konferencja: sacrum w mediach

 

 

Konferencja naukowa „Sacrum w mediach”
Olsztyn,Wydział Teologii, ul. Hozjusza 15, 11 maja 2015 r.

Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL

oraz

Katedra Teologii Moralnej i Etyki UWM w Olsztynie

 

 

 

serdecznie zapraszają
na konferencję naukową
SACRUM W MEDIACH
Komunikacja – Prowokacja – Profanacja

Olsztyn, 11 maja 2015 r., Wydział Teologii, ul. Hozjusza 15, sala nr 2

 

Media są największym komunikatorem współczesnego świata. Pomagają zrozumieć jego funkcjonowanie, logikę oraz rządzące nim prawa. Ich przekaz inspiruje i skłania do refleksji. Coraz częściej medialna treść dotyka najgłębszych pokładów ludzkiej egzystencji – sfery sacrum, w której człowiek doznaje zachwytu nad tajemnicą przekraczającą jego codzienne doświadczenia. Dla wielu osób, grup społecznych oraz religijnych stanowi ona świat niekwestionowanych wartości, którym należy się szacunek i afirmacja. Krytyka tego obszaru, poparta prawem wolności słowa, racjonalnymi argumentami bądź chęcią prowokacji, spotyka się z wachlarzem reakcji o szczególnie silnym, emocjonalnym zabarwieniu oraz nieprzewidywalnych konsekwencjach. Warto zatem zastanowić się nad rolą mediów w kontekście pluralistycznego podejścia do sfery sacrum. Czy istnieją granice prowokacji w przekazach medialnych? Czy ich celem jest rzeczywiste odarcie z irracjonalizmu towarzyszącego poznawaniu rzeczywistości transcendentnej? Czy profanacja obszaru sacrum wpisuje się w etos medialnych twórców? W jakim stopniu kształtują oni świadomość społeczeństwa opartą o świat wartości?

Zapraszamy medioznawców, kulturoznawców, religioznawców, teologów, przedstawicieli świata mediów oraz wszystkich zainteresowanych do wspólnego dyskursu naukowego nad szeroko pojętą problematyką sacrum we współczesnych mediach.

więcej...

W imieniu organizatorów konferencji
o. dr Mirosław Chmielewski
ks. dr Marek Jodkowski

 

KOMITET NAUKOWY:

ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa
ks. prof. dr hab. Marian Machinek
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
o. dr hab. Mirosław Pawliszyn
o. dr Mirosław Chmielewski
ks. dr Wojsław Czupryński
ks. dr Marek Jodkowski
ks. dr Jarosław Woźniak

KOMITET ORGANIZACYJNY:

o. dr Mirosław Chmielewski, ks. dr Marek Jodkowski, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr Jarosław Woźniak, mgr lic. Jerzy Jarosiński, mgr lic. Izabela Piątek-Belina mgr Zbigniew Barciński, mgr Damian Belina, ks. mgr Radosław Robert Czerwiński, mgr Małgorzata Dec, mgr Małgorzata Godzisz, ks. mgr Piotr Iracki, mgr Róża Jasionowska, ks. mgr Paweł Kuciaks. mgr Michał Kuciński, mgr Ewa Łaskarzewska,ks. mgr Dariusz Sonak, mgr Agnieszka Szajda,  mgr Damian Ziarkowski, lic. Joanna Czerwińska

PROGRAM SYMPOZJUM

CZĘŚĆ OFICJALNA – Aula Minor (nr 2)___________________________

8.30 – ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI - J.E. ks. abp dr Józef Górzyński – Koadiutor Archidiecezji Warmińskiej - ks. dr Jan Guzowski - Prodziekan Wydziału Teologii UWM

OBRADY PLENARNE Moderator: o. dr Mirosław Chmielewski (Wydział Teologii KUL)

8.45 – WPROWADZENIE::

- o. dr Mirosław Chmielewski (Wydział Teologii KUL)

