ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacje


I.    Książki:

 

1. Kerygmat dla nowej Europy. Lublin: Gaudium 2004 ss. 476.

 

2.Katecheza a osoba. Wybrane zagadnienia z metodologii personalistycznej w katechezie. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 ss. 248.

 

4. Personalistyczny wymiar katechezy. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016 ss. 467.

 

5. Chrystusowi i człowiekowi. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 2018 ss. 192.

 

 

II.    Prace współredakcyjne:


1. Nawiedzić Dom Matki. 25 lat pielgrzymowania maturzystów lubelskich na Jasną Górę. Red. R. Lis, P. T. Goliszek, K. Gałan. Lublin: Gaudium 2009 ss. 316.

 

2. Catechetica Porta Fidei. Red. A. Kiciński, P. T. Goliszek. Lublin: Wydawnictwo Natan 2012 ss. 244.

 

3. Katechezy o Bożym Miłosierdziu. Scenariusze katechez do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Red. Red. A. Kiciński, D. Belina, P. T. Goliszek, P. Hodorek, T. Kamiński, I. P. Piątek, P. Ścisłowicz. Lublin: Wydawnictwo Natan 2012 (e-book).

 

4. Wychowanie patriotyczne. Red. P. T. Goliszek. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2018 ss. 391.

 

5. Wybrane zagadnienia z medycyny spersonalizowanej [Selected Issues in Personalized Medicine]. Ed. P. T. Goliszek, A. Kiciński, J. Kocki. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2019 pp. 232, ISBN 978-83-956633-2-1.

 

 

III. Podręczniki do nauki religii:

 

1. Jesteśmy rodziną Pana Jezusa. Podręcznik dla I klasy szkoły podstawowej. Red. P. Goliszek. Lublin - Przemyśl - Zamość: Gaudium 2012.

 

2. Jesteśmy rodziną Pana Jezusa. Poradnik metodyczny dla I klasy szkoły podstawowej. Red. P. Goliszek. Lublin - Przemyśl - Zamość: Gaudium 2012.

 

3. Jesteśmy rodziną Pana Jezusa. Multimedialne pomoce dydaktyczne do I klasy szkoły podstawowej (CD). Red. P. Goliszek. Lublin - Przemyśl - Zamość: Gaudium 2012.

 

4. Kochamy Pana Jezusa. Podręcznik dla klasy II szkoły podstawowej. Red. P. Goliszek. Lublin - Przemyśl - Zamość: Gaudium 2013.

 

5. Kochamy Pana Jezusa. Poradnik metodyczny dla klasy II szkoły podstawowej. Red. P. Goliszek. Lublin - Przemyśl - Zamość: Gaudium 2013.

 

6. Kochamy Pana Jezusa. Multimedialne pomoce dydaktyczne do klasy II szkoły podstawowej (CD). Red. P. Goliszek. Lublin - Przemyśl - Zamość: Gaudium 2013.

 

7. Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik dla klasy III szkoły podstawowej. Red. P. Goliszek. Lublin - Przemyśl - Zamość: Gaudium 2014.

 

8. Przyjmujemy Pana Jezusa. Poradnik metodyczny dla klasy III szkoły podstawowej. Red. P. Goliszek. Lublin - Przemyśl - Zamość: Gaudium 2014.

 

9. Przyjmujemy Pana Jezusa. Multimedialne pomoce dydaktyczne do klasy III szkoły podstawowej (CD). Red. P. Goliszek. Lublin - Przemyśl - Zamość: Gaudium 2014.

 

 

Nowa seria podręczników:

 

1. Bóg naszym Ojcem (cz. 1). Podręcznik dla I klasy szkoły podstawowej. Red. P. Goliszek. Lublin – Przemyśl: Gaudium 2020.

 

2. Bóg naszym Ojcem (cz. 2). Podręcznik dla I klasy szkoły podstawowej. Red. P. Goliszek. Lublin – Przemyśl: Gaudium 2020.

 

3. Bóg naszym Ojcem. Poradnik metodyczny dla I klasy szkoły podstawowej. Red. P. Goliszek. Lublin – Przemyśl: Gaudium 2020.

 

 

IV.    Artykuły naukowe:

 

1. Katecheza parafialna nowoewangelizacyjną formą głoszenia kerygmatu. W: Katecheza w parafii. Poszukiwanie tożsamości. Red. K. Kantowski. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2005 s. 121-138.


2. Odnowa kerygmatu chrześcijańskiego w kulturze globalizmu. RT 52:2005 z. 6 s. 213-229.


3. Szkoły katolickie. W: W służbie ewangelii i człowiekowi. Archidiecezja Lubelska w latach 1992-2002. Red. J. Mariański. Lublin: Gaudium 2005 s. 493-501.


4. Bierzmowani wobec tendencji globalizacji. W: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce: Jedność 2005 s. 493-504.


5. Implikacje metodyczne kerygmatu chrześcijańskiego. W: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. Red. H. Słotwińska. Lublin. Wydawnictwo KUL 2006 s. 153-180.

 

6. Kerygmat w epoce globalnej komunikacji. W: Wyzwania współczesnej edukacji – e-nauczanie. Red. R. Podpora. Lublin: Gaudium 2006 s. 11-23.

 

7. Personalizacja katechezy eklezjotwórczej. W: Katecheza w Kościele i dla Kościół. Red. R. Czekalski. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2006 s. 209-220.


8. Usensownienie życia w chrześcijaństwie. RT 53:2006 z. 8 s. 145-160.

 

9. Dialog medium wychowania. W: Człowiek – kultura – rodzina a Internet. Red. R. Podpora. Lublin: Gaudium 2007 s. 111 –127.


10. Personalistyczne rozumienie sakramentów w katechezie. W: Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym. Red. H. Słotwińska. Lublin: Gaudium 2007 s. 243-258.


11. Personalistyczna tożsamość katechetyki. RT 55:2008 z.8 s. 27-39.


12. Antropologia personalistyczna w katechezie. RT 55:2008 z.6 s. 235-253.


13. Logos – Osoba w katechezie biblijnej. W: Obecność Biblii w katechezie. Red. H. Słotwińska. Lublin: Gaudium 2008 s. 151-169.

 

14. Wymiar etyczny w duszpasterstwie emigracyjnym. W: Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce. Red. M. Zając. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 189-200.


