Konferencja naukowa Rozwijamy skrzydła (autyzm) 10.12.2011

 

 

 

Konferencja naukowa
Rozwijamy skrzydła
Poszukiwanie modelu pracy z rodziną z małym dzieckiem z autyzmem
oraz aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu
10.12.2011 r. Lublin
Uniwersytet Medyczny Collegium Pharmaceuticum, ul. Chodźki 4a

 

 

 

Patronat honorowy
Prezydent Miasta Lublin

Komitet  naukowy i organizacyjny konferencji
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
prof. dr hab. Janusz Kirenko UMCS
dr hab. n. med. Janusz Kocki UM
dr hab. Zofia Palak, prof. UMCS
dr Anna Prokopiak Fundacja Alpha, UMCS 

10.00-10.30    Rejestracja uczestników
10.30-10.45    Uroczyste otwarcie Konferencji - ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Janina Olszewska - pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin. Dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Alicja Jankiewicz - Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

 

Diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych i wczesna interwencja

10.45-11.15 Predyktory autyzmu u małych dzieci – dr Anna Prokopiak Fundacja Alpha, UMCS
11.15-11.45 Poszukiwanie siebie w relacji z drugą osobą jako wczesne wspomaganie terapeutyczne - mgr Katarzyna Orzeł Fundacja Alpha
11.45-12.15 Obraz w rozwoju komunikacji i mowy u dziecka z autyzmem – mgr Magdalena Tarnawska Fundacja Alpha

12.15-12.45    przerwa kawowa

Dorosłość osób ze spektrum autyzmu

12.45-13.15 Problemy w funkcjonowaniu adolescentów i dorosłych osób z autyzmem - dr nauk med. Bożena Śpila, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
13.15-14.15 Francuskie wzorce pracy z osobami z autyzmem – Alain Salque, dyrektor organizacji Cradle we Francji, która prowadzi dom dla 24 osób z niepełnosprawnościami (w tym osoby z autyzmem)**
14.15-14.45 Podsumowanie projektu „Rozwijamy skrzydła” dofinansowanego ze środków Programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Panel z udziałem uczestników projektu – terapeuci, rodzice i osoby z ASD - moderator Agnieszka Krawiec, dziennikarka Radia Lublin

14.45-15.15 Obrady Okrągłego Stołu
15.15-15.30 Uroczyste zakończenie Konferencji

 


** wystąpienie w języku francuskim tłumaczone na język polski, Alain Salque jest jednym z trzech założycieli stowarzyszenia „Le Berceau” powstałego w 1990 roku w miejscowości Reffannes w departamencie Deux-Sèvres. Przez 11 lat był prezesem tego stowarzyszenia a od 2001 roku jest dyrektorem założonego przez to stowarzyszenie ośrodka – dwóch osobnych domów z których jeden jest zamieszkały przez osoby cierpiące na psychozę a drugi przez młode dorosłe osoby z autyzmem. Obecnie stowarzyszenie „Berceau” nawiązuje ścisłą współpracę ze stowarzyszeniem „Aurore” o zasięgu krajowym, które zamierza otworzyć poradnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Paryżu i w tej dziedzinie Alain Salque dzieli się z nimi swoimi doświadczeniami. W planach na najbliższą przyszłość Alain ma również utworzenie przedsiębiorstwa reintegracji zawodowej dostosowanego do możliwości osób z autyzmem.

 

 

Zapisy zakończone. Brak wolnych miejsc!!!

Udział w konferencji jest bezpłatny
Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne (w tym film i monografię jako podsumowanie realizowanego projektu) oraz posiłek.

 

zdjęcia Grzegorz Zarzycki