8.55 – o. dr hab. Mirosław Pawliszyn, Wydział Teologii UWM: Sacrum jako kategoria niemedialna

9.15 – ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT: Znaczenie słowa i symbolu w przekazie medialnym kultury starożytnej i tradycji biblijnej

9.35 – ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US (Wydział Teologii US): Sacrum zdeformowane. O prasowych karykaturach religijnych i reakcjach na nie

9.55 – dyskusja

10.15 – przerwa kawowa

OBRADY W SEKCJACH I

SEKCJA A Sala nr 10__________________________________________

Sacrum w radio i w prasie

Moderator: ks. dr Marek Jodkowski (Wydział Teologii UWM)

10.45 – mgr Artur Jochlik (Wydział Nauk Społecznych UŚ): Prasa jako poranna modlitwa człowieka współczesnego

11.00 – lic. Kinga Bogusiewicz (KUL): Chesterton: prowokator – publicysta – apologeta, czyli niezawodny sposób na obecność sacrum w tekstach prasowych

11.15 – mgr Agnieszka Szajda (Wydział Teologii KUL): Spot telewizyjny, jako narzędzie promocji sacrum małżeństwa i rodziny na przykładzie kampanii społecznych Fundacji Mamy i Taty

11.30 – mgr Zbigniew Barciński (Wydział Teologii KUL): Czy media i Hollywood prowadzą w USA antychrześcijańskie kampanie? Uwagi na marginesie książki Davida Limbaugha „Prześladowanie. O tym, jak liberałowie prowadzą wojnę z chrześcijaństwem”

11.45 – Krzysztof Marcinkiewicz (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ): Pokorny, lubiany, kontrowersyjny - pontyfikat papieża Franciszka w tygodnikach opinii

12.00 – dyskusja

SEKCJA B Sala nr 1___________________________________________

Sacrum w filmie

Moderator: ks. dr Antoni Jucewicz (Wydział Teologii UWM)

10.45 – dr Bartosz Wieczorek (Wydział Teologiczny UKSW): Sacrum poza Bogiem. Poszukiwania świeckiego sacrum w filmie „Poza Szatanem” Bruno Dumonta

11.00 – mgr lic. Izabela Patrycja Piątek-Belina (Wydział Teologii KUL): Danse Macabre XXI wieku – groteska śmierci wg Tima Burtona

11.15 – mgr Małgorzata Dec (Wydział Teologii KUL): Odkrywanie sacrum w filmie jako zadanie edukacji filmowej dzieci i młodzieży na przykładzie filmu „Cyrk motyli”, reż. J. Weigel

11.30 – ks. mgr lic. Paweł Zubrzycki (Wydział Teologii KUL): Sacrofilm – Zamość – wczoraj, dziś i jutro

11.45 – ks. dr Antoni Jucewicz (Wydział Teologii UWM): Człowiek wobec sacrum w filmie Pawła Ługina pt. Wyspa (Ostrov)

12.00 – dyskusja

SEKCJA C Sala nr 5___________________________________________

Duchowość w przekazie medialnym

Moderator: ks. dr Jarosław Woźniak (Wydział Teologii KUL)

10.45 – mgr lic. Kamila Kwasik (Wydział Teologiczny UKSW): Duchowość ignacjańska w internecie

11.00 – ks. mgr Michał Kuciński (Wydział Teologii KUL): Duchowość w „poezji krzyczanej”? Chrześcijańskie treści w tekstach „Luxtorpedy”

11.15 – mgr Róża Jasionowska (Wydział Teologii KUL): Bóg – to się dobrze sprzeda! Między tradycją a współczesnością

11.30 – mgr lic. Jerzy Jarosiński (Wydział Teologii KUL): Sacrum czy devotio moderna? Ekstremalna Droga Krzyżowa w wybranych mediach katolickich