15. Teologia pielgrzymki. W: Nawiedzić Dom Matki. 25 lat pielgrzymowania maturzystów lubelskich na Jasną Górę. Red. R. Lis, P. T. Goliszek, K. Gałan. Lublin: Gaudium 2009 s. 43-55.


16. Liturgia żywą katechezą. RL 1:2009 s. 117-131.


17. Ku hermeneutyce katechetycznej. W: In Persona Christi. T. 1. Red. K. Góźdź. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 1071-1082.

 

18. Wychowanie dzieci w nauczaniu Jana Pawła II. W: Katecheza dzieci. Red. M. Zając. Lublin: Polihymnia 2009 s. 187-207.


19. Wykorzystanie tekstów modlitw liturgicznych w katechezie. W: Homo orans. T. 9: Modlitwa liturgiczna. Red. J. M. Popławski, J. Misiurek, J. K. Miczyński. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 89-102.


20. Duch Święty podmiotem ewangelizacji. W: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji. Red. P. Mąkosa. Lublin: Polihymnia 2010 s. 163-177.


21. Wychowanie do prawdy w osobowym świadectwie katechety. W: Katecheza w szkole współczesnej. Red. M. Zając. Lublin: Polihymnia 2010 s. 183-201.


22. Wychowanie do wiary u Świętego Pawła. RPK 3(58):2011 s. 395-412.

 

23. Korelacja w nauczaniu religii katolickiej – próba interpretacji personalistycznej. W: Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną. Red. A. Kiciński. Lublin: Wydawnictwo NATAN 2011 s. 15-25.


24. Katechetyczne funkcje pielgrzymki maturzystów. RPK 4(59):2012 s. 207-225.


25. Doświadczenie wiary w katechetycznej posłudze. W: Catechetica Porta Fidei. Red. A. Kiciński, P. T. Goliszek. Lublin: Wydawnictwo Natan 2012 s. 115-129.

 

26. Kierunek personalistyczny w katechezie. RPK 5(60):2013 s. 129-141.


27. Wychowanie personalistyczne – ocalić prawdę o osobie ludzkiej. W: Osoba a wychowanie. Personalizm – sympozja. t. 3. Red. K. Guzowski, A. Kostencka, G. Barth. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 s. 53-63.


28. Personalistyczny charakter parafii. W: W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Red. W. Śmigiel, M. Fiałkowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 s. 253-165.


29. Wymiar moralny katechezy. W: Katecheza w swoich podstawowych wymiarach. (Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych T. 5). Red. J. Czerkawski. Kielce: Wydawnictwo Jedność 2013 s. 89-115.


30. Katecheza nowoewangelizacyjna. W: Nowa ewangelizacja w nowej katechezie. Red. P. Mąkosa. Rzeszów: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej 2013 s. 115-133.

 

31. Teologia narracyjna a katecheza. W: Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej. Red. A. Królikowska. Krajków: Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM 2012 s. 135-160.

 

32. Prawda jako principium wychowania. W: Dezintegracja rodziny. Red. J. Siewiora. Tarnów: Biblos 2013 s. 103-120.

 

33. Communicating faith through catechesis. „Studia Pastoralne”9:2013 nr 9 s. 62-74.

 

34. Katecheza w służbie wychowania personalistycznego. W: Kościół – komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. Rocznicę urodzin. (Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych T. 6). Red. P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec. Kielce: Wydawnictwo Jedność 2014 s. 433-442.

 

35. Nowa ewangelizacja w katechezie. W: Polskie drogi nowej ewangelizacji. Red. K. Święs, D. Lipiec. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 s. 197-213.

 

36. Godność ciała człowieka. Moralno-aksjologiczny aspekt wychowania w katechezie. W: Kobietą i mężczyzną stworzył ich. Edukacja seksualna w katechezie. Red. P. Mąkosa. Lublin: Wydawnictwo „Natan” 2014 s. 25-38.

 

37. Katecheza w ujęciu Księdza Profesora Piotra Poręby. RT 61:2014 z. 11 s. 89-106.

 

38. Zakres nauczania katechezy w latach 1990-2015 w archidiecezji lubelskiej. W: XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Red. M. Zając. Lublin: Wydawnictwo „Natan” 2015 s. 163-190.

 

39. Osoby życia konsekrowanego w służbie katechezy. RT 62:2015 z. 11 s. 119-134.

 

40. Katecheza rodzinna w nowej ewangelizacji. W: Dialog z młodymi o małżeństwie i rodzinie. Red. M. Brzeziński, J. Jęczeń, R. Podpora. Lublin: Gaudium 2016 s. 95-117.

 

41. Katecheza katechetów w parafii. W: Katecheza w parafii. Red. M. Zając. Lublin: Wydawnictwo „Natan” 2016 s. 141-154.

 

42. Teologalne wychowanie w katechezie. RT 63:2016 z. 11 s. 130-139.

 

43. Nowoewangelizacyjne głoszenie Dobrej Nowiny. „Studia Katechetyczne” 13:2017 s. 201-214.

 

44. Katecheza młodzieży i dorosłych o małżeństwie i rodzinie. W: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin. Red. J. Goleń. Lublin: Wydawnictwo KUL 2017 s. 225-254.

 

45. Personalistic moral education in catechesis. RT 64:2017 z. 11 s. 121-138.

 

46. The holy spirit inspiring all catechesis. „Roczniki Teologiczne” 65:2018 z. 11 s. 57-73.

 

47. Personalistyczny patriotyzm narodu polskiego. W: Wychowanie patriotyczne. Red. P. T. Goliszek. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2018 s. 69-84.

 

48. Pielgrzymka maturzystów jako forma katechezy młodzieży. W: Służyć z miłością. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi dr. Hab. Antoniemu Długoszowi w dwudziestą piątą rocznicę sakry biskupiej. Red. A. Walulik, R. Ceglarek, Z. Marek, N. G. Pikuła. Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae 2019 s. 295-315.

 

49. Personalizm podstawą filozoficzną medycyny spersonalizowanej. W: Genom-niepełnosprawność-edukacja-pacjent-technologie. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana. Red. M. Czop, J. Kocki, A. Bogucka-Kocka, W. Kocki, B. Kwiatkowski, N. Przesmycka. Lublin: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Lubelska, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Wydawnictwo Polihymnia 2018 s. 72.

 

50. Katechetyczny przekaz wiary we współczesnej kulturze. W: Katechetyk i wychowawca. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. Kazimierzowi Misiaszkowi SDB. Warszawa: Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW 2019 s. 277-292.

