Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe KUL 14.04.2015

  • blachnicki
    blachnicki

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
AD ECCLESIAM VIVAM


Zapraszamy na Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Ad ecclesiam vivam Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego, które odbędzie się we wtorek 14 kwietnia 2015 roku w godzinach 15.30-17.00 na KUL-u w Collegium Ioannis Pauli II w Sali C-1038 na X piętrze (Al. Racławickie 14).
Inspiracją dla Seminarium są prowadzone w wielu środowiskach poszukiwania naukowe wynikające z zainteresowania charyzmatem Światło-Życie i wezwaniem do nowej ewangelizacji we współczesnym świecie. Pozwalają one na pogłębienie i wspieranie wieloaspektowych dzieł zainicjowanych przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i jego współpracownika ks. Wojciecha Danielskiego.
Tematyka i cel Seminarium:
1.    Stan badań nad problematyką związaną z budowaniem Żywego Kościoła w różnych wymiarach: teologicznym, pedagogicznym, społecznym, historycznym, obrządku wschodniego, tłumaczeń na języki obce, itd.
2.     Wspólne poszukiwanie inspiracji dla dalszych badań, zarówno we własnych dziedzinach, jak i interdyscyplinarnych.
3.    Seminarium może dopomóc w określeniu zakresu projektowanych przedsięwzięć naukowych, pisanych dysertacji i ich uzupełniania się.
4.    Chcemy przedyskutować:
a) projekt biuletynu naukowego zawierającego:
- bibliografię naukową (artykuły, książki, prace doktorskie, magisterskie, inne)
- omówienia i recenzje
b) wykorzystanie do badań naukowych zasobów Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie w Lublinie
d) inne płaszczyzny współpracy


Kurator
Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej
ks. dr hab. Piotr Kulbacki (KUL)
Dyrektor
Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego
dr Robert DerewendaOrganizatorzy:
1.    Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego
2.    Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej
3.    Instytut Historii KUL
4.    Instytut Liturgiki i Homiletyki KUL
5.    Instytut Pedagogiki KUL
6.    Instytut Teologii Dogmatycznej KUL
7.    Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL
8.    Instytut Teologii Praktycznej UPJP II (Kraków)
9.    Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki UŚ (Katowice)


Kontakt w sprawie udziału: ks. Piotr Kulbacki