Katecheta miesięcznik - nowe możliwości

nowa szata graficzna Katechety

 

Joanna Borowicz. "Edukacja seksualna w katechezie. Szanse i wyzwania". Sprawozdanie z XXXV Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego. "Katecheta" 59:2015 nr 1 s. 87-91.