku”. Podręcznik dla ucznia dla klasy I gimnazjum. Radom 2002.
2.    „Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku”. Podręcznik metodyczny dla katechety
dla klasy I gimnazjum. Radom 2002.
3.    „Jezus Chrystus zbawia”. Podręcznik dla ucznia dla klasy II gimnazjum. Radom 2002.
4.    „Jezus Chrystus zbawia”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy II gimnazjum.
Radom 2002.
5.    „Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła”. Podręcznik dla ucznia dla klasy III gimnazjum. Radom 2002.
6.    „Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy III gimnazjum. Radom 2002.
7.    „Spotkanie ze Słowem”. Podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum. Radom 2012.
8.     „Spotkanie ze Słowem”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy I gimnazjum. Radom 2012.
9.    „Aby nie ustać w drodze”. Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum. Radom 2013.
10.    „Aby nie ustać w drodze”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy II gimnazjum. Radom 2013.
11.    „Żyć w miłości Boga”. Podręcznik do religii dla klasy III gimnazjum. Radom 2014.
12.    „Żyć w miłości Boga”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy III gimnazjum. Radom 2014.

d/ Szkoły ponadgimnazjalne:
1.    „Świadectwo wiary”. Podręcznik dla ucznia dla klasy I liceum i technikum. Radom 2002.
2.    „Świadectwo wiary”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy I liceum i technikum. Radom 2002.
3.    „Świadectwo nadziei”. Podręcznik dla ucznia dla klasy II liceum i technikum. Radom 2003.
4.    „Świadectwo nadziei”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy II liceum i technikum. Radom 2003.
5.    „Świadectwo miłości”. Podręcznik dla ucznia dla klasy III liceum i klasy IV technikum. Radom 2004.
6.    „Świadectwo miłości”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy III liceum i klasy IV technikum. Radom 2004.
7.    „Świadectwo miłości społecznej”. Podręcznik dla ucznia dla klasy III technikum. Radom 2005.
8.    „Świadectwo miłości społecznej”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy III technikum. Radom 2005.
9.    „Świadectwo nadziei”. Podręcznik dla ucznia dla klasy II liceum i technikum. Wyd. 2. Radom 2007.
10.    „Świadectwo nadziei”. Poradnik metodyczny dla katechety dla klasy II liceum i technikum, Wyd. 2, Radom 2007.
11.    „Świadectwo wiary”. Podręcznik dla ucznia dla klasy I liceum i technikum. Radom 2008.
12.    „Świadectwo wiary”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy I liceum i technikum. Radom 2008.
13.    „Świadek Chrystusa w Kościele”. Podręcznik do religii dla klasy I liceum i technikum. Radom 2012.
14.    „Świadek Chrystusa w Kościele”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy I liceum i technikum. Radom 2012.
15.    „Świadek Chrystusa w świecie”. Podręcznik do religii dla klasy II liceum i technikum. Radom 2013.
16.    „Świadek Chrystusa w świecie”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy II liceum i technikum. Radom 2013.
17.    „Świadek Chrystusa w rodzinie”. Podręcznik do religii dla klasy III liceum i IV technikum. Radom 2014.
18.    „Świadek Chrystusa w rodzinie”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy III liceum i IV technikum. Radom 2014.

C. Zeszyty ćwiczeń do nauczania religii:
przygotowane na bazie Podstawy programowej i Programu nauczania religii z 2001 r. i 2010 r.
w jedności z ww. podręcznikami do nauki religii w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum.

a/ Szkoła podstawowa:
1.    „Bliscy Sercu Jezusa”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy II szkoły podstawowej. Radom 2004.
2.    „Jezusowa wspólnota serc”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III szkoły podstawowej. Radom 2004.
3.    „Powołani przez Boga Ojca”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy IV szkoły podstawowej. Radom 2004.
4.    „Umiłowani w Jezusie Chrystusie”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy V szkoły podstawowej. Radom 2004.
5.    „Uświęceni w Duchu Świętym”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy VI szkoły podstawowej. Radom 2004.
6.    „Jestem chrześcijaninem”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy IV szkoły podstawowej. Radom 2012.
7.    „Kochamy Pana Jezusa”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy II szkoły podstawowej. Radom 2013.
8.    „Wierzę w Boga”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy V szkoły podstawowej. Radom 2013.
9.    „Przyjmujemy Pana Jezusa”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III szkoły podstawowej. Radom 2014.
10.    „Wierzę w Kościół”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy VI szkoły podstawowej. Radom 2014.

b/ Gimnazjum:
1.    „Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy I gimnazjum. Radom 2004.
2.    „Jezus Chrystus zbawia”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy II gimnazjum. Radom 2004.
3.    „Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III gimnazjum. Radom 2004.
4.    „Spotkanie ze Słowem”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy I gimnazjum. Radom 2012.
5.    „Aby nie ustać w drodze”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy II gimnazjum. Radom 2013.
6.    „Żyć w miłości Boga”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III gimnazjum. Radom 2014.

D. Przewodniki programowo-dydaktyczne:
1.    „Jezus mnie kocha”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa „0”. Radom 2005.
2.    „W domu Bożym i rodzinie Jezusa”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa I szkoły podstawowej. Radom 2005.
3.    „Bliscy Sercu Jezusa”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa II szkoły podstawowej. Radom 2005.
4.    „Jezusowa wspólnota serc”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa III szkoły podstawowej. Radom 2005.
5.    „Powołani przez Boga Ojca”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa IV szkoły podstawowej. Radom 2005.
6.    „Umiłowani w Jezusie Chrystusie”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa V szkoły podstawowej. Radom 2005.
7.    „Uświęceni w Duchu Świętym”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa VI szkoły podstawowej. Radom 2005.
8.    „Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa I gimnazjum. Radom 2005.
9.    „Jezus Chrystus zbawia”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa II gimnazjum. Radom 2005.
10.    „Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa III gimnazjum. Radom 2005.
11.    „Świadectwo wiary”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa I liceum i technikum. Radom 2005.
12.    „Świadectwo miłości społecznej”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa III technikum. Radom 2005.
13.    „Świadectwo miłości”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa III liceum i IV technikum. Radom 2005.
14.    „Z Jezusem do Boga Ojca”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Przedszkole – grupa pięciolatków. Radom 2006.
15.    „Świadectwo nadziei”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa II liceum i technikum. Radom 2007.
16.    „Jezus mnie kocha”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa „0”. Radom 2008.
17.    „Świadectwo wiary”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa I liceum i technikum. Radom 2008.
18.    „Pan Bóg kocha dzieci”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Dzieci w wieku przedszkolnym (grupa trzy i czterolatków). Radom 2012.
19.    „Jesteśmy dziećmi Bożymi”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Dzieci pięcioletnie. Radom 2012.
20.    „Jesteśmy w rodzinie Jezusa”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa I szkoły podstawowej. Radom 2012.
21.    „Jestem chrześcijaninem”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa IV szkoły podstawowej. Radom 2012.
22.    „Spotkanie ze Słowem”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa I gimnazjum. Radom 2012.
23.    „Świadek Chrystusa w Kościele”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa I liceum i technikum. Radom 2012.
24.    „Kochamy Pana Jezusa”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa II szkoły podstawowej. Radom 2013.
25.    „Wierzę w Boga”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa V szkoły podstawowej. Radom 2013.
26.    „Aby nie ustać w drodze”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii  – Klasa II gimnazjum. Radom 2013.
27.    „Świadek Chrystusa w świecie”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa II liceum i technikum. Radom 2013.
28.    „Przyjmujemy Pana Jezusa”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa III szkoły podstawowej. Radom 2014.
29.    „Wierzę w Kościół”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa VI szkoły podstawowej. Radom 2014.
30.    „Żyć w miłości Boga”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii  – Klasa III gimnazjum. Radom 2014.
31.    „Świadek Chrystusa w rodzinie”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa III liceum i IV technikum. Radom 2014.
32.    „Jezus mnie kocha”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Dzieci sześcioletnie. Radom 2016.

E. Pomoce dydaktyczne dla katechety pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza:
1.    Materiały pomocnicze dla katechety. Klasa 0 – „Jezus mnie kocha”. Radom 2002.
2.    Materiały pomocnicze dla katechety. Klasa 2 szkoły podstawowej – „Bliscy Sercu Jezusa”. Radom 2002.
3.    Materiały pomocnicze dla katechety. Klasa 3 szkoły podstawowej – „Jezusowa wspólnota serc”. Sandomierz 2002.
4.    Materiały pomocnicze dla katechety. Klasa 1 szkoły podstawowej – „W domu Bożym i rodzinie Jezusa”. Sandomierz 2004.
5.    Materiały pomocnicze dla katechety. Klasa 0 – „Jezus mnie kocha”. Radom 2007.
6.    Materiały pomocnicze dla katechety. Klasa 2 szkoły podstawowej – „Bliscy Sercu Jezusa”. Sandomierz 2007.
7.    Materiały pomocnicze dla katechety. 5-latki – „Z Jezusem do Boga Ojca”. Sandomierz 2008.
8.    Materiały pomocnicze dla katechety. Klasa 4 szkoły podstawowej – „Powołani przez Boga Ojca”. Sandomierz 2008.
9.    Materiały pomocnicze dla katechety. 4-latki – „Pan Bóg kocha dzieci”. Sandomierz 2013.
10.    Materiały pomocnicze dla katechety. 5-latki – „Jesteśmy dziećmi Bożymi”. Sandomierz 2013.
11.    Materiały pomocnicze dla katechety. Klasa 1 szkoły podstawowej – „Jesteśmy w rodzinie Jezusa”. Sandomierz 2013.
12.    Materiały pomocnicze dla katechety. Klasa 2 szkoły podstawowej – „Kochamy Pana Jezusa”. Sandomierz 2013.
13.    Materiały pomocnicze dla katechety. Klasa 4 szkoły podstawowej – „Jestem chrześcijaninem”. Sandomierz 2013.
14.    „Jesteśmy w rodzinie Jezusa”. Pomoce multimedialne – Klasa I szkoły podstawowej. Radom 2015.
15.    „Kochamy Pana Jezusa”. Pomoce multimedialne – Klasa II szkoły podstawowej. Radom 2015.
16.    „Przyjmujemy Pana Jezusa”. Pomoce multimedialne – Klasa III szkoły podstawowej. Radom 2015.
17.    „Jestem chrześcijaninem”. Pomoce multimedialne – Klasa IV szkoły podstawowej. Radom 2015.
18.    „Wierzę w Boga”. Pomoce multimedialne – Klasa V szkoły podstawowej. Radom 2015.
19.    „Wierzę w Kościół”. Pomoce multimedialne – Klasa VI szkoły podstawowej. Radom 2015.
20.    „Spotkanie ze Słowem”. Pomoce multimedialne – Klasa I gimnazjum. Radom 2015.
21.    „Aby nie ustać w drodze”. Pomoce multimedialne – Klasa II gimnazjum. Radom 2015.
22.    „Żyć w miłości Boga”. Pomoce multimedialne – Klasa III gimnazjum. Radom 2015. 
23.    „Świadek Chrystusa w Kościele”. Pomoce multimedialne – Klasa I liceum i technikum. Radom 2015.
24.    „Świadek Chrystusa w świecie”. Pomoce multimedialne – Klasa II liceum i technikum. Radom 2015.
25.    „Świadek Chrystusa w rodzinie”. Pomoce multimedialne – Klasa III liceum i IV technikum. Radom 2015.
26.    Pieśni i piosenki religijne. Pomoc dydaktyczna do nauczania religii. Przedszkole. Radom 2015.
27.    Pieśni i piosenki religijne. Pomoc dydaktyczna do nauczania religii. Klasy I-III szkoły podstawowej. Radom 2015.
28.    Pieśni i piosenki religijne. Pomoc dydaktyczna do nauczania religii. Klasy IV-VI szkoły podstawowej. Radom 2015.
29.    Pieśni i piosenki religijne. Pomoc dydaktyczna do nauczania religii. Klasy I-III gimnazjum. Radom 2015.
30.    Plansze katechetyczne. Sakramenty. Radom 2016.
31.    Plansze katechetyczne. Radom 2016.
32.    Materiały pomocnicze dla katechety. Klasa 0 (6-latki) – „Jezus mnie kocha”. Radom 2017.
33.    Pieśni i piosenki religijne. Karaoke 1. Pomoc dydaktyczna do nauczania religii. Sandomierz 2017.
34.    Pieśni i piosenki religijne. Karaoke 2. Pomoc dydaktyczna do nauczania religii. Sandomierz 2017.
35.    Pieśni i piosenki religijne. Karaoke 3. Pomoc dydaktyczna do nauczania religii. Sandomierz 2017.

