International Studies in Catholic Education

Zapraszamy do pobrania bezpłatnej kopii artykułu ks. Pawła Mąkosy, pt. "Challenges for teachers of religious education in Catholic and state schools in Poland: a comparative study" (liczba pobrań ograniczona przez wydawcę). Artykuł dostępny pod adresem:

http://www.tandfonline.com/eprint/BF3j3mYwRK95Bi48ktIJ/full