 

51. Duch święty podmiotem katechizacji. W: „Biuletyn Katechetyczny” 21:2019 Red. W. Janiga. Przemyśl: Wydział Nauki Katolickiej 2019 s. 55-73.

 

52. Medycyna personalizowana – medycyną skoncentrowaną na osobie [Personalized Medicine – Medicine Focused on the Human Person]. In: Wybrane zagadnienia z medycyny spersonalizowanej [Selected Issues in Personalized Medicine]. Ed. P. T. Goliszek, A. Kiciński, J. Kocki. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2019 p. 37-50, ISBN 978-83-956633-2-1.

 

53. Personalizm podstawą medycyny spersonalizowanej [Personalism as the Foundation of Personalized Medicine]. In: Wybrane zagadnienia z medycyny spersonalizowanej [Selected Issues in Personalized Medicine]. Ed. P. T. Goliszek, A. Kiciński, J. Kocki. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2019 p. 7-14, ISBN 978-83-956633-2-1.

 

54. Foundations of personal mystagogy in catechesis. „Roczniki Teologiczne” 66:2019 z. 11 s. 19-32.

 

55. The personal aspect of the moral and axiological upbringing of children and adolescents. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 39:2020 z. 2 s. 23-37.

 

 

V.  Pozostałe publikacje:

 

1.  Sekty – próba definicji. „Pro Patria” 6:1997 nr 12 s. 22-25.

 

2. Parafia miejscem głoszenia kerygmatu chrześcijańskiego w procesie nowej ewangelizacji. „Memoranda”.Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 77:2003 nr 2 s. 459-470.

 

3.  Fenomenologia miłości w encyklice Deus caritas est. W: Idźcie i nauczajcie. Informator katechetyczny Wydziału ds. Wychowania Katolickiego. Red. P. Goliszek, R. Lis. Lublin 2006 s. 18- 27.

 

4.  Wymiar osobowy katechezy. W: Idźcie i nauczajcie. Informator katechetyczny Wydziału ds. Wychowania Katolickiego. Red. P. Goliszek, R. Lis. Lublin 2007 s. 7 – 21.

 

5.  Personalistyczne rozumienie estetyki. W: W służbie piękna. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Prałatowi Eugeniuszowi Kościółce z okazji 70-lecia urodzin. Red. P. Kawałko, Z. Krzyszowski, S. Sieczka. Lublin: Gaudium 2009 s. 181-192.

 

6. Życie dziecka w świetle wiary. [Wprowadzenie] W: Jesteśmy rodziną Pana Jezusa. Poradnik metodyczny dla I klasy szkoły podstawowej. Red. P. Goliszek. Lublin - Przemyśl - Zamość: Gaudium 2012 s. 5-9.

 

7. Pamięć przeszłości - budowanie przyszłości. "Memoranda". Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 86:2012 nr 2 s. 291-303.

 

8. Dydaktyczno-katechetyczne założenia podręczników do nauki religii serii: Z Bogiem na ludzkich drogach. „Memoranda”. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 86:2012 nr 3 s. 449-455.

 

9. Rola i funkcje podręcznika do nauki religii w szkole. „Memoranda”. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 86:2012 nr 4 s. 780—798.

 

10. Katecheza drogą do odkrycia Bożej miłości. W: Kochamy Pana Jezusa. Poradnik metodyczny dla II klasy szkoły podstawowej. Red. P. Goliszek. Lublin - Przemyśl - Zamość: Gaudium 2013 s.5-9.

 

11. Jak dzisiaj przekazywać wiarę? „Memoranda”. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 87:2013 nr 2 s. 404—416.

 

12. Nowe podręczniki do religii. „Niedziela” 56:2013 nr 36 s. III.

 

13. Katecheza – przygotowaniem do spotkania z Jezusem Chrystusem w Eucharystii. W: Przyjmujemy Pana Jezusa. Poradnik metodyczny dla III klasy szkoły podstawowej. Red. P. Goliszek. Lublin - Przemyśl - Zamość: Gaudium 2014 s. 5-9.

 

14. Wyższy poziom wtajemniczenia. Pierwsza Komunia Święta w archidiecezji lubelskiej. „Gość Niedzielny” 92:2015 nr 20 s. III.

 

15. Medycyna spersonalizowana dla katechetów [Personalized Medicine for Catechists]. „Przegląd Uniwersytecki” [University Review] 32:2020 nr 1 p. 26-27, ISSN 0866-9961

 

 

VI.     Hasła leksykograficzne:

 

1. Ilcewicz Edmund (1924-1981). W: Słownik katechetyków polskich XX wieku. Red. R. Czekalski. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003 s. 77-78.

 

2. Katechizm w katechezie. W: Wokół katechezy posoborowej. Red. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyka. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2004 s. 245-248.

 

3. Kerygmat chrześcijański. W: Wokół katechezy posoborowej. Red. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyka. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2004 s. 248-251.

 


VII.     Recenzje:

 

1. Recenzja książki: Abp Bolesław Pylak. Sakrament bierzmowania. Niech zstąpi Duch Twój. Warszawa 2004 ss. 88. W: „Memoranda”. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 79:2005 nr 1 s. 244-247.

 

2. Recenzja książki: Ks. Marian Nowak, Ewa Domagała-Zyśk. European Social Work – State of the art and future challenges. Lublin: Gaudium 2010 ss. 248. RPK 3(58):2011 s. 433-440.

 

3. Recenzja wydawnicza książki: Red. Zbigniew Sobolewski. IV Krajowy Kongres Misyjny. Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału. Konferencje dla poszczególnych grup wiernych. Scenariusze katechez dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Warszawa: Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Dzieło Pomocy „Ad Gentes” 2014 ss. 287.

 

 


VIII.    Recenzje wydawnicze:

1. Recenzja wydawnicza książki: Tomasz Kruczek, Magda Bloch. Biblijne wycieczki Zuzi owieczki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio” 2008.

 

2. Recenzja wydawnicza książki: Josh McDowell, Kevin Johnson. Dzieci szukają odpowiedzi. Tytuł oryg. Children Demand a Verdict. Answering Questions about What We Believe and Why We Believe It. Tłum. Z. Kościuk. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio” 2006.

 

3. Recenzja wydawnicza książki: Agnieszka Wiśniewska. Nowa Ty – magazyn piękna wewnętrznego. Tytuł orgy. Revove: The Complete New Testament. Tłum. E. Czerwińska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio” 2006.

