Kobiecość a niepełnosprawność

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Człowiek. Niepełnosprawność. Pasja
Kobiecość a niepełnosprawność

LUBLIN, 12 MAJA 2015

 


PROGRAM KONFERENCJI

od 8.00         Rejestracja uczestników (parter – hol Collegium Norvidianum KUL)
9.00-9.30     Uroczyste otwarcie konferencji (sala CN-208)

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Dziekan Wydziału Teologii KUL
Dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
Ks. dr hab. Jarosław Jęczeń – Dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL
Dr hab. Bogusław Marek, prof. KUL – Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych


9.30-12.00     Sesja plenarna
Moderator: ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL, dr hab. Bogusław Marek, prof. KUL  (sala CN-208)
1. Znaczenia nadawane niepełnosprawności w procesie budowania tożsamości kobiet – Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
2. Zmiany poczucia tożsamości kobiet z uszkodzeniami narządu słuchu – Kazimiera Krakowiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
3. Seksualność kobiet z niepełnosprawnością – Janusz Kirenko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

4.   Kobieta z niepełnosprawnością w roli żony i matki – Dorota Kornas-Biela (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
5. Opieka nad ciężarną, rodzącą i położnicą niepełnosprawną intelektualnie – wymiar pedagogiczny i społeczny – Remigiusz Kijak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
6. Kobieta z niepełnosprawnością na współczesnym rynku pracy – Ewa Domagała-Zyśk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
7. Kobieta – córka, siostra, żona, matka wobec niepełnosprawności bliskich – Wojciech Otrębski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

12.00-12.30 Sesja plakatowa
Jedyna taka MAMA – Fundacja Jedyna Taka
Potrafisz – Fundacja Fuga Mundi
Kobiety w sporcie – Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością KUL
Kobieta niepełnosprawna oczami dziecka – Julia Gorbaniuk, Katarzyna Zielińska-Król
Autoportret cierpienia – Frida Kahlo jako przykład artystki z niepełnosprawnością –
Agnieszka Czusz, Anna Sudoł

12.30-14.00 Panel dyskusyjny  (sala CN-208)
prowadzenie: Paulina Malinowska-Kowalczyk (TVP), Anna Dąbrowska (TVP Lublin)

15.30-17.00 Sesje równoległe

 

 

Sesja I. Obszar bio-psycho-medyczny. Moderator: dr Remigiusz Kijak (sala CN-208)

1. Stanisława Byra (UMCS) – Pozytywne zmiany u kobiet po nabyciu trwałej niepełnosprawności ruchowej
2. Małgorzata Grabowska (KUL) – Poczucie sensu życia, a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich przez dziewczęta niepełnosprawne
3. Ewelina Hoppe, Katarzyna Walczak (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera) - Postrzeganie własnej i cudzej kobiecości w niepełnosprawności
4. Joanna Kulisiak-Kaźmierczak (Dolnośląska Szkoła Wyższa) – Kobiety nosicielki feralnego chromosomu X
5. Anna Bojarska (KUL) – Wieloaspektowe przeżycia związane z ciążą, porodem i pierwszym kontaktem z dzieckiem wśród kobiet słabowidzących i niewidomych
6. Małgorzata Marć (Uniwersytet Rzeszowski), Jadwiga Daszykowska (KUL) – Wybrane obszary profilaktyki niepełnosprawności kobiet z powodu chorób somatycznych
7. Małgorzata Marć, Sabina Ryglewicz (Uniwersytet Rzeszowski) – Wiedza a zachowania zdrowotne kobiet w profilaktyce raka piersiSesja II. Obszar rodzinno-zawodowy. Moderator: prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak (sala C-1038)

1. Agnieszka Żyta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) – Kobieta wychowująca dziecko z zespołem Downa w roli żony/partnerki
2. Agnieszka Ćwirynkało (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) – Kobieta wychowująca dziecko z zespołem Downa jako matka. Doniesienie badawcze
3. Renata Kołodziejczyk (KUL) – Czynniki determinujące sytuację społeczną młodych kobiet z uszkodzeniami słuchu
4. Katarzyna Hawryło (KUL) – Aktywność społeczno-zawodowa kobiety z rdzeniowym zanikiem mięśni
5. Agata Zielińska (UMCS) – Bezrobocie kobiet niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Lublin
6. Milena Anna Trojanowska (Szkoła Główna Handlowa) – Sytuacja kobiet chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce
7. Grzegorz Libor (Uniwersytet Śląski) – Niepełnosprawność wśród kobiet na przykładzie Walii

 

Sesja III. Obszar społeczny. Moderator: prof. dr hab. Wojciech Otrębski (sala C-623)


1. Ks. Zdzisław Jancewicz (KUL) – Niepełnosprawność kobiet w aspekcie prawnym
2. Aleksandra Antonik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Obraz kobiety z niepełnosprawnością intelektualną kreowany przez media
3. Jadwiga Daszykowska (KUL) – Obraz kobiety z niepełnosprawnością w opinii mieszkańców Rzeszowa
4. Dorota Nowalska-Kapuścik (Uniwersytet Śląski) – Czy niepełnosprawność stać na urodę? Konsumpcja usług kosmetycznych wśród kobiet niepełnosprawnych na przykładzie woj. śląskiego
5. Justyna Juszczak (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie) – Odkryte pięknoOdnaleziona tożsamość. Kobieta niepełnosprawna intelektualnie w przestrzeni społecznej
6. Jolanta Klimczak (Uniwersytet Śląski) – Wokół kategorii kobiecego piękna. O kobietach niepełnosprawnych w kulturze popularnej
7. Sebastian Latocha (Uniwersytet Łódzki) – Kobiecość a współczesna protetyka. Moda - design – sztuka


Sesja IV. Obszar duchowo-artystyczny: Moderator: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (sala C-717)

1. Bernadeta Szczupał (Akademia Pedagogiki Specjalnej) – Godność jako wartość  cel działań kobiet z niepełnosprawnością
2. Magdalena Koper  (KUL) – Godność kobiety z niepełnosprawnością na podstawie nauczania Jana Pawła II

3. Ks. Mirosław Brzeziński (KUL) – Miejsce kobiety niepełnosprawnej w Kościele
4. Ks. Witold Janocha (KUL) – Religia i duchowość w przeżywaniu swojej niepełnosprawności przez kobiety
5. Estera Baksik (Uniwersytet Opolski) – "Niewiastę dzielną któż znajdzie?” (Prz 31,10). Niepełnosprawne pod opieką kobiet
6. Daniela Dzienniak-Pulina (Uniwersytet Śląski), Krzysztof Gołuch (Institut Tvurci Fotografie- Universytet Śląski w Opavie) – Niepełnosprawność a fotografiakobiety w obiektywie
7. Anna Szemplińska, Edyta Zierkiewicz (Uniwersytet Wrocławski) – Auto-terapia poprzez metamorfozę kobiety z niepełnosprawnością intelektualną. Analiza autorskich baśni
8. Paulina Dziendziel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Twórczość sprzężona z niepełnosprawnością – sylwetka artystki Lisy Bufano. O związku sztuki i niepełnosprawności w ramach performance’u i jego znaczenie dla Disability Studies

 

17.00-17.15     Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Komitet naukowy i organizacyjny
ORGANIZATORZY
Organizator główny
Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością KUL
oraz
Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL
Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL
Katedra Psychologii Rehabilitacji KUL
Katedra Tyflopedagogiki Języka Angielskiego i Komunikacji Alternatywnej KUL
Fundacja Fuga Mundi