bp Damian Andrzej Muskus OFM - absolwent katechetyki KUL

 

 

Konsekracja nowo mianowanych biskupów krakowskich odbyła się 28 września 2011 r., w uroczystość patrona Katedry Wawelskiej – Św. Wacława, Męczennika. Przedstawicielem specjalizacji Katechetyki na te uroczystości była s. prof. Halina Wrońska. Biskup Nominat w czasie studiów doktoranckich był studentem siostry profesor. Na uroczystościach były również ks. prorektor KUL Sławomir Nowosad

 

 

Bp Damian obronił doktorat z katechetyki:

 

 

Temat pracy doktorskiej:

Szkoła środowiskiem katechetycznym.

Katechetyczne studium interdyscyplinarne

 

 

 

Promotor: ks. prof. dr hab. Mieczysław Majewski

Recenzencji: ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz

ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński

 

 

Problem rozprawy dotyczy zagadnień niezwykle aktualnych. Autor podjął próbę znalezienia odpowiedzi na pytania: "Co to jest środowisko katechetyczne?" oraz "Jakie warunki szkoła musi spełniać, by zasłużyć na miano środowiska katechetycznego?". Problematyka pracy została zawarta w trzech rozdziałach. W pierwszym z nich ukazano interdyscyplinarne badania nad środowiskiem, prowadzone przez nauki biologiczne, filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne i katechetyczne. Następnie zostało wyjaśnione pojęcie środowiska katechetycznego oraz przedstawione miejsca, które zasługują na to określenie. W kolejnym rozdziale przeanalizowano wpływ dokonujących się przemian na szkołę i katechezę oraz ukazano wzajemne relacje zachodzące między tymi rzeczywistościami. Ponadto znalazło się w nim uzasadnienie powrotu nauczania religii do państwowego systemu oświaty, jak również ukazane zostały obszary wspólnych szkolno-katechetycznych działań. W trzecim rozdziale został przedstawiony projekt katechezy szkolnej. Zaproponowano, by w nowej katechezie stosowano doświadczalny przekaz prawd religijnych, uznano niezbędność dialogowego wychowania w wierze oraz podejmowano dążenia do przekształcenia klasy szkolnej w autentyczna wspólnotę chrześcijańską.

 

 

 

 

 

O. Damian Andrzej Muskus OFM urodził się 6 września 1967 r. w Leżajsku. W latach 1987-93 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Bernardynów w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abp. Mariana Jaworskiego 12 czerwca 1993 r. Po święceniach pracował jako katecheta w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz duszpasterz pielgrzymów. W 1994 r. podjął na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego studia specjalistyczne w zakresie katechetyki, które zakończył doktoratem w 1998 roku. W latach 1999-2002 był wychowawcą kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Bernardynów, a w latach 2002-2005 jego rektorem. Jest referentem ds. katechezy przy Kurii Prowincjalnej OO. Bernardynów w Krakowie. W latach 2005-2011 pełnił funkcję kustosza Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

źródło: www.episkopat.pl i www.nauka-polska.pl

zdjęcia: Andrzej Płachetko