F. Artykuły naukowe:
1.    Katecheza w służbie ewangelizacji. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 36:1989 z. 6 s. 129-146.
2.    Ksiądz Biskup Edward Materski – życie i działalność dydaktyczno-wychowawcza, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 36:1989 z. 6 s. 7-11.
3.    Dynamizowanie wspólnotowości katechetów. W: Formacja katechetów. Red. M. Majewski. Kraków 1990 s. 59-75.
4.    Specyfika duchowości katechetów. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 38-39:1991-1992 z. 6 s. 173-183.
5.    Formacja katechetów we wspólnocie Kościoła. W: W służbie Bogu i człowiekowi. Praca zbiorowa poświęcona Ks. Prof. S. Kowalczykowi z okazji 65. rocznicy urodzin. Sandomierz 1997 s. 462-478.
6.    Aktywizowanie katechizowanych wybranymi metodami. W: Aktywizowanie katechizowanych. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 1997 s. 39-81.
7.    Formowanie postawy katechety, „Roczniki Teologiczne”. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Mieczysława Majewskiego SDB 45:1998 nr 6 s. 191-222.
8.    Bibliografia publikacji Księdza Biskupa Edwarda Materskiego. W: Radomskie Studia Teologiczne. T. 1. Radom 1998 s. 9-12.
9.    La vocatione dei catechisti. W: Radomskie Studia Teologiczne. T. 2. Red. Z. Niemirski. Radom 1999 s. 273-282.
10.    Odpowiedzialność Kościoła za chrześcijańskie wychowanie. W: Radomskie Studia Teologiczne. T. 2. Red. Z. Niemirski. Radom 1999 s. 259-272.
11.    Formacja katechetów według Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, w: Katecheza Kościoła w świetle Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji. Kraków 1999 s. 133-154.
12.    Posłannictwo katechety we wspólnocie Kościoła. W: W służbie wartościom. Kielce 1999 s. 353-363.
13.    Słowo wstępne. W: M. Dziewiecki. Odpowiedzialna pomoc wychowawcza. „Biblioteka nauczycieli i wychowawców”. T. 4. Radom 1999 s. 3-7.
14.    Ewangelizacyjny wymiar katechezy. „Zeszyty Formacji Katechetów” 2:2001 nr 2 s. 5-16.
15.    Narracje w przekazie katechetycznym. „Zeszyty Formacji Katechetów” 6:2002 nr 2 s. 63-76.
16.    Dyskusja wokół powrotu i obecności katechezy w polskiej szkole. „Kronika Diecezji Radomskiej” 7:2002 nr 3 s. 362-377.
17.    Podręcznik do nauki religii. „Zeszyty Formacji Katechetów” 10:2003 nr 2 s. 92-105.
18.    Ocenianie katechizowanych na podstawie literatury pedagogiczno-katechetycznej. „Zeszyty Formacji Katechetów” 11:2003 nr 3 s. 71-86.
19.    Dialogiczna struktura katechezy wiernej Bogu i człowiekowi. W: Studia Diecezji Radomskiej. T. 5. Radom 2003 s. 275-298.
20.    Kształtowanie osobowości katechety. W: Dydaktyka katechezy. Cz. I. Red. J. Stala. Tarnów 2004 s. 249-301.
21.    Permanentna edukacja i formacja katechetów. W: Dydaktyka katechezy. Cz. I. Red. J. Stala. Tarnów 2004 s. 303-337.
22.    Kształtowanie osobowości katechety. „Zeszyty Formacji Katechetów” 14:2004 nr 2 s. 13-23.
23.    Dynamika grupy katechetycznej. „Zeszyty Formacji Katechetów” 14:2004 nr 2 s. 45-51.
24.    Podręcznik do nauki religii a zeszyt ćwiczeń. „Zeszyty Formacji Katechetów” 15:2004 nr 3 s. 62-73.
25.    Katecheza jako miejsce aktywizacji uczniów. W: Katecheza w służbie wiary. Red. W. Janiga. T. Kocór. Przemyśl 2004 s. 251-282.
26.    Ład i porządek na katechezie. W: Studia Diecezji Radomskiej. T. 6. Radom 2004 s. 367-385.
27.    Wskazania katechetyczno-duszpasterskie do rekolekcji wielkopostnych. „Zeszyty Formacji Katechetów” 17:2005 nr 1 s. 63-65.
28.    Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i życia w rodzinie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 18:2005 nr 2 s. 45-50.
29.    Duszpasterstwo katechetyczne w parafii – aspekt ewangelizacyjno-wspólnotowy. „Zeszyty Formacji Katechetów” 19:2005 nr 3 s. 27-34.
30.    Metody celebracji liturgicznej w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 19:2005 nr 3 s. 51-53.
31.    Aktywizowanie śpiewem i piosenką religijną w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 19:2005 nr 3 s. 54-60.
32.    Katecheza dzieci i młodzieży w systemie edukacji szkolnej. „Zeszyty Formacji Katechetów” 20:2005 nr 4 s. 19-22.
33.    Udoskonalenie katechezy przez stosowanie zasady aktywności. „Zeszyty Formacji Katechetów” 21:2006 nr 1, s. 79-86.
34.    Wybrane propozycje metod w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 22:2006 nr 2 s. 73-76.
35.    Zastosowanie zasady trwałości na katechezie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 22:2006 nr 2 s. 77-78.
36.    Problemy egzystencjalne w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 23:2006 nr 3 s. 63-66.
37.    Katecheza permanentna. „Zeszyty Formacji Katechetów” 24:2006 nr 4 s. 53-58.
38.    Potrzeba formacji katechetów w wymiarze podstawowym i permanentnym. „Zeszyty Formacji Katechetów” 24:2006 nr 4 s. 42-48.
39.    Katecheza dorosłych. „Zeszyty Formacji Katechetów” 25:2007 nr 1, s. 49-56.
40.    Poznawanie uczniów na katechezie przez katechetów. „Zeszyty Formacji Katechetów” 26:2007 nr 2 s. 55-63.
41.    Nauczanie religii w systemie szkolnym. „Zeszyty Formacji Katechetów” 27:2007 nr 3 s. 74-76.
42.    Katecheza dorosłych w rodzinie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 28:2007 nr 4 s. 33-44.
43.    Metody udoskonalenia katechezy. „Zeszyty Formacji Katechetów” 28:2007 nr 4 s. 73-76.
44.    Chrystocentryzm w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 29:2008 nr 1 s. 10-16.
45.    Metody liturgiczne w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 29:2008 nr 1 s. 57-60.
46.    Rozmowa w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 29:2008 nr 1 s. 60-62.
47.    Posłannictwo katechety w służbie Słowa Bożego. „Zeszyty Formacji Katechetów” 30:2008 nr 2 s. 20-30.
48.    Wychowanie do wspólnej modlitwy na katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 30:2008 nr 2 s. 73-78.
49.    Aktywizowanie uczniów poprzez zastosowanie pytań w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 30:2008 nr 2, s. 78-82.
50.    Katecheza jako upamiętnienie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 31:2008 nr 3 s. 47-58.
51.    Wybrane metody aktywizujące w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 31:2008 nr 3 s. 67-80.
52.    Niektóre sposoby udoskonalenia katechezy. „Zeszyty Formacji Katechetów” 32:2008 nr 4 s. 57-61.
53.    Katecheta na drodze nieustannej formacji. W: Między tradycją a współczesnością. Red. A. Bałoniak, J. Szpet. Poznań 2008 s. 311-332.
54.    Koncepcja kultury w ujęciu Jana Pawła II. W: Jan Paweł II orędownik prawdy i nadziei. Red. M. Włosiński. Włocławek 2008 s. 221-251.
55.    Cele i zadania katechezy dorosłych. W: Katecheza dorosłych. Red. K. Misiaszek, J. Stala. Tarnów 2009 s. 361-392.
56.    Przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 33:2009 nr 1 s. 12-14.
57.    Katecheza głoszeniem Ewangelii życia. „Zeszyty Formacji Katechetów” 33:2009 nr 1 s. 35-38.
58.    Założenia katechezy przygotowującej do sakramentu małżeństwa młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. „Zeszyty Formacji Katechetów” 33:2009 nr 1 s. 55-68.
59.    Rozmowa rodziców z dzieckiem. „Zeszyty Formacji Katechetów” 33:2009 nr 1 s. 68-73.
60.    Metody pracy z podręcznikiem w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 33:2009 nr 1 s. 73-78.
61.    Katecheza w służbie Ewangelii życia. „Zeszyty Formacji Katechetów” 34:2009 nr 2 s. 25-30.
62.    Katecheza dorosłych częścią programu duszpasterskiego. „Zeszyty Formacji Katechetów” 34:2009 nr 2 s. 31-42.
63.    Metody twórczego poszukiwania w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 34:2009 nr 2 s. 67-81.
64.    Metody pracy zespołowej w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 34:2009 nr 2 s. 81-86.
65.    Wysławianie Ewangelii życia w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 35:2009 nr 3 s. 60-64.
66.    Metody pracy z tekstem biblijnym. „Zeszyty Formacji Katechetów” 35:2009 nr 3 s. 87-100.
67.    Formacja intelektualna i dydaktyczna katechetów. W: Formacja katechetów świeckich. Materiały z VIII Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych (Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej „Arka”, Gródek nad Dunajcem, 15-16 września 2009 r.). Kraków 2009, s. 53-69.
68.    Kapłan w służbie Słowa Bożego. „Zeszyty Formacji Katechetów” 36:2009 nr 4, s. 30-39.
69.    Ład na katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 36:2009 nr 4 s. 82-88.
70.    Metoda pracy z obrazem w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 36:2009 nr 4, s. 89-92.
71.    Katecheza w ujęciu Biskupa Edwarda Materskiego. W: Studia Diecezji Radomskiej. T. 9. Red. Z. Niemirski. Radom 2009 s. 325-338.
72.    Formy katechezy biblijnej. W: Słowo Boże w Kościele. Red. R. Kuligowski, M. Jagodziński, D. Swend. Warszawa 2009 s. 93-112.
73.    Podręcznik do nauczania religii z serii „Bóg jest Miłością”. W: Podręcznik do religii – sens czy bezsens? Sympozja 78. Opole 2009 s. 103-130.
74.    „Bądźmy świadkami Miłości”. Pedagogia miłości w programie pastoralno-katechetycznym na rok 2009/2010. „Zeszyty Formacji Katechetów” 37:2010 nr 1 s. 52-59.
75.    Metody pracy z zastosowaniem środków audiowizualnych w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 39:2010 nr 1 s. 81-86.
76.    Kryteria wyboru metody w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 38:2010 nr 2, s. 60-65.
77.    Metody pracy z tekstem. „Zeszyty Formacji Katechetów” 38:2010 nr 2, s. 65-68.
78.    Metody oparte na działaniu. „Zeszyty Formacji Katechetów” 38:2010 nr 2, s. 69-78.
79.    Ks. Infułat dr Edward Majcher jako sekretarz Komisji Katechetycznej Konferencji Episkopatu Polski. W: Umocnił wielu miłością katechezy. Ks. Infułat dr Edward Majcher 15.02.1931-20.04.2009. Red. E. Materski, T. Janek, T. Machnik. Warszawa-Radom 2010 s. 22-29.
80.    Wychowanie do miłości społecznej. „Zeszyty Formacji Katechetów” 39:2010 nr 3 s. 32-42.
81.    Metody dialogowe i sytuacyjne w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 39:2010 nr 3 s. 68-76.
82.    Formacja intelektualna i dydaktyczna katechetów. W: Wiedza w służbie dobra człowieka. Red. M. Włosiński. Włocławek 2010 s. 167-181.
83.    Współpraca katechetów z rodzicami, nauczycielami i parafią. W: Katecheza w szkole w perspektywie 20-lecia. Red. S. Łabendowicz. Radom 2010 s. 70-84.