 

4. Recenzja wydawnicza książki: Monika Kustra, Anna Niemyska. Opowiadania biblijne dla przedszkolaków. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio” 2008.

 

5. Recenzja wydawnicza książki: Red. Zbigniew Sobolewski. IV Krajowy Kongres Misyjny. Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału. Konferencje dla poszczególnych grup wiernych. Scenariusze katechez dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Warszawa: Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Dzieło Pomocy „Ad Gentes” 2014 ss. 287.

 

6. Recenzja wydawnicza książki: Red. R. Chałupniak, A. Demitrów, K. Kałuża, M. Lis, A. Nossol, H. Sobeczko. Po co światu teologia. 25 lat Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego [Why the World Needs Theology. 25 Years of the University of Opole Faculty of Theology]. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO 2019 pp. 131, ISBN 978-83-65860-37-8.

 

 

IX. Promotorstwo prac magisterskich:


1. Rafał Lamorski. Założenia i realizacja wychowania religijnego w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie. (16.05.2012 r.)

 

2. Sergiy Emanuel. Katechetyczny wymiar pielgrzymek maturzystów lubelskich na Jasną Górę. (16.05.2012 r.)

 

3. Igor Hubacz. Stowarzyszenie Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej Sarepta w służbie katechezy. (08.04.2015 r.)

 

 

 

X. Recenzje prac magisterskich:

 

1. Anna Meksuła. Rola znaków i symboli w celebrowaniu liturgii według Katechizmu Kościoła Katolickiego. (03.06.2008) Promotor: prof. dr hab. H. Słotwińska.


2. Król Wioletta. Rola rodziny w wychowaniu dzieci w posoborowej nauce Kościoła (03.06.2008). Promotor: prof. dr hab. H. Słotwińska.

 

3. Maryniak Małgorzata. Pluralizm metod stosowanych w katechezie dzieci w świetle analizy poradnika katechety „Religia” (21.06.2011). Promotor: ks. dr hab. A. Kiciński, prof. KUL.


4. Iwan Magdalena Aleksandra. Wybrane bliblijne podstawy katechezy osób z niepełnosprawnością umysłową (19.06.2013). Promotor: ks. dr hab. A. Kiciński, prof. KUL.


5. ks. Illia Boriachuk. Wychowanie do świętości w Rosji na przełomie XVIII-XIX wieku w świetle życia i działalności św. Serafima z Sarowa [Воспитание к святости в России в XVIII-XIX веках в свете жизни и деятельности св. Серафима Саровского] (20.05.2014). Promotor: ks. dr hab. A. Kiciński, prof. KUL.


6. ks. Lucas Perozzi Jorge. Rola wybranych znaków w pierwotnym katechumenacie [La función de algunos signos seleccionados durante el catecumenado primitive] (20.05.2014). Promotor: ks. dr hab. A. Kiciński, prof. KUL.

 

7. dk. Roman Bezszkuryj. Duszpastersko-katechetyczna troska o katolickie wychowanie dzieci według adhortacji Jana Pawła II Catechesi tradendae i Pastores dabo vobis (20.05.2014). Promotor: ks. dr hab. A. Kiciński, prof. KUL.

 

8. dk. Marek Gromotka. Współczesne wyzwania duszpasterstwa rodzin na Ukrainie (20.05.2014). Promotor: ks. dr hab. A. Kiciński, prof. KUL.

 

9. Inna Vyshpolska. Metody dyskusyjne w katechezie [Дискусійні методи в катехизі] (23.06.2014). Promotor: ks. dr hab. A. Kiciński, prof. KUL.

 

10. Łukasz Bijata. Katecheza przedchrzcielna w diecezji siedleckiej w latach 2011-2013. (23.06.2014). Promotor: ks. dr hab. A. Kiciński, prof. KUL.

 

12. Artur Tomaszewski. Duszpasterstwo w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie po roku 1991. (11.06.2015). Promotor: ks. dr hab. A. Kiciński, prof. KUL.

 

13. Andrzej Sczastliwcew. Pastoralne wymiary świętowania Paschy Pana w świetle Apostolskiego Listu Jana Pawła II Dies Domini i współczesnej literatury teologicznej. (11.06.2015). Promotor: ks. dr hab. A. Kiciński, prof. KUL.

 

14. Witalij Potemkowski. Wychowawczy wymiar sakramentu pokuty i pojednania w świetle nauczania Jana Pawła II. (11.06.2015). Promotor: ks. dr hab. A. Kiciński, prof. KUL.

 

15. Andrii Pedai. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia w świetle Adhortacji Jana Pawła II Salvifici Doloris i twórczości Fiodora Dostojewskiego. (11.06.2015). Promotor: ks. dr hab. A. Kiciński, prof. KUL.

 

16. Vladyslav Kuchak. Aktualne elementy formacji kapłańskiej w świetle życia i nauczania św. Wincentego a Paulo. (11.06.2015). Promotor: ks. dr hab. A. Kiciński, prof. KUL.

 

17. Elżbieta Kamińska. Muzykoterapia w katechezie w świetle badań własnych w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie. (18.06.2015). Promotor: ks. dr hab. A. Kiciński, prof. KUL.

 

 

XI. Sprawozdania:

1. The International School for Holocaust Studies, Yad Vashem. Sprawozdanie z seminarium naukowo-edukacyjnego Remembering the Past, Shaping the Future. Jerusalem - Yad Vashem  6-17 lutego 2012. [online] [dostęp:26.04.2012] Dostępny w Internecie:<http://www.katechetyka.eu/the-international-school-for-holocaust-studies-yad-vashem,270.html>

 

2. Remembering the Past, Shaping the Future. Seminarium naukowo-edukacyjne dla polskich księży katolickich. Jerusalem - Yad Vashem,  6-17 lutego 2012 r. RPK 5(60):2013 s. 204-208.

 

 

XII. Współredakcja podręczników do nauczania religii:

 

1. Bóg dał nam Jezusa. Podręcznik do nauki religii dla dzieci czteroletnich. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek]Lublin: Gaudium 2008.

 

2. Bóg dał nam Jezusa. Przewodnik metodyczny do podręcznika nauki religii dla dzieci czteroletnich. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2008.

 

3. Jezus prowadzi nas do Ojca. Podręcznik do nauki religii dla dzieci pięcioletnich. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2007.

