I Narodowa Pielgrzymka Katechetów

 

 

Zaproszenie na Narodową Pielgrzymkę Katechetów na Jasną Górę w Roku Wiary 29 września 2013 r."Bądźcie zawsze gotowi do obrony" (1P 3,15)
Zaproszenie na Narodową Pielgrzymkę Katechetów na Jasną Górę w Roku Wiary
29 września 2013 r. (niedziela)Drodzy Katecheci,

Ogłaszając Rok Wiary Ojciec Święty Benedykt XVI napisał: „Od początku mojej posługi Następcy Piotra przypominałem o potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby coraz wyraźniej ukazywać radość i odnowiony entuzjazm, które rodzi spotkanie z Chrystusem” (List apostolski Porta fidei nr 2). Następnie dodał: „Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Będzie to też dobra okazja, by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii, która «jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc». Jednocześnie pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien na nowo odkryć treść wiary, którą wyznaje, celebruje, przeżywa i przemadla, i zastanowić się nad samym aktem wiary” (Porta fidei nr 9).

Odpowiadając na zachętę Papieża do godnego i owocnego przeżywania Roku Wiary pragniemy spotkać się w domu naszej Jasnogórskiej Matki i Królowej Polski, podczas pierwszej narodowej pielgrzymki. O godz. 11.00 w Bazylice Jasnogórskiej będziemy uczestniczyć w uroczystej Eucharystii którą zakończymy Aktem Zawierzenia Matce Najświętszej wszystkich katechetów i katechezy w Polsce. Następnie o godz. 14.00 będziemy mogli wysłuchać katecheza, którą wygłosi do katechetów o. prof. Jacek Salij OP. O godz. 15.00 będziemy jednoczyć z Chrystusem cierpiącym przeżywając Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich

Benedykt XVI zauważył także, iż „zdarza się obecnie dość często, że chrześcijanie bardziej troszczą się o konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne swego zaangażowania, myśląc, że wiara wciąż jest oczywistą przesłanką życia wspólnego. W rzeczywistości, założenie to nie tylko przestało być oczywiste, ale często bywa wręcz negowane. Podczas gdy w przeszłości możliwe było uznanie, że istnieje jednorodna tkanka kulturowa, powszechnie akceptowana w swym odniesieniu do treści wiary i inspirowanych nią wartości, to obecnie wydaje się, że w znacznej części społeczeństwa już tak nie jest, z powodu głębokiego kryzysu wiary, który dotknął wielu ludzi.” (Porta fidei nr 2).

Serdecznie zapraszam Was na to wspólne pielgrzymowanie na Jasną Górę, by modlić się o umocnienie naszej osobistej i wspólnotowej wiary oraz prosić o światło i moc Ducha Świętego w kształtowaniu wiary tych, do których jesteśmy posłani.

† Marek MENDYK
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski "Bądźcie zawsze gotowi do obrony" (1P 3,15)
Narodowa Pielgrzymka Katechetów na Jasną Górę w Roku Wiary

29 września 2013 r. (niedziela)11.00 – uroczysta Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej z Aktem Zawierzenia Matce Najświętszej wszystkich katechetów i katechezy w Polsce

14.00 – katecheza dla katechetów (o. prof. Jacek Salij OP)

15.00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich

 

 

 

zdjęcie: http://www.jasnagora.pl/