84.    Katecheza w zreformowanej szkole. W: Katecheza w szkole w perspektywie 20-lecia. Red. S. Łabendowicz. Radom 2010 s. 85-104.
85.    Katecheza w zreformowanej szkole. „Zeszyty Formacji Katechetów” 40:2010 nr 4 s. 77-89.
86.    „20-lecie powrotu katechezy do szkoły”. Wywiad z Księdzem Biskupem Mendykiem Przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. „Zeszyty Formacji Katechetów” 40:2010 nr 4 s. 5-7.
87.    Aktywizacja uczniów w katechezie za pomocą ekspozycji i wybranych metod plastycznych. „Zeszyty Formacji Katechetów” 40:2010 nr 4 s. 92-97.
88.    Miłosierdzie w katechezie. W: Oblicza miłosierdzia. Red. E. Matulewicz. Warszawa 2010 s. 221-233.
89.    W komunii z Bogiem w posłudze katechetycznej Kościoła. „Zeszyty Formacji Katechetów” 41:2011 nr 1 s. 21-26.
90.    Współpraca katechetów z rodzicami, szkołą i parafią. „Zeszyty Formacji Katechetów” 41:2011 nr 1 s. 61-70.
91.    Problemy egzystencjalne w katechezie jako zagadnienie metodyczne. „Zeszyty Formacji Katechetów” 41:2011 nr 1 s. 85-90.
92.    Pismo Święte w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 42:2011 nr 2 s. 43-54.
93.    Wychowanie społeczne w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 42:2011 nr 2 s. 59-70.
94.    Wybrane metody pracy z tekstem biblijnym. „Zeszyty Formacji Katechetów” 42:2011 nr 2 s. 77-84.
95.    Chrystocentryzm katechezy w ujęciu Jana Pawła II. „Zeszyty Formacji Katechetów” 43:2011 nr 3 s. 64-72.
96.    Metody pracy z Pismem Świętym w katechezie z uwzględnieniem dynamiki grupy. „Zeszyty Formacji Katechetów” 43:2011 nr 3, s. 73-78.
97.    Wychowanie w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 44:2011 nr 4 s. 55-64.
98.    Metody zabawowe – gry dydaktyczne i zabawy tematyczne. „Zeszyty Formacji Katechetów” 44:2011 nr 4 s. 65-70.
99.    Kościół domem i szkołą komunii. „Zeszyty Formacji Katechetów” 45:2012 nr 1 s. 27-35.
100.    Wychowanie do dialogu w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 45:2012 nr 1 s. 79-86.
101.    Metody ukierunkowane na dialog. „Zeszyty Formacji Katechetów” 45:2012 nr 1 s. 86-90.
102.    Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. „Zeszyty Formacji Katechetów” 46:2012 nr 2 s. 33-40.
103.    Metody plastyczne w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 46:2012 nr 2 s. 69-76.
104.    Katecheza w posłudze księdza biskupa Edwarda Materskiego. „Katecheta” 2012 nr 5 s. 40-45.
105.    Metody biblijne w budowaniu dynamiki wspólnotowej w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 47:2012 nr 3 s. 99-104.
106.    Metody biblijne we wspólnocie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 48:2012 nr 4 s. 83-90.
107.    Narracje w katechezie. W: Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej. Red. A. Królikowska. Kraków 2012 s. 211-233.
108.    Udoskonalenia katechezy przez wprowadzenie w rok liturgiczny. „Zeszyty Formacji Katechetów” 49:2013 nr 1 s. 71-80.
109.    Aktualność nauki Soboru Watykańskiego II w aspekcie nowej ewangelizacji. „Zeszyty Formacji Katechetów” 50:2013 nr 2 s. 52-58.
110.    Wybrane metody aktywizujące w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 50:2013 nr 2 s. 85-90.
111.    Apostolat społeczny w katechezie – wolontariat. „Zeszyty Formacji Katechetów” 51:2013 nr 3 s. 36-42.
112.    Multimedialne pomoce dydaktyczne w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 51:2013 nr 3, s. 69-76.
113.    Świadectwo wiary w Syna Bożego. „Zeszyty Formacji Katechetów” 52:2013 nr 4 s. 58-64.
114.    Metody biblijne w katechezie młodzieży i dorosłych. „Zeszyty Formacji Katechetów” 52:2013 nr 4 s. 89-92.
115.    Środki dydaktyczne w katechezie młodzieży i dorosłych. „Zeszyty Formacji Katechetów” 52:2013 nr 4 s. 93-96.
116.    Katecheza w posłudze bpa Edwarda Materskiego. „Kronika Diecezji Radomskiej” 22:2013 nr 2 s. 239-250.
117.    Wychowanie w wierze podstawowym zadaniem katechezy. W: Katecheza w służbie wiary. Red. S. Łabendowicz. Radom 2013 s. 107-120.
118.    Podstawowe zadania katechezy dorosłych. W: Spektrum pedagogiki religii. Red. M. Włosiński. Włocławek 2014 s. 97-122.
119.    The biblical formation of catechists [Biblijna formacja katechetów]. W: Pedagogiczny potencjał Biblii. Red. M. Włosiński. Włocławek 2014 s. 35-51.
120.    Szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży. „Zeszyty Formacji Katechetów” 53:2014 nr 1 s. 79-83.
121.    Praca domowa w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 53:2014 nr 1 s. 83-88.
122.    Wychowanie ku wartościom według nauczania Jana Pawła II. „Zeszyty Formacji Katechetów” 54:2014 nr 2 s. 49-58.
123.    Metody służące integracji grupowej. „Zeszyty Formacji Katechetów” 54:2014 nr 2 s. 75-82.
124.    Apostolstwo i świadectwo w nauczaniu Jana Pawła II. „Zeszyty Formacji Katechetów” 55:2014 nr 3 s. 54-60.
125.    Il Sinodo diocesano nella sollecitudine della Vita. „Zeszyty Formacji Katechetów” 55:2014 nr 3 s. 60-70.
126.    Dynamika grup apostolskich w szkolnych kołach zainteresowań. „Zeszyty Formacji Katechetów” 55:2014 nr 3 s. 100-106.
127.    Katecheza miejscem integracji postaw wobec małżeństwa i rodziny. „Zeszyty Formacji Katechetów” 56:2014 nr 4 s. 69-82.
128.    Techniki multimedialne w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 56:2014 nr 4 s. 96-104.
129.    Nawrócenie w wychowaniu chrześcijańskim. „Zeszyty Formacji Katechetów” 57:2015 nr 1 s. 42-50.
130.    Metody utrwalania treści w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 57:2015 nr 1 s. 86-90.
131.    Wychowanie do prawdy w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 58:2015 nr 2 s. 56-68.
132.    Integracja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w katechezie szkolnej. „Zeszyty Formacji Katechetów” 58:2015 nr 2 s. 97-104.
133.    Nawrócenie chrześcijańskie drogą radości i nadziei. „Zeszyty Formacji Katechetów” 59:2015 nr 3 s. 60-70.
134.    Katecheza w szkole – 25-lecie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 59:2015 nr 3 s. 101-111.
135.    Formacja katechetów na współczesne czasy. „Zeszyty Formacji Katechetów” 60:2015 nr 4 s. 47-56.
136.    Działalność duszpastersko-katechetyczna Biskupa Edwarda Materskiego. W: Chrystocentryzm nauczania i posługi Biskupa Edwarda Materskiego. Red. S. Łabendowicz. Radom 2015 s. 15-30.
137.    Katechetyczno-pastoralna posługa Biskupa Edwarda Materskiego. W: Chrystocentryzm nauczania i posługi Biskupa Edwarda Materskiego. Red. S. Łabendowicz. Radom 2015 s. 31-54.
138.    Chrystocentryzm w katechezie w ujęciu Biskupa Edwarda Materskiego. W: Chrystocentryzm nauczania i posługi Biskupa Edwarda Materskiego. Red. S. Łabendowicz. Radom 2015 s. 63-74.
139.    Katecheza w ujęciu Biskupa Edwarda Materskiego. W: Chrystocentryzm nauczania i posługi Biskupa Edwarda Materskiego. Red. S. Łabendowicz. Radom 2015 s. 75-91.
140.    Wychowanie w katechezie w ujęciu Biskupa Edwarda Materskiego. W: Chrystocentryzm nauczania i posługi Biskupa Edwarda Materskiego. Red. S. Łabendowicz. Radom 2015 s. 92-119.
141.    Katecheza w ujęciu Evangelii gaudium. W: Kościół wobec wyzwań współczesnych. Red. M. Jagodziński, J. Wojtkun. Radom 2015 s. 135-149.
142.    Wychowanie dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej. W: XXV Lat nauczania religii w szkole. Red. M. Zając. Lublin 2015 s. 191-204.
143.    Katecheza w służbie nowego życia w Chrystusie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 61:2016 nr 1 s. 57-70.
144.    Metody kontroli i oceny w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 61:2016 nr 1 s. 81-87.
145.    Nauczanie religii w szkole z perspektywy 25-lecia. W: Przyjdź królestwo Twoje. Red. M. Jagodziński, J. Wojtkun. Radom 2016 s. 391-418.
146.    Miłosierni jak Ojciec. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. „Miłosierni jak Ojciec. Przesłanie Roku Miłosierdzia. Konferencje dla nauczycieli i wychowawców”. Nr 8. Red. S. Łabendowicz. Radom 2016 s. 59-66.
147.    Miłosierdzie w katechezie z perspektywy Roku Jubileuszowego. „Zeszyty Formacji Katechetów” 62:2016 nr 2 s. 43-55.
148.    Prezentacja multimedialna w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 62:2016 nr 2 s. 129-134.
149.    Przesłanie Papieża Franciszka na XXXI ŚDM Kraków 2016. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). „Zeszyty Formacji Katechetów” 63:2016 nr 3 s. 45-55.
150.    Dydaktyczne zasady nauczania w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 63:2016 nr 3 s. 101-112.
151.    Przesłanie papieża Franciszka do młodych o miłosierdziu. „Zeszyty Formacji Katechetów” 64:2016 nr 4 s. 40-49.
152.    Katecheza chrzcielna dorosłych. „Dobry Pasterz” 41:2016, s. 38-70.
153.    Katecheza w parafii służbą Słowu Bożemu i przygotowania do sakramentów. W: Katecheza w parafii. Red. M. Zając. Lublin 2016 s. 155-180.
154.    Ewangelizacyjno-wspólnotowe przesłanie Światowych Dni Młodzieży. „Roczniki Teologiczne” t. LXIII 2016 z. 11 s. 23-57.
155.    „Idźcie i głoście” – Misyjny wymiar Kościoła. „Zeszyty Formacji Katechetów” 65:2017 nr 1 s. 41-56.
156.    Integracja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w katechezie poprzez wolontariat szkolny. „Zeszyty Formacji Katechetów” 65:2017 nr 1 s. 97-107.
157.    Współdziałanie duchownych i świeckich w Kościele. „Zeszyty Formacji Katechetów” 66:2017 nr 2 s. 31-52.
158.    Katecheza w parafii. Aspekty wspólnotowo-pastoralne, katechetyczno-litugiczne i diakonijne. W: Musicam sacram dilexit. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Henrykowi Ćwiekowi profesorowi wyższych seminariów duchownych w Sandomierzu i Radomiu. Red. M. Jagodziński, Sz. Kowalik, A. Wąsik. Radom 2017 s. 259-282.
159.    Przesłanie osoby i dzieła Świętego Brata Alberta Chmielowskiego. „Zeszyty Formacji Katechetów” 67:2017 nr 3 s. 12-19.
160.    Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej dla współczesnej katechezy. „Zeszyty Formacji Katechetów” 67:2017 nr 3 s. 33-43.
161.    Wychowanie przez wolontariat w szkole i parafii. „Zeszyty Formacji Katechetów” 68:2017 nr 4 s. 37-44.
162.    Wybrane aspekty profilaktyki antysuicydalnej w katechezie. „Zeszyty Formacji Katechetów” 68:2017 nr 4 s. 69-80.
163.    Duch Święty duszą Kościoła. „Zeszyty Formacji Katechetów” 69:2018 nr 1 s. 37-48.
164.    Maryja – wychowawczyni pokoleń. „Zeszyty Formacji Katechetów” 69:2018 nr 1 s. 81-95.