 

4. Jezus prowadzi nas do Ojca. Przewodnik metodyczny do podręcznika nauki religii dla dzieci pięcioletnich. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2007.

 

5. Mogę zaufać Jezusowi. Podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2006.

 

6. Mogę zaufać Jezusowi. Przewodnik metodyczny do podręcznika nauki religii dla dzieci sześcioletnich. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2006.

 

7. Wierni Bogu Ojcu. Podręcznik do nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2003.

 

8. Wierni Bogu Ojcu. Przewodnik metodyczny do podręcznika nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2003.

 

9. Oddani Jezusowi Chrystusowi. Podręcznik do nauki religii dla klasy V szkoły podstawowej. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2004.

 

10. Oddani Jezusowi Chrystusowi. Przewodnik metodyczny do podręcznika nauki religii dla klasy V szkoły podstawowej. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2005.

 

11. Uświęceni w Duchu Świętym. Podręcznik do nauki religii dla klasy VI szkoły podstawowej. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2005.

 

12. Uświęceni w Duchu Świętym. Przewodnik metodyczny do podręcznika nauki religii dla klasy VI szkoły podstawowej. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2005.

 

13. Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku. Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2004.

 

14. Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku. Przewodnik metodyczny do podręcznika nauki religii dla I klasy gimnazjum. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2004.

 

15. Jezus Chrystus zbawia. Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2005.

 

16. Jezus Chrystus zbawia. Przewodnik metodyczny do podręcznika nauki religii dla II klasy gimnazjum. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2005.

 

17. Jezus Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła. Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2006.

 

18. Jezus Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła. Przewodnik metodyczny do podręcznika nauki religii dla III klasy gimnazjum. Lublin: Gaudium 2006.

 

19. Na drogach poznawania Chrystusa. Podręcznik do nauki religii dla I klasy liceum i technikum. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2002.

 

20. Na drogach poznawania Chrystusa. Przewodnik metodyczny do podręcznika nauki religii dla I klasy liceum i technikum. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2002.

 

21. W świetle Chrystusa – Prawdy. Podręcznik do nauki religii dla II klasy liceum i technikum. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2003.

 

22. W świetle Chrystusa - Prawdy. Przewodnik metodyczny do podręcznika nauki religii dla II klasy liceum i technikum. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2003.

 

23. Z Chrystusem na drogach życia. Podręcznik do nauki religii dla III klasy liceum i technikum. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2004.

 

24. Z Chrystusem na drogach życia. Przewodnik metodyczny do podręcznika nauki religii dla III klasy liceum i technikum. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2004.

 

25. Zaufajmy Chrystusowi. Podręcznik do nauki religii dla I klasy szkoły zawodowej. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2002.

 

26. Zaufajmy Chrystusowi. Przewodnik metodyczny do podręcznika nauki religii dla I klasy szkoły zawodowej. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2002.

 

27. Świadczymy o Chrystusie. Podręcznik do nauki religii dla II klasy szkoły zawodowej. Red. R. Lis. [współredaktor: P. T. Goliszek] Lublin: Gaudium 2003.

 

28. Świadczymy o Chrystusie. Przewodnik metodyczny do podręcznika nauki religii dla II klasy zawodowej. Lublin: Gaudium 2003.

 

 

29. Jesteśmy rodziną Jezusa. Podręcznik do nauki religii dla ucznia klasy I szkoły podstawowej. Red. E. Osewska, J. Stala. [współautor: P. T. Goliszek] Tarnów: Biblos 2008.

 

30. Jezus nas kocha. Podręcznik do nauki religii dla ucznia klasy II szkoły podstawowej. Red. E. Osewska, J. Stala. [współautor: P. T. Goliszek] Tarnów: Biblos 2009.

 

31. Jezus przychodzi do nas we Mszy Świętej. Podręcznik do nauki religii dla ucznia klasy III szkoły podstawowej. Red. E. Osewska, J. Stala. [współautor: P. T. Goliszek] Tarnów: „Biblos” 2010.

 

32. Bóg mnie woła. Podręcznik do nauki religii dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej. Red. E. Osewska, J. Stala. [współautor: P. T. Goliszek] Tarnów: Biblos 2007.

 

33. Bóg mnie kocha. Podręcznik do nauki religii dla ucznia klasy V szkoły podstawowej. Red. E. Osewska, J. Stala. [współautor: P. T. Goliszek] Tarnów: Biblos 2008.

 

34. Bóg mnie przemienia. Podręcznik do nauki religii dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej. Red. E. Osewska, J. Stala. [współautor: P. T. Goliszek] Tarnów: Biblos 2009.


 

XIII.    Referaty:

 

1. Duchowe dziedzictwo Jana Pawła II. Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne – Idźcie i nauczajcie. KUL Lublin 03 IX 2005.


2. Jubileuszowe przesłanie – 200-lecie diecezji lubelskiej (1805-2005). Archidiecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli. Lublin 22 X 2005.


3. Świadkowie nadziei i wiary pośród narodów Europy i świata. Archidiecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli. Lublin 08 VI 2006.


4. Trwajcie mocni w wierze! Bóg jest miłością! Archidiecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli Lublin 08 VI 2006.


5. Fenomenologia miłości w encyklice Deus caritas est. Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne – Świadkowie łaski i prawdy. KUL Lublin 02.09.2006.


6. Implikacje metodyczne głoszenia kerygmatu chrześcijańskiego. Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne – W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. KUL Lublin 17-18 XI 2006.


7. Personalistyczna rzeczywistość Kościoła. Archidiecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli. Lublin 30 XI 2006.


8. Personalistyczne postulaty współczesnej katechezy. Archidiecezjalnym Sympozjum Katechetyczne – Reinterpretacja oceniania w katechezie. KUL Lublin 01 IX 2007.


9. Godność osoby ludzkiej w nauczaniu Jana Pawła II. Archidiecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli. Lublin 01 VI 2007.


10. Jan Paweł II obrońca godności człowieka. Archidiecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli. Lublin 14 X 2007.


11. Struktury duszpasterstwa nauczycieli. IX Sesja Naukowa Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli. Warszawa 23 X 2007.


12. Osobowe wychowanie człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. Referat dla nauczycieli i pedagogów w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II. Lublin 12 III 2008.


13. Organizacja katechezy wśród Polonii amerykańskiej. Duszpasterskie Wykłady Akademickie – Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce. KUL Lublin 28-29 VIII 2008.


