Konferencja naukowa: Integralny rozwój osoby i ochrona dzieła stworzenia – Pilgrim

Międzynarodowa Konferencja Naukowa PILGRIM, KUL Lublin
31.05.2019 r., Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

INTEGRALNY ROZWÓJ OSOBY I OCHRONA DZIEŁA STWORZENIA –
TEORIA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWEJ SIECI PEDAGOGICZNEJ PILGRIM

8.30-10.00 Rejestracja uczestników

9.00    Msza św. dziękczynna za dzieło stworzenia – kościół akademicki KUL

10.00    Otwarcie sympozjum – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych

I. Blok wykładowy Koncepcja zrównoważonego rozwoju a godność i rola osoby.

Prowadzący: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

10.10    Zrównoważony rozwój i jego podstawy historyczno-ekumeniczne – dr Johann Hisch, założyciel i dyrektor PILGRIM, Austria
10.40    Pedagogika zrównoważonego rozwoju – aktualny stan badań – mgr Wilhelm Linder, współtwórca „Zielonej Pedagogiki”, HAUP – Wyższa Szkoła Pedagogiki Rolniczej i Środowiska, Austria
11.00    Integralny rozwój i edukacja osoby – s. dr hab. M. Loyola Opiela, prof. KUL

11.20    Otwarcie sesji posterowej i prezentacji pomocy, przerwa

11.40   Kształtowanie proekologicznych postaw dzieci i młodzieży jako zadanie duszpastersko-katechetyczne – ks. dr hab. Roman Buchta, Wydział Teologii UŚ
12.00   Ochrona dzieła stworzenia – biblijne podstawy więzi między Stwórcą, osobą ludzką i stworzeniem – ks. mgr lic. Damian Broda, KUL
12.20   Zastosowanie biblijnych figur narracyjnych w edukacji religijnej – mgr Halina Koselska-Kubiak, Centrum Pedagogiki Włączającej i Specjalnej, Austria

12.40    Przerwa

II. Blok wykładowy: „Żyjąc świadomie – budujesz przyszłość” – misja i projekty Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM.

Prowadzący: ks. dr hab. Roman Buchta

13.30    Podstawowe założenia Sieci Pedagogicznej PILGRIM – dr Piotr Kubiak, Wyższa Kościelna Szkoła Pedagogiczna – Wiedeń/Krems, Austria
13.50    Pedagogiczna praktyka PILGRIM – mgr Michael Holzwieser, Wyższa Szkoła Pedagogiki Rolniczej i Środowiska, Austria
14.05    Projekty PILGRIM inspirowane przez katechezę na przykładzie Gimnazjum Purkersdorf – mgr Stefan Sampt, Wyższa Kościelna Szkoła Pedagogiczna - Wiedeń/Krems, Austria

14.30 III. Panel: Dzieci, ta ziemia leży w waszych rękach – projekty, wolontariat na rzecz edukacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

Prowadzący: ks. mgr Damian Fołtyn

 

•    Uczestnictwo w życiu społecznym i pedagogika PILGRIM – mgr Aleksandra Wnuk
•    Projekty realizowane przez Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu

– mgr Agnieszka Pilch
•    Projekty realizowane w placówkach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Lublinie – mgr Urszula Kmita
•    Wolontariat Studencki – Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej Akademicka Grupa Inicjatyw, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mgr Alicja Kaczmarek ZSS 103 Poznań, Klarysa Świeżek, Klaudia Lemiszewska
•    Działania PILGRIM na Ukrainie – mgr Andriy Tretiak, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie

15.30 IV. Certyfikacja

Włączenie nowych placówek edukacyjnych do Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM

Prowadzący: dr Johann Hisch

 

Zakończenie konferencji

Sesja posterowa i przykłady „dobrych praktyk“

(podczas przerw i po zakończeniu części wykładowej do godz. 17.00)

Prezentacja metod i narzędzi do edukacji o stworzeniu, zrównoważonym rozwoju z jego wymiarem religijno-etyczno-filozoficznym
•    Pomoce do wspierania komunikacji uczniów niemówiących – mgr Angelika Ćwik-Łopuszyńska, Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu
•    Prezentacja projektu proekologicznego zajęć wychowawczych we wczesnej edukacji „Dzieci, los ziemi leży w waszych rękach” – Studenci III r. Pedagogiki KUL, Specjalność Przedszkolna i Wczesnoszkolna
•    Prezentacja działań prospołecznych i zaangażowanie Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Koło Naukowe Doktorantów Pedagogiki KUL i Doktoranci Katechetyki KUL
•  Prezentacja pomocy metodycznych dla etyki chrześcijańskiej – s. Georgia Pryputnytska, Centrum Edukacyjno-Metodyczne im. ks. Juliana Dzerowycza we Lwowie, Archidiecezja Lwowska, Kościół Greckokatolicki (sala GG 110)
•    Prezentacja biblijnych figur narracyjnych – mgr Halina Koselska-Kubiak (sala GG 110)
•    Prezentacja materiałów ułatwiających realizację treści ekologicznych w szkole specjalnej – mgr Katarzyna Lausch, mgr Natalia Urbanek, ZSS 103, Poznań (sala GG 110)

  • zaproszenie do wydrukowania
    zaproszenie do wydrukowania