Katechezy misyjne

 

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne zorganizowały IV Krajowego Kongresu Misyjnego. Miał miejsce w Warszawie w dniach 12-14 czerwca 2015 r.
Data Kongresu nie była przypadkowa. W roku 2015 mineło 50. rocznica wydania Dekretu Soboru Watykańskiego II o działalności misyjnej Kościoła „Ad Gentes”.
Obchodziliśmy także 40. rocznicę opublikowania adhortacji apostolskiej Pawła VI „Evangelii nuntiandi” oraz 25. rocznicę ukazania się encykliki „Redemptoris missio” św. Jana Pawła II. Te rocznice były kontekstem IV Krajowego Kongresu Misyjnego.
Hasło Kongresu: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” bezpośrednio nawiązywało do adhortacji papieża Franciszka „Radość Ewangelii”.

 

Magistranci i doktoranci Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz inni autorzy w pierwszej osobie odpowiadają na apel misyjny Chrystusa. Próbują zaprosić wszystkich do wejścia w tajemnicę radości spotkania z Żyjącym. Przygotowali scenariusze katechez, które zaprowadzą uczniów Jezusa do spotkania Jego świadków: św. Teresę z Lisieux; św. Wojciecha; św. Piotra Klawera; św. Damiana de Veustera; św. Franciszka Ksawerego, św. Antoniego Klareta, św. Jana XXIII i św. Jana Pawła II. Scenariusze są odpowiednio przygotowane na każdy etap edukacyjny: dla dzieci 4-letnich 15-minutowe, dla 5-6 letnich 30 minutowe i odpowiednie dla dzieci starszych i młodzieży oraz dorosłych (ks. A. Kiciński, wprowadzenie do katechez, s. 121n).

 

DO POBRANIA

1. Cała książka w pdf (ss. 288) - Konferencje, scenariusze katechez, pod. red. ks. prał. dra Zbigniewa Sobolewskigo - dyrektora Dzieła Pomocy AD GENTES

2. Scenariusze katechez od strony 127

3. Wkrótce również materiały pomocnicze