G. Hasła w encyklopediach i leksykonach:
1.    Katechetyczne Dyrektoria. W: Encyklopedia katolicka. T. 8. Lublin 2000 s. 1020-1021.
2.    Komisja Wychowania Katolickiego. W: Encyklopedia katolicka. T. 9. Lublin 2002 s. 461.
3.    Kosiński Wacław Mateusz (1882-1953). W: Słownik katechetyków polskich XX wieku. Red. R. Czekalski. Warszawa 2003 s. 100-101.
4.    Materski Edward. W: Słownik katechetyków polskich XX wieku. Red. R. Czekalski. Warszawa 2003 s. 153-156.
5.    Katechetyczna formacja. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006 s. 339-344.
6.    Dyrektoria katechetyczne. W: Leksykon pedagogiki religii. Red. C. Rogowski. Warszawa 2007 s. 129-131.
7.    Formacja nauczycieli religii. W: Leksykon pedagogiki religii. Red. C. Rogowski. Warszawa 2007 s. 208-211.
8.    Katecheza permanentna. W: Leksykon pedagogiki religii. Red. C. Rogowski. Warszawa 2007 s. 293-297.
9.    Katecheza – wymiar biblijny, eklezjalny, liturgiczny, egzystencjalny, ekumeniczny. W: Leksykon pedagogiki religii. Red. C. Rogowski. Warszawa 2007 s. 264-274.
10.    Materski Edward. W: Leksykon pedagogiki religii. Red. C. Rogowski. Warszawa 2007 s. 394-396.
11.    Nauczanie religii w systemie szkolnym, w: Leksykon pedagogiki religii. Red. C. Rogowski Warszawa 2007 s. 444-446.
12.    Podręcznik do lekcji religii. W: Leksykon pedagogiki religii. Red. C. Rogowski, Warszawa 2007 s. 581-585.

H. Publikacje o charakterze katechetyczno-pastoralnym:
1.    Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. W: Spełnienie obietnicy. Materiały katechetyczne. Red. M. Majewski. Warszawa 1989 s. 283 -297.
2.    I rozradował się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. W: Z Maryją Matką Kościoła. Sandomierz 1991 s. 49-50.
3.    Słowo do wszystkich wiernych na niedzielę przed rekolekcjami. W: Rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Sandomierz 1991 s. 5-6.
4.    Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. W: Rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Red. E. Materski. Sandomierz 1992 s. 8-9.
5.    Wychowanie religijne w rodzinie. W: O rodzinie w rodzinie z rodziną w oparciu o List do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Radom 1994 s. 57-59.
6.    Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa Twego (Łk 1,38). W: Zostałem posłany. Rekolekcje adwentowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Red. E. Materski. Radom 1994 s. 29-32.
7.    Rozważania o modlitwie – konferencja dla dorosłych. W: Rekolekcje Wielkopostne oparte
na książce „Przekroczyć próg nadziei” Jana Pawła II. Red. E. Materski. Radom 1995 s. 154-159.
8.    Życie jest dobrem, któremu miłość Ojca nadaje sens i wartość. W: Aby życie mieli – Rekolekcje adwentowe oparte na encyklice Evangelium Vita. Red. E. Materski. Radom 1995 s. 6-9.
9.    Maryja dla chrześcijan zdążających do trzeciego tysiąclecia – gwiazdą kierującą kroki
ku Chrystusowi. W: Maryja obecna w przygotowaniu Wielkiego Jubileuszu 2000. Red. E. Materski. Radom 1995 s. 33-37.
10.    Bóg pragnie jedności całego rodzaju ludzkiego. W: Aby byli jedno. Rekolekcje wielkopostne oparte na Encyklice Jana Pawła II „Ut unum sint”. Red. E. Materski. Radom 1996 s. 86-93.
11.    Jezus Chrystus, Jedyny Zbawiciel Świata, wczoraj, dziś, ten sam i na wieki (por. TMA 56 nn) – konferencja dla młodzieży. W: Rekolekcje adwentowe na pierwszy rok bezpośredniego przygotowania do Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa. Red. E. Materski. Radom 1996 s. 71-76.
12.    Niedziela, Dzień Zmartwychwstania jest dla nas, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, dniem szczególnie świętym. Konferencja dla młodzieży akademickiej. W: Wielkopostne rekolekcje oparte na nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce. Red. E. Materski. Radom 1997 s. 119-127.
13.    Maryja wzorem Kościoła – Matki. W: Czytanki majowe oparte na nauczaniu Jana Pawła II. Red. E. Materski. Radom 1997 s. 58-61.
14.    Odnowić postawę nadziei. Konferencja dla młodzieży. W: Rekolekcje adwentowe na drugi rok bezpośredniego przygotowania do Wielkiego Jubileuszu 2000. Red. E. Materski. Radom 1997.
15.    Eucharystia – ucztą miłości w Duchu Świętym. W: Rekolekcje wielkopostne w drugim roku bezpośredniego przygotowania do Jubileuszu Roku 2000. Red. E. Materski. Radom 1998 s. 61-67.
16.    Uczestnicząca w dziele Odkupienia. W: Czytanki majowe oparte na katechezach Maryjnych Ojca Świętego Jana Pawła II. Red. E. Materski. Radom 1998 s. 51-55.
17.    Pielgrzymowanie do domu Ojca. Konferencja dla dorosłych. W: Rekolekcje Adwentowe w trzecim roku bezpośredniego przygotowania do Jubileuszu Roku 2000. Red. E. Materski. Radom 1998 s. 142-147.
18.    Nauczyciel służy człowiekowi w prawdzie i miłości. W: Posłannictwo nauczyciela. Obudzić motywy życia i nadziei. Konferencje dla nauczycieli i wychowawców. Radom 1998 s. 43-53.
19.    Słowo wstępne. W: Posłannictwo nauczyciela. Obudzić motywy życia i nadziei. „Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców”  1998 nr 3 s. 3-6.
20.    Słowo wstępne. W: Odpowiedzialna pomoc wychowawcza. „Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców” 1999 nr 4 s. 3-7.
21.    Rachunek sumienia. W: Rekolekcje wielkopostne w roku Boga Ojca u progu Wielkiego Jubileuszu. Red. E. Materski. Radom 1999 s. 8-14.
22.    Szczególni czciciele Matki Bożej. W: Czytanki majowe w oczekiwaniu na pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny i beatyfikację Męczenników czasu okupacji. Red. E. Materski. Radom 1999 s. 26-34.
23.    Eucharystia na drogach Jubileuszu. w: Rekolekcje Adwentowe oparte na Bulli Jana Pawła II, „Incarnationis mysterium”. Red. E. Materski. Radom 1999 s. 200-208.
24.    Piekło jako ostateczne odrzucenie Boga. Dlaczego Kościół naucza o piekle?. „Forum katechetów” 66:1999 nr 11 s. 10-11.
25.    Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. W: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Red. S. Łabendowicz. Sandomierz 1999 s. 591-598.
26.    Chrystus jedynym Zbawicielem człowieka. „Forum katechetów” 67:1999 nr 12 s. 2-3.
27.    Szkoła własnością narodu. „AVE” 332:1999 nr 37 s. 11-14.
28.    Kształtowanie ducha wspólnoty w grupie katechetycznej – przez modlitwę. „Forum katechetów”  67:1999 nr 12 s. 8-9.
29.    Rok Jubileuszowy szczególnym zjednoczeniem z Chrystusem – Chrystocentryczny charakter Jubileuszu. „Forum katechetów” 68-69:2000 nr 1-2 s. 2-4.
30.    Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości. W: Ja Jestem Bramą – Rekolekcje wielkopostne w roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Red. E. Materski. Radom  2000 s. 101-106.
31.    Informacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców przed rekolekcjami dzieci i młodzieży. „Forum katechetów” 70:2000 nr 3 s. 4-5.
32.    Wychowanie do wspólnej modlitwy na katechezie. „Forum katechetów” 71:2000 nr 4 s. 11-14.
33.    Niebezpieczeństwa źle pojętej wolności. „Forum katechetów” 72:2000 nr 5 s. 9-12.
34.    Jaki jest wpływ mass mediów na postawę młodzieży?. „Forum katechetów” 73-74:2000 nr 6-7 s. 6-7.
35.    Katecheza w polskiej szkole w przemówieniach Jana Pawła II. „Forum katechetów” 75-76:2000 nr 8-9 s. 14-15.
36.    Zastosowanie zasady trwałości na katechezie. „Forum katechetów” 77-78:2000 nr 10-11 s. 1-2.
37.    Katecheta w służbie Słowa Bożego. „Forum katechetów” 79:2000 nr 12 s. 6-8.
38.    Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej (J 15,9). W: Wkroczyć w nowe tysiąclecie z wiarą, nadzieją i miłością. Rekolekcje adwentowe oparte
na homilii Ojca Świętego do Rodaków wygłoszonej 6 lipca 2000 r. Red. E. Materski. Radom  2000 s. 130-134.
39.    Słowo wstępne. W: Uczyć myśleć i kochać jak Chrystus. „Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców” 2001 nr 5 s. 3-4.
40.    Wskazania katechetyczno-duszpasterskie do rekolekcji wielkopostnych organizowanych dla dzieci i młodzieży diecezji radomskiej w 2002 roku. „Biuletyn Katechetyczny” 2002 nr 2 s. 1-4.
41.    Wskazania katechetyczno-duszpasterskie do rekolekcji wielkopostnych organizowanych
dla dzieci i młodzieży diecezji radomskiej w 2003 roku – „Jezus jest światłem naszego życia”. „Biuletyn Katechetyczny” 2003 nr 12 s. 1-4.
42.    Słowo wstępne. W: Kształtowanie duchowości nauczyciela. „Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców” 2003 nr 6 s. 5-6.
43.    Wskazania katechetyczno-duszpasterskie do rekolekcji wielkopostnych organizowanych dla dzieci i młodzieży diecezji radomskiej w 2004 roku „Wezwani do Wieczernika”. „Biuletyn Katechetyczny” 2004 nr 1 s. 1-4.
44.    Święci wzorem miłości. W: Czytanki majowe oparte na encyklice Ojca Świętego Benedykta XVI „Bóg jest miłością”. Red. E. Materski. Radom-Sandomierz 2006 s. 95-98.
45.    Trwać w wierze na wzór Maryi. „Zeszyty Formacji Katechetów” 27:2007 nr 3, s. 22-24.
46.    Nadzieja dla tych, którzy żyli w ciemnościach i bez nadziei. W: Maryja. Gwiazda nadziei. Czytanki majowe oparte na encyklice Ojca Świętego Benedykta XVI „Spe salvi”. Red. E. Materski. Radom 2008 s. 28-32.
47.    Czym jest Synod diecezjalny? Wykład podczas uroczystej sesji inauguracji Synodu. W: Czynić diecezję domem i szkołą komunii. II Synod Diecezji Radomskiej. Biuletyn 1. Radom 2008 s. 50-55.
48.    Duszpasterski wymiar Synodu. W: Czynić diecezję domem i szkołą komunii. II Synod Diecezji Radomskiej. Biuletyn 1. Radom 2008 s. 65-70.
49.    Synod diecezjalny. W: Przyszedłem służyć. Biskup Zygmunt Zimowski w diecezji radomskiej 2002-2009. Radom 2009 s. 161-162.
50.    Powołanie do życia nadzieją. Konferencja dla młodzieży. W: Pójść za Chrystusem dziś. Rekolekcje adwentowe. Red. E. Materski. Radom 2009 s. 34-40.
51.    A obok krzyża Jezusowego stały… (J 19,25). Konferencja dla młodzieży. W: Głosimy Chrystusem ukrzyżowanego. Rekolekcje wielkopostne. Red. E. Materski. Radom 2010 s. 104-111.
52.    Dziękujemy Ci, Ojcze Święty! W: Zło dobrem zwyciężaj! Czytanki majowe. Red. E. Materski. Radom 2010 s. 71-74.
53.    Cierpienia narodu przynoszą owoce. W: Zło dobrem zwyciężaj! Czytanki majowe. Red. E. Materski. Radom 2010 s. 75-78.
54.    Pokój oparty na prawdzie. W: Zło dobrem zwyciężaj! Czytanki majowe. Red. E. Materski, Radom 2010 s. 79-82.
55.    Zachować godność. W: Zło dobrem zwyciężaj! Czytanki majowe. Red. E. Materski, Radom 2010 s. 83-86.
56.    Idźcie w pokoju Chrystusa. Konferencja dla młodzieży. W: Miłować Przychodzącego. Rekolekcje adwentowe. Red. E. Materski. Radom 2010 s. 98-105.
57.    13 maja – Przesłanie z Fatimy. W: Benedykt XVI o Matce Bożej. Czytanki majowe według zamysłu bp. Edwarda Materskiego. Red. Z. Niemirski. Radom 2012 s. 42-44.
58.    Wychowywać... ale jak?. „Biuletyn Katechetyczny” 2012 nr 5 s. 1.
59.    Na nowo odkryć treść wiary – Rok Wiary. „Biuletyn Katechetyczny” 2012 nr 6 s. 1.
60.    Wiara powinna być celebrowana. „Biuletyn Katechetyczny” 2012 nr 7-8 s. 1.
61.    Słowo wstępne. W: Dziedzictwo wiary i kultury w procesie wychowania. „Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców” 2013 nr 7 s. 3-4.
62.    Wiara przeżywana. „Biuletyn Katechetyczny” 2013 nr 1-2 s. 1.
63.    Wiara przemodlona. „Biuletyn Katechetyczny” 2013 nr 3-4 s. 1.
64.    Konspekt dla szkół ponadgimnazjalnych pt. „Powołanie – znak nadziei opartej na wierze”. W: Powołania znakiem nadziei opartej na wierze. Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego 21-27 kwietnia 2013 r. Tarnów 2013 s. 73-82.
65.    Świadectwo wiary w katechezie. „Biuletyn Katechetyczny” 2013 nr 5-6 s. 1.
66.    Wychowujemy do wartości. Aby budowali życie na Skale… „Biuletyn Katechetyczny” 2013 nr 7-8 s. 1.
67.    Wychowanie przez wolontariat. „Biuletyn Katechetyczny” 2013 nr 9 s. 1.
68.    Wierzę w Syna Bożego – Pan przychodzi. „Biuletyn Katechetyczny” 2013 nr 10-11 s. 1.
69.    Kształtowanie wiary w Syna Bożego. „Biuletyn Katechetyczny” 2014 nr 12-13 s. 1.
70.    Świętość Jana Pawła II. „Biuletyn Katechetyczny” 2014 nr 14-15 s. 1.
71.    W centrum katechezy jest Chrystus. „Królowa Świata”. Gazetka parafialna parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu, 5:2014 nr 3, s. 7-8.
72.    Wdzięczność i zobowiązanie za kanonizację Jana Pawła II. „Biuletyn Katechetyczny” 2014 nr 16-17 s. 1.
73.    Wychowanie do prawdy w katechezie. „Biuletyn Katechetyczny” 2014 nr 18-19 s. 1.
74.    Dojrzała wiara umacnia przyjaźń z Panem Jezusem. „Biuletyn Katechetyczny” 2014 nr 20 s. 1.
75.    Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. „Biuletyn Katechetyczny” 2014 nr 21-22 s. 1.
76.    Krzyż znakiem zbawienia. „Biuletyn Katechetyczny” 2015 nr 23-24 s. 1.
77.    Owoce nawrócenia – radość i nadzieja. „Biuletyn Katechetyczny” 2015 nr 25-26 s. 1.
78.    Osoby życia konsekrowanego darem dla Kościoła. „Biuletyn Katechetyczny” 2015 nr 27-28 s. 1.
79.    Wychowywać do pełni człowieczeństwa. „Biuletyn Katechetyczny” 2015 nr 29-30 s. 1.
80.    Chrzest święty włącza nas w życie Jezusa. „Biuletyn Katechetyczny” 2015 nr 31 s. 1.
81.    Przygotowanie do jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Symbolika wody, białej szaty i świecy. „Biuletyn Katechetyczny” 2015 nr 32-33 s. 1.
82.    Miłosierni jak Ojciec. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. „Biuletyn Katechetyczny” 2016 nr 34-35 s. 1.
83.    Błogosławieni miłosierni – przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. „Biuletyn Katechetyczny” 2016 nr 36-37 s. 1.
84.    Przesłanie Papieża Franciszka na XXXI ŚDM Kraków 2016. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). „Biuletyn Katechetyczny” 2016 nr 38-39 s. 1.
85.    Przesłanie Papieża Franciszka płynące z XXXI ŚDM w Krakowie. „Biuletyn Katechetyczny” 2016 nr 40-41 s. 1.
86.    Przesłanie papieża Franciszka do katechetów. „Biuletyn Katechetyczny” 2016 nr 42 s. 1.
87.    Realizacja misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej w katechezie. „Biuletyn Katechetyczny” 2016 nr 43-44 s. 1.
88.    Współpraca osób duchownych, konsekrowanych i świeckich. „Biuletyn Katechetyczny” 2017 nr 45-46 s. 1.
89.    Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej – Rok Świętego Brata Alberta. „Biuletyn Katechetyczny” 2017 nr 47-48 s. 1.
90.    Wychowanie w katechezie poprzez wolontariat. Biuletyn Katechetyczny” 2017 nr 49-50 s. 1.
91.    „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2017-2018. Biuletyn Katechetyczny” 2017 nr 51-52 s. 1.
92.    Duch Święty duszą Kościoła. „Biuletyn Katechetyczny” 2017 nr 53 s. 1.
93.    Duch Boży w was mieszka. „Biuletyn Katechetyczny” 2017 nr 54-55 s. 1.

I. Skrypty dla studentów:
1.    Historia katechezy. Radom 1995.
2.    Wybrane zagadnienia z dydaktyki i metodyki katechezy. Radom 1996.

J. Wygłoszone referaty na konferencjach i sympozjach:
1.    Dynamizowanie wspólnotowości katechetów. Referat wygłoszony na sympozjum katechetycznym na KUL-u w Lublinie, w listopadzie 1989 r.
2.    Katecheza wierna Bogu i człowiekowi. Referat wygłoszony na sympozjum dla katechetów
w Białymstoku, w 1995 r.
3.    Katecheza jako miejsce aktywizacji. Referat wygłoszony na ogólnopolskim zjeździe
dla dyrektorów Wydziałów Katechetycznych w Katowicach, w 1996 r.
4.    Aktywizowanie katechizowanych wybranymi metodami. Referat wygłoszony na sympozjum katechetycznym na KUL-u, w listopadzie 1997 r.
5.    Formacja katechetów według Dyrektorium ogólnego o katechizacji. Referat wygłoszony
na sympozjum dla wykładowców katechetyki i pedagogiki w Częstochowie, we wrześniu
1998 r.
6.    Katecheza dorosłych w praktyce współczesnego Kościoła. Referat wygłoszony na konferencji
dla kapłanów i katechetów w Łodzi, we wrześniu 2000 r.
7.    Nauczanie religii w reformowanej szkole. Referat wygłoszony na sympozjum naukowym
na Wydziale Prawa KUL, w listopadzie 2000 r.
8.    Ewangelizacyjny wymiar katechezy. Referat wygłoszony na sympozjum dla katechetów
w Częstochowie, w styczniu 2001 r.
9.    Katecheza w służbie ewangelizacji. Referat wygłoszony na spotkaniach dla katechetów
w diecezji włocławskiej, w sierpniu 2001 r.
10.    Jaka katecheza dla doro¬s¬łych?. Referat wygłoszony na Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce, pt. „Katecheza do¬ros¬łych we wspólnocie chrześcijańskiej” w Częstochowie – 25-26 września 2001 r.
11.    Ewangelizacyjny i apostolski wymiar katechezy. Referat wygłoszony na spotkaniu dla księży
i katechetów w Sandomierzu, w sierpniu 2002 r.
12.    Duszpasterstwo katechetyczne w parafii. Referat wygłoszony na spotkaniach dla księży
i katechetów w diecezji przemyskiej, w sierpniu 2003 r.
13.    Tożsamość współczesnego katechety i jego duchowość. Referat wygłoszony na spotkaniach
dla księży i katechetów w diecezji toruńskiej, w sierpniu 2004 r.
14.    Duszpasterstwo Katechetyczne w parafii. Referat wygłoszony na spotkaniu dla księży
i katechetów w Sandomierzu, w sierpniu 2004 r.
15.    Parafialna katecheza przedmałżeńska w kontekście katechezy dla innych grup w parafii.
Referat wygłoszony na spotkaniu dyrektorów Duszpasterstwa Rodzin w Częstochowie,
18 września 2004 r.
16.    Tożsamość katechety w posłudze ewangelizacyjnej Kościoła. Referat wygłoszony na sympozjum zorganizowanym przez Instytut Teologiczny w Gródku na Ukrainie (diecezja kamieniecko-podolska) dla księży, sióstr zakonnych i katechetów świeckich – 30-31 sierpnia 2005 r.
17.    Aktywizacja w katechezie. Referat wygłoszony na sympozjum zorganizowanym przez Instytut Teologiczny w Gródku na Ukrainie (diecezja kamieniecko-podolska) dla księży, sióstr zakonnych i katechetów świeckich – 30-31 sierpnia 2005 r.
18.    Aktualne wyzwania katechezy w Polsce w kontekście przemian społecznych. Referat wygłoszony dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych w Katowicach, 9 września 2006 r.
19.    Katecheta na drodze nieustannej formacji. Referat wygłoszony w ramach dyskusji panelowej: podczas Krajowego Kongresu Katechetycznego w Poznaniu – 25-26 września 2007 r.
20.    Katecheta jako uczeń. Referat wygłoszony na spotkaniach dla katechetów diecezji radomskiej,
w listopadzie 2007 r.
21.    Wykład podczas inauguracji II Synodu Diecezji Radomskiej w Radomiu, 8 listopada 2008 r.
22.    Katecheza w ujęciu Biskupa Edwarda Materskiego. Referat wygłoszony na sympozjum z okazji 40-lecia sakry biskupiej ks. bpa Edwarda Materskiego w Radomiu, 22 grudnia 2008 r.
23.    Podręcznik do nauczania religii z serii „Bóg jest Miłością”. Prezentacja radomskiej wersji podręcznikowej na VIII Sympozjum Katechetycznym zorganizowanym przez Katedrę Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 25 kwietnia 2009 roku.
24.    Synod diecezjalny w trosce o życie. Referat wygłoszony na sympozjum międzynarodowym zorganizowanym przez Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu – 16-18 maja 2009 r.
25.    Formacja intelektualna i dydaktyczna katechetów. Referat wygłoszony na sympozjum
dla dyrektorów Wydziałów Katechetycznych w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „Arka”, w Gródku nad Dunajcem – 15-16 września 2009 r.
26.    Katecheza dzieci, młodzieży i dorosłych. Referaty wygłoszone do katechetów świeckich, sióstr zakonnych i księży na spotkaniach formacyjnych we Włocławku, Koninie i Zduńskiej Woli,
w sierpniu 2010 r.
27.    Narracje w katechezie. Referat wygłoszony na Międzynarodowym Sympozjum Europejskiej Ekipy Katechetycznej pt. „Między indywidualizmem a komunitaryzmem. Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej” w Krakowie – 26-30 maja 2010 r.
28.    Współpraca katechety z nauczycielami, rodzicami i parafią. Referat wygłoszony na sympozjum katechetycznym pt. „Katecheza w szkole w perspektywie 20-lecia” w Radomiu, 2 października 2010 r.
29.    Wychowanie w katechezie. Referaty wygłoszone na sympozjum katechetycznym w Rzeszowie
i Jaśle, w końcu sierpnia 2011 r.
30.    Wieloaspektowe wychowanie w katechezie. Referat wygłoszony na sympozjum dla katechetów
w Radomiu, 1 grudnia 2011 r.
31.    Katecheza w służbie integralnego wychowania młodzieży. Referat wygłoszony na sympozjum
w Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu na temat: „W służbie człowiekowi – przeciw wykluczeniu społecznemu”, 25 maja 2012 r.
32.    Wychowanie w wierze jako podstawowe zadanie katechezy. Referat wygłoszony na sympozjum naukowym pt. „Katecheza w służbie wiary – ROK WIARY” w Radomiu, 27 października
2012 r.
33.    Wychowanie ku wartościom. Czy wartości są potrzebne w procesie wychowania? Referat wygłoszony na sympozjum dla katechetów w Radomiu, 19 września 2013 r.
34.    Apostolat społeczny w katechezie a wolontariat szkoły. Referat wygłoszony podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariatu Hospicyjnego pod hasłem: „Wolontariusze Hospicyjni Solą Ziemi” w Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu – 4-6 października 2013 r.
35.    Chrystocentryzm w katechezie. Referat wygłoszony na sympozjum katechetycznym
pt. „Chrystocentryzm nauczania i posługi Biskupa Edwarda Materskiego” w Radomiu,
19 października 2013 r.
36.    Wychowanie liturgiczne w katechezie. Referat wygłoszony na sympozjum dla katechetów w Radomiu, 24 października 2013 r.
37.    Wdzięczność i zobowiązanie. Referat wygłoszony na sympozjum dla katechetów w Radomiu, 22 maja 2014 r.
38.    Wychowanie do prawdy w katechezie. Referat wygłoszony na sympozjum dla katechetów w Radomiu, 18 września 2014 r.
39.    Szkolne Koła Biblijne. Referat wygłoszony na sympozjum dla katechetów w Radomiu, 17 stycznia 2015 r.
40.    Formacja katechetów na współczesne czasy – Referat wygłoszony na sympozjum dla katechetów w Radomiu, 6 czerwca 2015 r.
41.    Chrzest święty włącza nas w życie Jezusa. Referat wygłoszony na sympozjum dla katechetów w Radomiu, 26 września 2015 r.
42.    Katecheza chrzcielna dorosłych. Referat wygłoszony na 25. Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników Kapłańskich na Jasnej Górze w Częstochowie, 25-28 stycznia 2016 r.
43.    Szkolne koła i grupy wspierające proces wychowania. Referat wygłoszony na sympozjum dla katechetów w Radomiu, 12 czerwca 2016 r.
44.    Wychowanie w katechezie przez wolontariat. Referat wygłoszony na międzynarodowym sympozjum dla katechetów w Radomiu, 3 czerwca 2017 r., zorganizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej i Instytut Teologii Pastoralnej KUL, przy współudziale: Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems, Internationales Bildungsnetzwerk PILGRIM.

•    Wygłoszone referaty na konferencjach dla katechetów:
1.    Wiara wyznawana. Radom, 08.11.2012.
2.    Wprowadzenie w rekolekcje wielkopostne. Radom, 17.01.2013.
3.    Wiara przeżywana. Radom, 21.03.2013.
4.    Wiara przemodlona. Radom, 09.05.2013.
5.    Wychowanie ku wartościom. Czy wartości są potrzebne w procesie wychowania? Radom, 19.09.2013.
6.    Wychowanie liturgiczne w katechezie. Radom, 24.10.2013.
7.    Szkolne rekolekcje wielkopostne. Radom, 06.02.2014.
8.    Wdzięczność i zobowiązanie. Radom, 22.05.2014.
9.    Wychowanie do prawdy na katechezie. Radom, 18.09.2014.
10.    Ocenianie w katechezie. Radom, 08.01.2015.
11.    Przygotowanie do peregrynacji symboli ŚDM w diecezji radomskiej. Radom, 05.02.2015.
12.    Posługa kapłanów na misjach w Afryce. Radom, 05.03.2015.
13.    Aktualny stan katechezy w diecezji. Ocenianie w katechezie. Radom, 07.05.2015.
14.    Kontakty katechety z uczniami. Radom, 21.05.2015.
15.    Nowe życie w Chrystusie. Radom, 08.10.2015.
16.    Miłosierni jak Ojciec. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Radom, 16.01.2016.
17.    Misyjny charakter Kościoła. Radom, 17.09.2016.
18.    Realizacja misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Jezusa Chrystusa w życiu chrześcijanina. Radom, 19.11.2016.
19.    Współpraca osób duchownych, konsekrowanych i świeckich w Kościele. Radom, 14.01.2017.
20.    Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej – Rok Świętego Brata Alberta. Radom, 11.05.2017.
21.    Wychowanie w katechezie poprzez wolontariat. Radom, 25.05.2017.
22.    „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2017-2018. Radom, 30.08.2017.
23.    Duch Święty duszą Kościoła. Radom, 12.10.2017.
24.    Duch Boży w was mieszka. Radom, 09.11.2017.

K. Udział w konferencjach, sympozjach i kongresach naukowych:

1.    Sympozjum katechetyczne – KUL, Lublin, listopad 1989 r.
2.    Sympozjum dla katechetów – Białystok, 1995 r.
3.    Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne zorganizowane przez Spe¬cja¬li¬za¬cję Katechetyki KUL, pt. „Postawy katechetów” – Lub¬¬lin, 24-25 listopada 1995 r.
4.    Sympozjum katechetyczne – KUL, Lublin, listopad 1997 r.
5.    Sympozjum dla wykładowców katechetyki i pedagogiki – Częstochowa, wrzesień 1998 r.
6.    Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne zorganizowane przez Specja¬li¬za¬cję Katechetyki KUL, pt. „Dialog w kate¬che¬zie” – Lublin, 13-14 listopada 1998 r.
7.    Sympozjum Wykładowców Katechetyki, pt. „Sto lat polskiej katechezy. Wkład wybitnych polskich katechetyków w odnowę i roz¬wój polskiej katechezy” – Częstochowa, 26-27 września 2000 r.
8.    Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne zorganizowane przez Spe¬cja¬li¬za¬cję Katechetyki KUL, pt. „Jezus Chrystus centrum katechizacji” – Lublin, 17-18 listopada 2000 r.
9.    Sympozjum dla katechetów – Częstochowa, styczeń 2001 r.
10.    Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce, pt. „Katecheza do¬ros¬łych
we wspólnocie chrześcijańskiej” – Częstochowa, 25-26 września 2001 r.
11.    Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne zorganizowane przez Specja¬li¬za¬cję Ka¬te¬che¬tyki KUL, pt. „Ocena w katechezie” – Lub¬lin, 16-17 listopada 2001 r.
12.    XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne pt. „Modlitwa w Katechezie” – KUL, Lublin, 15-16 listopada 2002 r.
13.    Sympozjum Wykładowców Katechetyki, pt. „Ku nowemu programowi dusz¬¬pas¬ter¬stwa katechetycznego w parafii” – Częstochowa, 23-24 września 2003 r.
14.    XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne pt. „Katecheza młodzieży” – KUL, Lublin, 14-15 listopada 2003 r.
15.    VII Kongres Teologów Polskich i spotkanie Wy¬kła¬dow¬ców Ka¬te¬che¬tyki w Polsce – Lublin,
12-15 września 2004 r.
16.    XXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne pt. „Środki audiowizualne w katechezie” – KUL, Lublin, 12-13 listopada 2004 r.
17.    Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce, pt. „Katecheza w Koś¬cie¬le
i dla Kościoła” – Częstochowa, 20-21 września 2005 r.
18.    XXVI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne pt. „Miejsca katechezy” – KUL, Lublin,
18-19 listopada 2005 r.
19.    Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce, pt. „Problem tożsamości współczesnej katechetyki” – Częstochowa, 19-20 września 2006 r.
20.    Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne zorganizowane przez Spe¬cja¬li¬za¬cję Katechetyki KUL, pt. „W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych” – Lub¬¬lin, 16-17 listopada 2006 r.
21.    Krajowy Kongres Katechetyczny zorganizowany przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pt. „Między tradycją a współczesnością” – Poznań,
25-26 września 2007 r.
22.    Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki pt. „W trosce o optymalny model podręczników katechetycznych” – Częstochowa, 22-24 września 2008 r.
23.    Sympozjum zorganizowane przez Katedrę Katechetyki Integralnej KUL, pt. „Obecność Biblii w katechezie” – Lublin, 21-22 listopada 2008 r.
24.    Sympozjum katechetyczne zorganizowane przez Katedrę Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, pt. „Podręczniki do religii – sens czy bezsens?” – Opole, 25 kwietnia 2009 r.
25.    Sympozjum Wykładowców Katechetyki pt. „Katecheza ewangelizacyjna” – Częstochowa,
23-24 września 2009 r.
26.    Międzynarodowe Sympozjum Europejskiej Ekipy Katechetycznej zorganizowane przez Ignatianum, KUL, UKSW, pt. „Między indywidualizmem a komunitaryzmem. Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej” – Kraków, 26-30 maja 2010 r.
27.    Sympozjum katechetyczne zorganizowane przez Katedrę Katechetyki Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, pt. „Katecheza
w szkole w perspektywie 20-lecia” – Radom, 2 października 2010 r.
28.    Sympozjum katechetyczne – Rzeszów, Jasło, sierpień 2011 r.
29.    Sympozjum Wykładowców Katechetyki pt. „Verbum Domini dla katechetycznej posługi słowa” – Częstochowa, 14-15 września 2011 r.
30.    Sympozjum dla katechetów – Radom, 1 grudnia 2011 r.
31.    Sympozjum oraz I Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, pt. „Metodologia katechetyki” – Częstochowa, 14-15 września 2012 r.
32.    Sympozjum dla katechetów – Radom, 19 września 2013 r.
33.    Sympozjum oraz Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, pt. „Rok wiary inspiracją refleksji katechetycznej” – Częstochowa, 27-28 września 2013 r.
34.    Sympozjum katechetyczne pt. „Chrystocentryzm nauczania i posługi Biskupa Edwarda Materskiego” – Radom, 19 października 2013 r.
35.    Sympozjum dla katechetów – Radom, 24 października 2013 r.
36.    Sympozjum dla katechetów – Radom, 22 maja 2014 r.
37.    Sympozjum zorganizowane przez Akademię Ignatianum w Krakowie pt. „Katecheza o rodzinie – katecheza rodziny”, 9-10 września 2014 r.
38.    Sympozjum dla katechetów – Radom, 18 września 2014 r.
39.    Sympozjum  zorganizowane przez Stowarzyszenie Katechetyków Polskich w Częstochowie,
pt. „Światowe Dni Młodzieży wydarzeniem katechetycznym”, 23-24 września 2014 r.
40.    XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne, pt. „Edukacja seksualna w katechezie. Szanse i wyzwania”, Lublin, 14-15 listopada 2014 r.
41.    Sympozjum dla katechetów – Radom, 17 stycznia 2015 r., zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej i Instytut Teologii Pastoralnej KUL.
42.    Sympozjum dla katechetów, pt. „Formacja katechetów na współczesne czasy” – Radom, 6 czerwca 2015 r., zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej i Instytut Teologii Pastoralnej KUL.
43.    Sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, pt. „Współczesne ujęcia edukacji religijnej” – Częstochowa, 22-23 września 2015 r.
44.    Sympozjum dla katechetów, pt. „Chrzest święty włącza nas w życie Jezusa” – Radom, 26 września 2015 r., zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej i Instytut Teologii Pastoralnej KUL.
45.    XXXVI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne, pt. „XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością” – Lublin, 20-21 listopada 2015 r.
46.    XXV Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników Kapłańskich na Jasnej Górze w Częstochowie, 25-28 stycznia 2016 r.
47.    Międzynarodowa Konferencja pt. „Synergia, Edukacja, Integracja” – Radom, 16 maja 2016 r.
48.    Sympozjum dla katechetów, pt. „Integralne wychowanie w katechezie szkolnej w kontekście 1050-lecia Chrztu Polski” – Radom, 12 czerwca 2016 r., zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej i Instytut Teologii Pastoralnej KUL.
49.    I Kongres Teologii Praktycznej pt. „Polska krajem misyjnym? 1050 lat po przyjęciu chrześcijaństwa” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 19-21 września 2016 r.
50.    XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne pt. „Katecheza w parafii”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 18-19 listopada 2016 r.
51.    Międzynarodowa konferencja dla nauczycieli pt. „Pedagogika i duchowość ekologiczna PILGRIM” – Katowice, 18 lutego 2017 r.
52.    Sympozjum dla katechetów, pt. „Wychowanie w katechezie przez wolontariat szkolny” – Radom, 3 czerwca 2017 r, zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej i Instytut Teologii Pastoralnej KUL, przy współudziale: Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems, Internationales Bildungsnetzwerk PILGRIM.
53.    XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne, pt. „Katecheza specjalna – dobre praktyki” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 17-18 listopada 2017 r.