14. Nauczyciele potrzebują duszpasterzy. Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne – Katecheza i duszpasterstwo parafialne. KUL Lublin 6 IX 2008.


15. Wychowanie człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. Referat dla nauczycieli i pedagogów w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II. Lublin 16 X 2009.


16. Wychowawcza wartość pielgrzymki maturzystów. Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne – Fenomen pielgrzymki maturzystów. XXV lat pielgrzymowania maturzystów lubelskich na Jasną Górę. KUL Lublin 29 VIII 2009.


17. Teologia narracyjna a katecheza. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” Kraków 26-30 V 2010.


18. Pojęcie i koncepcja osoby ludzkiej. Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne – Katecheza w służbie komunii z Bogiem. KUL Lublin 4 IX 2010.

 

19. Wychowanie w personalistycznej koncepcji pedagogiki. Archidiecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli. Lublin 28 X 2010.

 

20. Podręczniki do nauki religii według znowelizowanego programu. Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne – Podręczniki do nauki religii w świetle nowego programu. KUL 03.09.2011 r.

 

21. Kierunek personalistyczny w katechezie. Sympozjum z racji wręczenie Księgi Pamiątkowej dedykowanej s. dr hab. Halinie Wrońskiej CMW w 65. rocznicę urodzin. KUL 19.10.2011 r.

 

22. Znaczenie hermeneutyki personalistycznej dla antropologii. II Lubelskie Dni Personalizmu – Osoba i personalizm w myśli ks. prof. Czesława S. Bartnika. KUL Lublin 20.10.2011 r.

 

23. Dydaktyczno-metodyczne założenia podręczników do nauki religii serii: Z Bogiem na ludzkich drogach. Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne - Założenia dydaktyczne i katechetyczne podręczników do nauki religii serii: Z Bogiem na ludzkich drogach. Lublin KUL 02.09.2012 r.

 

24. Nowoewangelizacyjne zadanie podręczników do nauki religii. Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne - Polskie drogi nowej ewangelizacji. Lublin KUL 30.08.2013 r.

 

25. Modele katechezy parafialnej. Międzyzakonne Sympozjum Sióstr Katechetek. Niepokalanów 26.10.2013 r.

 

26. Support For Catechists Who Teach Disabled Persons. Scientific SeminarAccess And Inclusion For People With Disabilities. Organizer: Faculty of Social Sciences Institute of Psychology John Paul II Catholic University of Lublin, University of Massachusetts Boston USA, College of Education and  Human Development School for Global Inclusion and Social Development, American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Lublin KUL 20.10.2014 r.

 

XIV.    Sympozja:

1.    Współorganizator: P. T. Goliszek
Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne. Idźcie i nauczajcie.
KUL Lublin 03.09.2005 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego w Lublinie

2.    Współorganizator: P. T. Goliszek
XXVI Ogólnopolskie Sympozjum  Katechetyczne. Miejsca katechezy: rodzina, szkoła, parafia.
KUL Lublin 18-19.11.2005 r.
Sekcja katechetyki

3.    Współorganizator: P. T. Goliszek
XXXIII Sympozjum Katechetyczne KUL-UKSW. Formacja katechetów.
KUL Lublin 26.04.2006 r.
Sekcja katechetyki

4.    Współorganizator: P. T. Goliszek
Sesja Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Pedagogika patriotyzmu.
Lublin 28.04.2006 r.
Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

5.    Współorganizator: P. T. Goliszek
Sympozjum Instytutu Teologii Pastoralnej. Jan Paweł II świadek i nauczyciel patriotyzmu.
KUL Lublin 18.05.2006 r.
Instytut Teologii Pastoralnej

6.    Współorganizator: P. T. Goliszek
Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne. Świadkowie łaski i prawdy.
KUL Lublin 02.09.2006 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego w Lublinie

7.    Współorganizator: P. T. Goliszek
Sympozjum Rady Naukowej Wydziału Teologii KUL Jana Pawła II ds. teologicznego i pastoralno-katechetycznego wykorzystania Internetu. Internet a globalizacja – Kościół – katecheza.
MSD Lublin 21.10.2006 r.
Rada Naukowa Wydziału Teologii KUL Jana Pawła II ds. teologicznego i pastoralno-katechetycznego wykorzystania Internetu.

8.    Współorganizator: P. T. Goliszek
XXVII Ogólnopolskie Sympozjum  Katechetyczne. W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych.
KUL Lublin 17-18.11.2006 r.
Sekcja katechetyki

9.    Współorganizator: P. T. Goliszek
Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne. Reinterpretacja oceniania w katechezie.
KUL Lublin 01.09.2007 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego w Lublinie

10.    Współorganizator: P. T. Goliszek
IX Sesja Naukowa Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli. Bądźcie uczniami Chrystusa.
Warszawa 23.10.2007 r.
Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli

11.    Współorganizator: P. T. Goliszek
XXVIII Ogólnopolskie Sympozjum  Katechetyczne. Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym.
KUL Lublin 16-17.11.2007 r.
Sekcja katechetyki

12.    Współorganizator: P. T. Goliszek
XXXV Sympozjum Katechetyczne KUL-UKSW. Katechetyka dorosłych.
KUL Lublin 16.04.2008 r.
Sekcja katechetyki

13.    Organizator: P. T. Goliszek
Duszpasterskie Wykłady Akademickie. Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce.
KUL Lublin 28-29.08.2008 r.
Sekcja katechetyki

14.    Współorganizator: P. T. Goliszek
Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne. Katecheza i duszpasterstwo parafialne.
KUL Lublin 06.09.2008 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego w Lublinie

15.    Współorganizator: P. T. Goliszek
XXIX Ogólnopolskie Sympozjum  Katechetyczne. Obecność Biblii w katechezie.
KUL Lublin 21-22.11.2008 r.
Sekcja katechetyki

16.    Współorganizator: P. T. Goliszek
VIII Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli. Wychowanie w miłości.
Jasna Góra 01.07.2009 r.
Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli

17.    Organizator: P. T. Goliszek
Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne. Fenomen pielgrzymki maturzystów. XXV lat pielgrzymowania maturzystów lubelskich na Jasną Górę.
KUL Lublin 29.08.2009 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego w Lublinie

18.    Współorganizator: P. T. Goliszek
XXX Ogólnopolskie Sympozjum  Katechetyczne. Katecheza dzieci.
KUL Lublin 20-21.11.2009 r.
Sekcja katechetyki