11.45 – ks. mgr Dariusz Sonak (Wydział Teologii KUL): Doświadczenie zjednoczenia mistycznego św. Teresy od Jezusa na przykładzie wybranych filmów fabularnych

12.00 – dyskusja

SEKCJA D Sala nr 7___________________________________________

Pedagogiczny aspekt sacrum

Moderator: dr Adam Grabowski (Wydział Nauk Społecznych UWM)

10.45 – ks. mgr lic. Bartłomiej Koziej (Wydział Studiów nad Rodziną UKSW): Sacrum ludzkiego ciała a przekaz medialny

11.00 – mgr Janusz Ruciński (Wydział Teologii UWM): Obraz stał się ciałem i zamieszkał pośród nas. O „sakralizacji” medialnego wizerunku ciała

11.15 – lic. Katarzyna Stakun, lic. Marta Dubowska (Wydział Nauk Społecznych UWM): Kontrola rodzicielska jako środek do chronienia dzieci i młodzieży w świecie mediów

11.30 – mgr lic. Damian Belina (Wydział Teologii KUL): Katecheza o sacrum śmierci na przykładzie filmu Krzysztofa Zanussiego „Śmierć prowincjała”

11.45 – dr Adam Grabowski (Wydział Nauk Społecznych UWM): Przyszli pedagodzy wobec sacrum w mediach – postawy i potencjalne korelaty postaw studentów WNS UWM w Olsztynie wobec transmisji mszy świętej w radiu publicznym

12.00 – dyskusja

SEKCJA E Sala nr 29__________________________________________

Naruszone sacrum – manipulacja, etyka

Moderator: ks. dr Wojsław Czupryński (Wydział Teologii UWM)

10.45 – lic. Wojciech Fabiszewski (Wydział Humanistyczny UWM): Jak media wpływają na kształtowanie polityki?

11.00 – mgr Jacek Siedlecki (Wydział Prawa Kanonicznego UKSW): Obiektywizm jako przesłanka etyczna, zawodowa i prawna w przekazie medialnym o Kościele i jego postępowaniu wobec osób duchownych, którzy popełnili przestępstwo przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą małoletnią

11.15 – mgr Andrzej Jurkun (Wydział Nauk Społecznych UWM): Zagrożenia wynikające z mediatyzacji życia społecznego

11.30 – Dominika Jelonek (Wydział Humanistyczny UWM): Etyka dziennikarska wobec sfery sacrum – powinność czy obowiązek?

11.45 – ks. dr Wojsław Czupryński (Wydział Teologii UWM): Między prawdą i propagandą – narracje i techniki manipulacyjne w medialnym przekazie religijnej rzeczywistości

12.00 – dyskusja

OBRADY W SEKACJACH II

SEKCJA A Sala nr 10__________________________________________

Sacrum w radio i w prasie

Moderator: dr Dorota Narewska (Wydział Nauk Społecznych UPJPII)

12.30 – ks. dr Marek Jodkowski (Wydział Teologii UWM): Sacrum w obrazie na łamach „Posłańca Warmińskiego”

12.45 – mgr Michał Okseniuk (Zakład Dziennikarstwa UMCS): Problematyka sfery sacrum we współczesnym reportażu polskim

13.00 – lic. Gloria Prado (Wydział Humanistyczny UWM): Grupy wyznaniowe a sfera sacrum na przykładzie francuskiego tygodnika „Charlie Hebdo”

13.15 – dr Dorota Narewska (Wydział Nauk Społecznych UP JPII): Starotestamentalne proroctwo mesjańskie o cierpiącym Słudze Pańskim we współczesnej rzeczywistości medialnej po 10 kwietnia 2010 roku

13.30 – dyskusja

SEKCJA B Sala nr 4___________________________________________

Sacrum w cyberprzestrzeni

Moderator: ks. dr Jarosław Woźniak (Wydział Teologii KUL)

12.30 – ks. mgr Radosław Czerwiński (Wydział Teologii KUL): YouTube jako narzędzie Nowej Ewangelizacji

