Forum Młodych Pastoralistów - 7 numer czasopisma naukowego doktorantów

 

 

 

 

 

 


Komitet redakcyjny

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (redaktor naczelny)
dr Damian Belina (zastępca redaktora)
mgr lic. Agnieszka Jeziorska (sekretarz)
ks. mgr Michał ZurzyckiRada naukowa

ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda; prof. dr hab. Helena Słotwińska, ks. dr hab. Kazimierz Święs; ks. dr hab. Jarosław Woźniak

Recenzenci

ks. dr hab. Jacek Goleń; ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak; prof. dr hab. Helena Słotwińska;
ks. dr hab. Piotr Goliszek; o. dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL OFMConv; ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL; o. dr Mirosław Chmielewski CSsR, ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL; ks. prof. dr hab. Marian Zając


Korekta i redakcja językowa numeru

dr Damian Belina
dr Izabela Piątek-Belina
mgr lic. Agnieszka Jeziorska
mgr Olga Cieniuch
ks. mgr Piotr Rozpędowski 
mgr Franciszek Wróbel
ks. mgr Michał Zurzycki


wersja internetowa czasopisma jest wersją główną
jest dostępna w portalach:
www.katechetyka.eu
http://www.kul.pl/forum-mlodych-pastoralistow,17671.html


Projekt okładki i skład – gregormedia.pl
© Copyright by Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

ISSN 2450-7318
Numer ukazał się 29.12.2018 r.


Wydawca i redakcja
Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL
Al. Racławickie 14

e-mail: kicinski [at] kul.pl

 

 Drodzy Czytelnicy!

Ukazuje się siódmy numer czasopisma Forum Młodych Pastoralistów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że trzy artykuły doktorantów są w języku obcym. To dobrze świadczy zarówno o tzw. umiędzynarodowieniu publikacji, jak i o samym rozwoju naszych doktorantów. Ukazuje się również cenny artykuł o rekolekcjach. Jak wykazują poszukiwania naszych doktorantów – ten obszar ważnej działalności Kościoła – jest szczątkowo opracowany naukowo zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Smutna wiadomość, która dotarła z amerykańskiego stanu Nowy Jork, gdzie wprowadzono nowe prawo aborcyjne, które pozwala przerwać ciążę w jej końcowym etapie niech będzie przyczynkiem do bezkompromisowej obrony życia każdego dziecka, ale i zachętą do wytężonych badań ukazujących różne rozwiązania ratowania tego, co jest święte i nienaruszalne, a co uczyniła nasza doktorantka opracowując historię Joanny Beretty Molli i Chiary Corbelli Petrillo. Jest to również znak, że Kościół nie pozostaje głuchy na niemy krzyk najbardziej bezbronnych. Numer zamykają ubogacające rozważania pracownika Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie o tajemnicy wiarygodności Kościoła katolickiego, z ważnym przesłanie, że „jednak nie jest tajemnicą, która by urągała ludzkiemu rozumowi nawet ateisty”.
W tym miejscu chciałbym gorącą podziękować całemu gronu redakcyjnemu FMP. Od początku p. dr Damian Belina, pełnił społecznie funkcję zastępcy redaktora naczelnego i wywiązywał się ze swych obowiązków wzorowo. Również Agnieszka Jeziorska, sekretarz redakcji, wniosła bezcenny wkład w jakość czasopisma. Oto lista tych, którzy tworzyli to żywe i twórcze środowisko doktoranckie Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Wydziału Teologii KUL: ks. Michał Zurzycki, Izabela Durma, dr Izabela Piątek-Belina, Agnieszka Jeziorska, Olga Cieniuch, ks. Piotr Rozpędowski, Franciszek Wróbel, dr Agnieszka Szajda, ks. dr Bartłomiej Wink, Zofia Roezner, ks. dr Damian Fleszer i ks. Krzysztof Wilczkiewicz, jeśli kogoś pominąłem to gorąco przepraszam. Jak podkreśla prof. Bogusław Śliwierski na swoim blogu „Koszmarna Punktoza” dotknęła szkolnictwo wyższe. Dotknęła również nasze czasopismo. Władze Instytutu na razie nie są zainteresowane dalszą działalnością tego doktoranckiego czasopisma, bo nie przynosi odpowiednich punktów. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, że tworzyliście prawdziwą szkołą doktorską, gdzie uczyliście się jak czytać recenzje pozytywne i te mniej pozytywne. Jak podejmowaliście decyzję co uzupełnić, albo czy odrzucić nadesłany materiał. Do jakiego działu zakwalifikować artykuł, czy jaką kolejność publikacji przyjąć. Dziękuję wam szczególnie za to, że patrzyliście na poszczególnie kierunki teologiczne z jednakową estymą, bez zamykania się w wąskim obszarze własnych poszukiwań. Te nabyte kompetencje z pewnością zaowocują w waszym dalszym rozwoju naukowym i życiu zawodowym. Co dalej z tym młodym środowiskiem doktoranckim – czas pokaże. A dziś życzę wszystkim dobrej lektury.


Lublin, 29.12.2018 r.

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Redaktor naczelny FMP i prorektor KUL ds. studenckich