Katechezy o mediach

Zestaw przygotowanych materiałów obejmuje: Orędzie Benedykta XVI na 46. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, film dokumentalny Milczenie i słowo stanowiący odpowiedź na papieskie orędzie, materiały metodyczne do pracy z filmem, konspekty katechez dla czterech grup wiekowych, plakat w formacie A4 na gazetkę parafialną czy szkolną (w wersji kolorowej i czarno-białej). Wszystkie materiały są dostępne na stronie www.edycja.org.pl i można je bezpłatnie pobrać i wykorzystać w pracy duszpasterskiej.

 

informacja od: ks. Wojciech Kuzioła SSP