Katechizm Siedlecki

bp. Z. Kiernikowski - "Na tle tradycyjnego, ale nierzadko sformalizowanego a czasem skostniałego i pozbawionego głębszej świadomości sposobu przeżywania chrześcijaństwa jawi się konieczność kształtowania świadomości wiernych jako członków wspólnoty wiary, któą jest żywy Kościół - Ciało Chrystusa. Jest to duże wyzwanie, ale jest to także szansa, dzięki której współczesny człowiek może osobiście spotkać Chrystusa, który niesie życie.

Jestem świadomy, że to opracowanie katechizmu nie jest doskonałe i że będzie wymagało dalszych prac na nim. Posługiwanie się nim w pracy katechetów świeckich i duchownych z pewnością da wiele okazji do wniesienia wskazówek i uzupełnień, które w przyszłości zostaną wykorzystane dla przygotowania następnego wydania. Do tego zapraszam. Chodzi nam bowiem o to, by Katechizm Siedlecki w jak najdoskonalszy sposób odpowiadał potzrebom naszego diecezjalnego Kościoła w dzisiejszych czasach" (s. 6-7)

 

 

Promocja Katechizmu Siedleckiego odbyła się 26.05.2011 r. w auli I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach przy ul. bp Ignacego Świrskiego 54

 

 

Program spotkania

Geneza Katechizmu Siedleckiego - ks. dr Krzysztof Baryga

dyrektor Wydziału Nauczania

Katechizm Siedlecki w służbie inicjacji chrześcijańskiej - biskup siedlecki

dr hab. Zbigniew Kiernikowski, prof. UMK

Recenzja Katechizmu Siedleckiego - ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Recenzja Katechizmu Siedleckiego - Dorota Franków