19.    Współorganizator: P. T. Goliszek
Sympozjum naukowe. Człowiek i autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna.
KUL Jana Pawła II. Lublin 03.12.2009 r.
Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL

20.    Współorganizator: P. T. Goliszek
Międzynarodowe Sympozjum Europejskiej Ekipy Katechetycznej. Między indywidualizmem a komunitaryzmem. Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej.
Ignatianum-KUL-UKSW Kraków 26-30.05.2010 r.
Europejska Ekipa Katechetyczna

21.    Współorganizator: P. T. Goliszek
Katechetyczne Targi Metodyczne. Mosty współpracy.
Wydział Katechetyczny Diecezji Warszawsko-Praskiej Warszawa 05.03.2011 r.
Stowarzyszenie Pedagogów NATAN; „Katecheta”; Katedra Katechetyki Szczegółowej Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL; Wydział Katechetyczny Diecezji Warszawsko-Praskiej; Wydział ds. Wychowania Katolickiego Archidiecezji Lubelskiej.

 

22.    Współorganizator: P. T. Goliszek
Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne. Podręczniki do nauki religii w świetle nowego programu.
KUL Lublin 03.09.2011 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego w Lublinie


23.    Współorganizator: P. T. Goliszek
Sympozjum z racji wręczenia Księgi Pamiątkowej dedykowanej s. dr hab. Halinie Wrońskiej CMW w 65. rocznicę urodzin. Kierunki wychowawcze w katechezie.
KUL Lublin 19.10.2011 r.
Specjalizacja Katechetyki


24.    Współorganizator: P. T. Goliszek
II Lubelskie Dni Personalizmu. Osoba i personalizm w myśli ks. prof. Czesława S. Bartnika.
KUL Lublin 20-21.10.2011 r.
Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego


25.    Współorganizator: P. T. Goliszek
Międzynarodowa Konferencja Naukowa i XXXII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Drogowskazy wychowania. Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną.
KUL Lublin 18-19.11.2011 r.
Katedra Historii Zakonów; Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej; Katedra Pedagogiki Opiekuńczej; Specjalizacja Katechetyki


26.    Współorganizator: P. T. Goliszek
Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Poszukiwanie modelu pracy z rodziną z małym dzieckiem z autyzmem oraz aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu. Rozwijamy skrzydła
Uniwersytet Medyczny Collegium Pharmaceuticum Lublin 10.12.2011 r.
Uniwersytet Medyczny; Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL; Fundacja Alpha UMCS.

 

27.    Współorganizator: P. T. Goliszek
Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne. Założenia dydaktyczne i katechetyczne podręczników do nauki religii serii: Z Bogiem na ludzkich drogach.
KUL Lublin 01.09.2012 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego w Lublinie

 

28.    Współorganizator: P. T. Goliszek
XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Catechetica porta fidei .
KUL Lublin 16-17.11.2012 r.
Specjalizacja Katechetyki


29. Współorganizator: P. T. Goliszek
Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne. Polskie drogi nowej ewangelizacji.
KUL Lublin 30.08.2013 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego w Lublinie

 

30. Współorganizator: P. T. Goliszek
XXXIV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Nowa ewangelizacja – slogan czy wyzwanie dla katechezy?
KUL Lublin 15-16.11.2013 r.
Specjalizacja Katechetyki (Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki)

 

31. Współorganizator: P. T. Goliszek
Archidiecezjalne Sympozjum Katechetyczne. Ekumeniczny wymiar katechezy.
KUL Lublin 29.08.2014 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie

 

32. Współorganizator: P. T. Goliszek
XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Edukacja seksualna w katechezie. Szanse i wyzwania.
KUL Lublin 14-15.11.2014 r.
Specjalizacja Katechetyki (Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki).

33. Współorganizator: P. T. Goliszek
Scientific Seminar. Access And Inclusion For People With Disabilities.
KUL Lublin 20.10.2014 r.
Organizer: Faculty of Social Sciences Institute of Psychology John Paul II Catholic University of Lublin, University of Massachusetts Boston USA, College of Education and  Human Development School for Global Inclusion and Social Development, American Association on Intellectual and Developmental Disabilities

 

34. Współorganizator: P. T. Goliszek
XXXVI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością.
KUL Lublin 20-21.11.2015 r.
Specjalizacja Katechetyki w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii KUL


35. Organizator: P. T. Goliszek
Sympozjum międzynarodowe. Wyzwania dla edukacji katolickiej w Europie.
KUL Lublin 11-12 maja 2016 r.
Specjalizacja Katechetyki w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii KUL

 

36. Organizator: P. T. Goliszek
Ogólnopolskie spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. Katecheza wobec wyzwania uchodźców i dialogu międzyreligijnego.
Nałęczów, 8-10 VI 2016 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie

 

37. Organizator: P. T. Goliszek
Archidiecezjalna Konferencja Katechetyczna: Nowe życie w Chrystusie.
Lublin 27 sierpnia 2016 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie

 

38. Organizator: P. T. Goliszek
Szkolenie dydaktyczno-metodyczne dla katechetów Archidiecezji Lubelskiej. Rekolekcje szkolne.
KUL Lublin 05 listopada 2016 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie; Specjalizacja Katechetyki KUL

 

39. Współorganizator: P. T. Goliszek
XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Katecheza w parafii.
KUL Lublin 18-19 listopada 2016 r.
Specjalizacja Katechetyki w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii KUL

 

40. Organizator: P. T. Goliszek
Szkolenie dydaktyczno-metodyczne dla katechetów Archidiecezji Lubelskiej. Ewangelizacyjna katecheza bierzmowanych.
Lublin 26 listopada 2016 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie; Specjalizacja Katechetyki KUL

 

41. Organizator: P. T. Goliszek
Archidiecezjalna Konferencja Katechetyczna: Duch Święty sprawcą działania ewangelizacyjnego i misyjnego.
Lublin 26 sierpnia 2017 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie

 

42. Organizator: P. T. Goliszek
XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum  Katechetyczne. Katecheza specjalna – dobre praktyki.
KUL Lublin 17-18 listopada 2017 r.
Specjalizacja Katechetyki w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii KUL

 

