Diakoni szczecińskiego seminarium w Lublinie

 

 

Czas formacji seminaryjnej jest szczególnie ważny, gdyż ma służyć naszemu przygotowaniu do kapłaństwa. Jesteśmy w seminarium, by tutaj uczyć się odpowiadać na miłość Boga, ale też umieć zdobywać „narzędzia” do wcielania tej miłości w życie – do późniejszej posługi. Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą, dlatego pod kierunkiem ks. dra Pawła Płaczka - Diecezjalnego Wizytatora Katechetycznego wybraliśmy się całym VI rocznikiem do Lublina, by tam przyjrzeć się „narzędziom” do pracy pastoralnej i katechetycznej.

 

W trakcie naszego pobytu w dniach od 23 do 27 lutego 2014 roku mieliśmy okazję odwiedzić Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, gdzie mogliśmy zaczerpnąć z duchowego i intelektualnego bogactwa jednych z najlepszych znawców teologii praktycznej w Polsce. S. prof. dr hab. Halina Wrońska przekazała nam wiele cennych informacji dotyczących katechezy dzieci, szczególnie związanych z przygotowaniem do sakramentu pokuty i pojednania oraz pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Podzieliła się z nami także swoją historią powołania i pracy naukowo – dydaktycznej. Ks. prof. dr hab. Andrzej Kiciński poprowadził dla nas wykład na temat katechezy dorosłych. Mieliśmy także okazję skorzystać z gościnności ks. prof. zw. dr hab. Ryszarda Kamińskiego. Ks. Profesor przygotował dla nas wykład dotyczący współczesnych kierunków i priorytetów pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Wykład został ubogacony o liczne refleksje, świadectwa i ciekawostki przytaczane przez Wykładowcę. Wizyta u ks. prof. Kamińskiego stała się przyczynkiem do późniejszych dyskusji dotyczących posługi, którą rozpoczynamy. Niezwykle ciekawe było spotkanie z ks. prof. dr hab. Pawłem Mąkosą. Specjalista w dziedzinie katechezy młodzieży przedstawił nam blaski i cienie e-podręczników, zapoznał nas także z pomocami multimedialnymi do katechezy. Wizyta na KUL-u była dla nas także okazją do zapoznania się z problematyką związaną z duszpasterstwem rodziny, szczególnie z kierownictwem duchowym małżonków. Z tą tematyką, a także z wybranymi zagadnieniami z psychologii pastoralnej związanymi z życiem kapłanów zaznajomił nas ks. dr hab. Jacek Goleń. Ostatni wykład poprowadził ks. lic. Marcin Sobiech - doktorat Instytutu Historii Kościoła i Patrologii na temat: „Katecheza u Ojców Kościoła”. Mogliśmy, dzięki niemu, poznać główne akcenty w katechezie oraz metodologię przepowiadania Kościoła pierwszych wieków, które, jak się okazuje, nie tracą na ważności.

W centrum każdego dnia naszego wyjazdu była Eucharystia. To, co Kościół przepowiada w katechezie i innych formach ewangelizacji, uobecnia się dosłownie podczas Mszy Świętej. W trakcie naszej wycieczki mogliśmy nie tylko poznać KUL, lecz także zwiedzić urokliwą lubelską starówkę, zobaczyć tamtejsze seminarium i zapoznać się z naszymi braćmi – diakonami z archidiecezji lubelskiej. Był także czas na spacery, wieczorne spotkania. Szczególnie przejmująca była wizyta w hitlerowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku.

Wyjazd do Lublina to piękny czas, który, miejmy nadzieję, nie tylko zapadnie nam na długo w pamięci, ale przede wszystkim stanie się inspiracją do ofiarnej, mądrej i twórczej posługi duszpasterskiej i katechetycznej w naszej diecezji.

 

Dk. Paweł Olewiński