Absolwenci

  • Historia Katechetyki KUL »

    W ciągu 103-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej. Od ponad 50 lat w jego rozwój wpisuje się działalność Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki...

    więcej »