•    Organizacja sympozjów naukowych:
1.    Sympozjum katechetyczne zorganizowane przez Katedrę Katechetyki Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, pt. „Katecheza
w szkole w perspektywie 20-lecia” – Radom, 2 października 2010 r.
2.    Sympozjum dla katechetów – Radom, 1 grudnia 2011 r.
3.    Sympozjum dla katechetów – Radom, 19 września 2013 r.
4.    Sympozjum katechetyczne pt. „Chrystocentryzm nauczania i posługi Biskupa Edwarda Materskiego” – Radom, 19 października 2013 r.
5.    Sympozjum dla katechetów – Radom, 24 października 2013 r.
6.    Sympozjum dla katechetów – Radom, 22 maja 2014 r.
7.    Sympozjum dla katechetów – Radom, 18 września 2014 r.
8.    Sympozjum dla katechetów, pt. „Szkolne Koła Biblijne”  – Radom, 17 stycznia 2015 r., zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej i Instytut Teologii Pastoralnej KUL.
9.    Sympozjum dla katechetów, pt. „Formacja katechetów na współczesne czasy” – Radom, 6 czerwca 2015 r., zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej i Instytut Teologii Pastoralnej KUL.
10.    Sympozjum dla katechetów, pt. „Chrzest święty włącza nas w życie Jezusa” – Radom, 26 września 2015 r., zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej i Instytut Teologii Pastoralnej KUL.
11.    Sympozjum dla katechetów, pt. „Integralne wychowanie w katechezie szkolnej w kontekście 1050-lecia Chrztu Polski” – Radom, 12 czerwca 2016 r., zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej i Instytut Teologii Pastoralnej KUL.
12.    Sympozjum dla katechetów, pt. „Wychowanie w katechezie przez wolontariat szkolny” – Radom, 3 czerwca 2017 r, zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej i Instytut Teologii Pastoralnej KUL, przy współudziale: Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems, Internationales Bildungsnetzwerk PILGRIM.

•    Organizacja konferencji i warsztatów katechetycznych:
1.    Konferencje dla katechetów – Radom, Wydział Katechetyczny
    „Wiara wyznawana”. Radom, 8 listopada 2012 r.
    „Wprowadzenie w rekolekcje wielkopostne”. Radom, 17 stycznia 2013 r.
    „Wiara przeżywana”. Radom, 21 marca 2013 r.
    „Wiara przemodlona”. Radom, 9 maja 2013 r.
    „Wychowanie ku wartościom. Czy wartości są potrzebne w procesie wychowania?”. Radom, 19 września 2013 r.
    „Wychowanie liturgiczne w katechezie”. Radom, 24 października 2013 r.
    „Szkolne rekolekcje wielkopostne”. Radom, 6 lutego 2014 r.
    „Wdzięczność i zobowiązanie”. Radom, 22 maja 2014 r.
    „Wychowanie do prawdy na katechezie”. Radom, 18 września 2014 r.
    „Ocenianie w katechezie”. Radom, 8 stycznia 2015 r.
    „Przygotowanie do peregrynacji symboli ŚDM w diecezji radomskiej”. Radom, 5 lutego 2015 r.
    „Posługa kapłanów na misjach w Afryce”. Radom, 5 marca 2015 r.
    „Aktualny stan katechezy w diecezji. Ocenianie w katechezie”. Radom, 7 maja 2015 r.
    „Kontakty katechety z uczniami”. Radom, 21 maja 2015 r.
    „Nowe życie w Chrystusie”. Radom, 8 października 2015 r.
    „Miłosierni jak Ojciec. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia”. Radom, 16 stycznia 2016 r.
    „Misyjny charakter Kościoła”. Radom, 17 września 2016 r.
    „Realizacja misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Jezusa Chrystusa w życiu chrześcijanina”. Radom, 19 listopada 2016 r.
    „Współpraca osób duchownych, konsekrowanych i świeckich w Kościele”. Radom, 14 stycznia 2017 r.
    „Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej – Rok Świętego Brata Alberta”. Radom, 11 maja 2017 r.
    „Wychowanie w katechezie poprzez wolontariat”. Radom, 25 maja 2017 r.
    „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2017-2018”. Radom, 30 sierpnia 2017 r.
    „Duch Święty duszą Kościoła.”. Radom, 12 października 2017 r.
    „Duch Boży w was mieszka”. Radom, 9 listopada 2017 r.

2.    Warsztaty szkoleniowe dla katechetów – Radom, Wydział Katechetyczny

L. Uczestnictwo w jednostkach naukowych i oświatowych:
1.    Członkostwo w Polskim Towarzystwie Teologicznym w Krakowie UJPII, oddział
w Instytucie Teologicznym w Radomiu.
2.    Członkowstwo w Stowarzyszeniu Katechetyków Polskich.
3.    Członkostwo w Towarzystwie Naukowym KUL Jana Pawła II.
4.    Członkostwo w Lubelskim Towarzystwie Naukowym w Lublinie.
5.    Rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych
w Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Ł. Recenzje artykułów i książek:
1.    E. Walewander. Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego
na ziemiach polskich w II połowie XIX w. Lublin 1996. [W: „Kronika Diecezji Radomskiej” 1996 nr 2-3 s. 279-282].
2.    R. Niparko. „Katecheta”. Półwiecze czasopisma. Dokumentacja zawartości za lata 1957-2007. Studia i materiały nr 116. Poznań 2007. [W: „Zeszyty Formacji Katechetów” 2010 nr 1
s. 111-112].
3.    K. Chałas, A. Maj, J. Mariański. Wychowanie ku wartościom religijnym. Elementy teorii
i praktyki. T. 4. Lublin-Kielce 2009.
4.    D. Adamczyk, Od sprawiedliwości do miłosierdzia – teologiczna perspektywa opowiadania o potopie, w: „Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża”. 2011.
5.    M. Gogolik. „Nauczycielu dobry…”.  Paradygmat nauczyciela religii w świetle rozmowy Jezusa Chrystusa z bogatym młodzieńcem. Poznań 2012.
6.    „Słuchamy Pana Boga”. Podręcznik do nauki religii dla IV klasy szkoły podstawowej.
Red. T. Panuś, A. Kielian, A. Berski. Kraków 2012.
7.    Szkoła w integralnym rozwoju ucznia i nauczyciela. Stan Faktyczny i postulowany. Red. R. Skrzyniarz, A. Lendzion, K. Braun, Lublin 2012.
8.    „Jezus działa i zbawia”. Podręcznik do nauczania religii dla klasy II gimnazjum.
Red. Zb. Marek. Kraków 2013.
9.    „Przyjmujemy Pana Jezusa”. Podręcznik do nauczania religii dla klasy III szkoły podstawowej. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2013.
10.    „Przyjmujemy Pana Jezusa”. Pakiet edukacyjny do nauczania religii dla klasy III szkoły podstawowej. Red. A. Krasiński. Poznań 2014.
11.    A. Zellma. Pedagog szkolny jako realizator procedury „Niebieskie Karty”. [W: „Studia Ełckie” 18 (2016), nr 2 s. 131-143].

M. Promotorstwo i recenzje prac habilitacyjnych i doktorskich:
1.    Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgra lic. Stanisława Józefa Piekielnika pt. Znajomość i rozumienie wyrażeń biblijnych u katechizowanych maturzystów z wybranych liceów ogólnokształcących w Radomiu, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Kulpaczyńskiego, Lublin 2008.
2.    Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Wiesławy Buczek pt. Dialog wychowawczy w pedagogice personalno-egzystencjalnej ks. Janusza Tarnowskiego, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mariana Nowaka, Lublin 2009.
3.    Recenzja rozprawy habilitacyjnej ks. dra Adama Maja, Integralne wychowanie w szkole katolickiej, Lublin 2010.
4.    Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgr. lic. Marcina Andrzejewskiego pt. Wychowanie do odbioru nowych mediów młodego pokolenia społeczeństwa informacyjnego, napisanej pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, Warszawa 2012.
5.    Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgra lic. Bogdana Andrzeja Łukasiewicza pt. Wkład Księdza Biskupa Doktora Edwarda Materskiego w rozwój katechizacji w Polsce, napisanej
pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Kulpaczyńskiego, Lublin 2013.
6.    Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgr. lic. Jana Zwierzchowskiego pt. Formacja katechetów świeckich w diecezji kieleckiej w latach 1938-2015. Studium katechetyczne, napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL. Lublin 2015.
7.    Promotorstwo pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Wojciecha Jaworskiego pt. Formacja świeckich do posługi katechetycznej w świetle dokumentów katechetycznych Kościoła i badań katechetów diecezji radomskiej, UKSW, Warszawa 2016.

N. W ramach prowadzonego seminarium z katechetyki na Wydziale Teologii KUL (1996-2001; 2014-2017) i na Wydziale Teologicznym UKSW (2000-2014) powstało 120 prac magisterskich i 80 licencjackich.


Ks. Stanisław Łabendowicz
Radom, 9 stycznia 2018 r.