Katechetyka - egzamin licencjacki

W dniu 1 czerwca br. czworo doktorantów katechetyki złożyło kościelny egzamin licencjacki z katechetyki wymagany do doktoratu. Serdecznie gratulujemy nowym licencjuszom:

s. mgr lic Kinga Adamiak

ks. mgr lic. Tomasz Kamiński

p. mgr lic. Paweł Pelc

ks. mgr lic. Paweł Ścisłowicz

 

 

Skład komisji:

ks. prodziekan dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL

ks. dyrektor prof. dr hab. Ryszard Kamiński

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

ks. dr hab. Paweł Mąkosa

s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL

ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL