Dokumentacja dotycząca praktyk pedagogicznych do specjalizacji nauczycielskiej

Zapraszamy do pobrania wzorów dokumentacji, według których należy dokumentować odbyte praktyki pedagogiczne.