12.45 – mgr Szymon Bojdo (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM): Publicyści katoliccy na Twitterze. Granice prowokacji religijnej

13.00 – mgr Ewa Łaskarzewska (Wydział Teologii KUL): Blog kapłański – między sacrum a profanum

13.15 – Joanna Łastowska (Wydział Teologii KUL): Memy jako forma przekazu wiary

13.30 – dyskusja

SEKCJA C Sala nr 1___________________________________________

Sacrum w kulturze i religiach

Moderator: o. dr Mirosław Chmielewski (Wydział Teologii KUL)

12.30 – mgr Michalina Guzikowska (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW): Islam w przekazie medialnym Al Jazeery

12.45 – mgr Dawid Jędrzejak (Wydział Humanistyczny UWM): Sacrum Romów pokazane w polskich mediach romskich

13.00 – mgr Krystyna Joanna Świdzińska (UWM): Tradycje dialogu między kulturami w Polsce

13.15 – ks. mgr Paweł Kucia (Wydział Teologii KUL): Sacrum w twórczości współczesnych popartystów. Analiza medialna utworów muzycznych: Take Me the Church Hozier’a i Prayer in C Lilly Wood & The Prick

13.30 – dyskusja

SEKCJA D Sala nr 5___________________________________________

Ecclesia – Martyria

Moderator: ks. dr Rafał Leśniczak (Wydział Teologiczny UKSW)

12.30 – mgr Małgorzata Godzisz (Wydział Teologii KUL): Głosiciel w sieci przekaźnikiem sacrum na przykładzie e-rekolekcji wędrownego kaznodziei o. Adama Szustaka OP

12.45 – lic. Katarzyna Nosek (Wydział Nauk Społecznych UWM): Medialny obraz katolika - pomiędzy faktem a karykaturą

13.00 – ks. dr Rafał Leśniczak (Wydział Teologiczny UKSW): Obecność sacrum w przekazie medialnym – spojrzenie Benedykta XVI

13.15 – dyskusja

SEKCJA E Sala nr 7___________________________________________

Reklama – szansa czy zagrożenie?

Moderator: dr Maria Piechocka-Kłos (Wydział Teologii UWM)

12.30 – mgr Marta Bujewska (Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego): Reklama jako cyniczny kontestator

12.45 – mgr Magdalena Kolańska (Wydział Teologii KUL): Myślenie magiczne i wymiar symboliczny w kreowaniu marki w przekazie reklamowym

13.00 – mgr Monika Wasilonek (Wydział Politologii UMCS): Czy mamy jeszcze jakieś tabu? Praktyki pokazywania i patrzenia w prowokacyjnej reklamie komercyjnej i społecznej

13.15 – dr Maria Piechocka-Kłos (Wydział Teologii UWM): Motywy religijne we współczesnej modzie. Inspiracja czy profanacja?

13.30 – dyskusja

13.45 – przerwa obiadowa

OBRADY PLENARNE Aula Minor (nr 2)___________________________

Moderator: ks. dr Marek Jodkowski (Wydział Teologii UWM)

15.00 – ks. dr Jarosław Woźniak (Wydział Teologii KUL): Sacrum w telewizji lokalnej na przykładzie lubelskiego ośrodka telewizji publicznej

15.20 – dr Monika Kacprzak (WSKSiM): Skradzione symbole – język sacrum w medialnym dyskursie

15.40 – o. dr Mirosław Chmielewski (Wydział Teologii KUL): Między prowokacją a profanacją sacrum chrześcijan w europejskich mediach. Studium przypadków

16.00 – dr hab. Marek Sokołowski, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych UWM): „Święta” pustynia i „grzeszna” dyskoteka. Film Szymon Pustelnik Luisa Bunuela. Interpretacyjne dylematy

16.20 – PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE: - ks. dr Marek Jodkowski (Wydział Teologii UWM)