Kierunki wychowawcze w katechezie 19.10.2011

 

 

 

 

Specjalizacja Katechetyki

Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

 

 

Kierunki wychowawcze w katechezie

 

Program

 

10.00 Otwarcie sympozjum

 

Część I. Sesja naukowa

prowadzenie: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

 

10.10 Kierunek antropologiczny w katechezie - ks. dr hab. Paweł Mąkosa, KUL

10.30 Kierunek personalistyczny w katechezie - ks. dr Piotr Goliszek, KUL

10.50 Chrystocentryzm w katechezie - ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś UJPII

11.10 W kierunku katechezy maryjnej - ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

11.30 Salezjańska prewencja w katechezie - ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek UKSW

Podsumowanie sympozjum - ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

 

przerwa

 

Część II. Wręczenie Księgi Jubileuszowej s. prof. Halinie Wrońskiej CMW

Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Dziekan WT

 

12.30 Życie i działalność naukowa s. dr hab. Haliny Wrońskiej, prof. KUL - ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

13.00 Wkład siostry dr hab. Haliny Wrońskiej prof. KUL do badań naukowych dotyczących małych grup szkolnych i parafialnych - P. prof. dr hab. Helena Słotwińska

13.15 Wkład s. Haliny Wrońskiej w rozwój Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki - ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, Dyrektor ITPiK

13.30 s. Teresa Czekała CMW - Inspektorka

głos zabrali:

ks. mgr-lic Marek Winiarski - prezes studentów doktorantów. Życzenia śpiewane O. mgr-lic Sebastian Fierek (są w pliku na dole)

ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ - przewodniczący Sekcji Katechetyków Polskich

ks. prof. dr hab. Roman Murawski SDB - honorowy przewodniczący Sekcji Katechetyków Polskich

O. bp Damian Muskus - bp pomocniczy archidiecezji krakowskiej

ks. dr hab. Piotr Tomasik, prof UKSW - prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW

ks. prof. dr hab. Józef Stala - prodziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII

ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. UKSW

ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński - wieloletni kierownik Specjalizacji Katechetyki KUL

ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO

ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa - kierownik Specjalizacji Edukacji Medilanej KUL i Rektor Uniwersytetu Katolickiego na Słowacji

ks. dr Dariusz Ostałowski - 1 doktor s. prof. H. Wrońskiej

ks. dr Tadeusz Szaniawski SDB

odczytano życzenia nadesłane listownie

bp prof. dr hab. Antoni Długosz - bp pomocniczy archidiecezji częstochowskiej

bp Marek Mendyk - przewodniczący Komisji Wychowania KEP

ks. dr Marek Korgul - dyrektor Wydziału Katechetycznego w Świdnicy

 

 

fotografie o. Mirosław Chmielewski