43. Organizator: P. T. Goliszek
Szkolenie dydaktyczno-metodyczne dla katechetów Archidiecezji Lubelskiej. Warsztat I: Jak przygotować dziecko niemówiące do pierwszej spowiedzi świętej? Warsztat II: Jak przygotować dziecko z niepełnosprawnością intelektualną do I Komunii św.? Warsztat III: Jak kształtowość tożsamość młodych z autyzmem przed bierzmowaniem?
Lublin 18 listopada 2017 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie; Katedra Katechetyki Szczegółowej Wydziału Teologii KUL

 

44. Organizator: P. T. Goliszek
Szkolenie dydaktyczno-metodyczne dla katechetów Archidiecezji Lubelskiej. Warsztat I: Jak przygotować dziecko niemówiące do pierwszej spowiedzi świętej? Warsztat II: Jak przygotować dziecko z niepełnosprawnością intelektualną do I Komunii św.? Warsztat III: Jak kształtowość tożsamość młodych z autyzmem przed bierzmowaniem?
Lublin 18 listopada 2017 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie; Katedra Katechetyki Szczegółowej Wydziału Teologii KUL

 

45. Organizator: P. T. Goliszek
Szkolenie dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli religii Archidiecezji Lubelskiej. Pismo Święte źródłem nauczania religii i współczesnej katechezy.
Lublin 06 października 2018 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie; Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL

 

46. Organizator: P. T. Goliszek
Szkolenie dydaktyczno-metodyczne dla katechetów Archidiecezji Lubelskiej. Pismo Święte źródłem nauczania religii i współczesnej katechezy.
Lublin KUL 20 października 2018 r.
Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie; Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL

 

47. Współorganizator: P. T. Goliszek
Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii.
Lublin UMCS 25-26 października 2018 r.
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

 

48. Organizator: P. T. Goliszek
XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Wychowanie patriotyczne.
Lublin KUL 16-17 listopada 2018 roku.
Katedra Katechetyki Szczegółowej Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Wydziału Teologii KUL.

 

49. Współorganizator: P. T. Goliszek
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Medycyna Personalizowana: genom-niepełnosprawność-edukacja-pacjent-technologie.
Lublin Uniwersytet Medyczny 27-28 listopada 2018 r.
Zakład Genetyki Klinicznej, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska; Komisja Nauk Medycznych Oddziału PAN w Lublinie; Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych; Katedra Katechetyki Szczegółowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

50. Organizator: P. T. Goliszek
XL Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Medycyna personalizowana dla katechetów i nauczycieli.
Lublin KUL 16 listopada 2019 r.
Katedra Katechetyki Szczegółowej Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Wydziału Teologii KUL

 

XV.    Członkostwo z wyboru w krajowych organizacjach naukowych:1. Diecezjalna Rada Katechetyczna Archidiecezji Lubelskiej (od 2000 r.).


2. Ogólnopolska Sekcja Wykładowców Katechetyki (od 2002 r.).


3. Stowarzyszenia Katechetyków Polskich (od 2012 r.).


4. Towarzystwo Naukowe KUL (od 2007 r.).


5. Przedstawiciel młodszych pracowników Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki w Radzie Wydziału Teologii (2009-2012 r.).


5. Lubelskie Towarzystwo Naukowe (od 2011 r.).


6. Rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (od 2012 r.).


7. Członkostwo w Komisji Wydziałowej do Spraw Promocji Kierunku Teologia (od 9.05.2013 r.).

 

8. Member of the European Forum for Religious Education in Schools (od 27.04.2014 r.).

 

9. Członek Komitetu Redakcyjnego: Sekretarz „Roczniki Teologiczne” z. 11: Katechetyka (od 2014 r.)

 

10. Recenzent: „Roczniki Teologiczne” z. 6: Teologia Pastoralna; „Roczniki Teologiczne” z. 11: Katechetyka (od 2014 r.)

 


XVI.    Nagrody:

 

1.    Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznał ks. dr P. T. Goliszkowi  nagrodę zespołową IV stopnia za organizację, przygotowanie i przeprowadzenie Duszpasterskich Wykładów Akademickich KUL 28-29 sierpnia 2008 r: Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce. Lublin 8.12.2008 r.

 

 

Życiorys:

 

 

Ks. Piotr Tomasz Goliszek – adiunkt w Katedrze Katechetyki Szczegółowej w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Urodził się 13 lutego 1968 w Opolu Lubelskim. W latach 1987-1993 odbył studia filozoficzne i teologiczne w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie, zakończone obroną pracy magisterskiej na Wydziale Teologii KUL: Postawa religijna a sens życia w ujęciu Viktora E. Frankla, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Cz. S. Bartnika. Następnie przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. arcybiskupa prof. dra hab. Bolesława Pylaka i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie.

W latach 1996-2000 studia specjalistyczne z katechetyki w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL; 1997-1999 studia specjalistyczne w Language and Catechetical Institute of Franciscan University of Steubenville w Gaming (Austria); 1999-2000 w Institute of Pastoral Studies Loyola University Chicago.

 

W marcu 2002 r. uzyskał doktorat w KUL na podstawie rozprawy: Problem reinterpretacji kerygmatu chrześcijańskiego w nowej ewangelizacji, przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Krzysztofa Góździa. W roku akademickim 2002/2003 został zatrudniony, jako asystent naukowy w Katedrze Katechetyki Integralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL; 2007 r. zatrudniony, jako adiunkt Katedry Katechetyki Integralnej Wydziału Teologii KUL, a od 2009 r. pracuje, jako adiunkt w Katedrze Katechetyki Szczegółowej w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL. W latach 2005-2009 w Instytucie Teologii Pastoralnej był odpowiedzialnym za naukową współpracę i kontakty z zagranicą. Od 2000 roku pracuje także w Wydziale ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie; w latach 2000-2009 Archidiecezjalny Duszpasterz Dzieci; 2003-2009 Archidiecezjalny Duszpasterz Nauczycieli. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu: personalizmu uniwersalistycznego, hermeneutyki katechetycznej, filozofii wychowania, formacji katechetów, katechetyczno-duszpasterskiej roli pielgrzymki, duszpasterstwa nauczycieli. Jest również członkiem krajowych organizacji naukowych: Ogólnopolskiej Sekcji Wykładowców Katechetyki (od 2002 r.), Stowarzyszenia Katechetyków Polskich (od 2012 r.), Lubelskiej Diecezjalnej Rady Katechetycznej (od 2000 r.), Towarzystwa Naukowego KUL (od 2007 r.), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2011 r.). Od 2012 r. jest rzeczoznawcą ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

(opracowanie własne)